středa 26. dubna 2017

TZOLKIN 26.4.2017 5 MANIK kin 187

Manik – Ruka, Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Vstaňte za úsvitu a jděte o samotě uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás budou mít vliv nebo vyžadují váš vliv, dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte jej dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši čistému záměru, ušlechtilosti ducha a síle vůle.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších léčivých dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Jsem Manik 5. Děkujeme, že jste si našli čas se k nám dnes připojit. Je nám potěšením setkávat se s vámi. Těšíme se na dobu, kdy naše komunikace bude jasnější, než jen současné omezené používání slov. Dnes bychom opět chtěli hovořit na téma transport.

Začněme pohledem na kořeny tohoto slova. Trans je latinsky prefix - předpona, což znamená nad nebo na druhou stranu. Portus je latinské podstatné jméno a znamená dveře.

To znamená, že původní význam slova transport je projít dveřmi. Nezdá se vám to zajímavé, že používání slova pro přesun z jednoho místa na druhé má své kořeny v procházení dveřmi? Může to být i používání dveří automobilu? Stále se jedná o přesun z jednoho místa na druhé? Ať tak či tak, dnes bychom chtěli diskutovat o přepravě, která jde nad rámec dveří.

Řeč je o Portálech z jedné dimenze do druhé. Začátkem tohoto týdne jsme hovořili o několika typech Portálů. Dnes bychom chtěli mluvit o různých dimenzích. Ne všichni mají přístup k těmto dimenzím, jen málo z nich je ve vaší Sféře volně přístupných. Existuje proto celá řada důvodů.

Bytosti z vyšších Sfér nemohou přistupovat k lidem jednoduše proto, že energetická frekvence není ve vzájemné harmonii. Je to opět to samé jako radiové stanice na různých frekvencích. Při otáčení knoflíkem můžete slyšet šum, dokud nezískáte čistý příjem. Pak ztratíte stanici úplně, jste mimo frekvenční rozsah. Když máte lidskou podobu, nacházíte se na nízké vibrační úrovni. Nemůžete se naladit na určitou dimenzi, protože vaše frekvence se velmi liší. Jak se stáváte stále vědomější a milující, můžete se začít nalaďovat na tyto kanály, protože se vaše vibrace zvyšuje. Zpočátku slyšíte často šum, pak začnete slyšet nesrozumitelné klábosení, až budete mít nakonec čistý příjem.

Jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, budete vibrovat na vyšší frekvenci. Budete se moci naladit na několik dimenzí, které jsou v současné době mimo váš dosah. Vyšší Já různých jedinců na planetě se nachází na různých úrovních. Každý rezonuje na frekvenci rovnající se částečce Lásky a soucitu. Není pravda, že jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, rozpomenete se okamžitě na všechno. Stále existuje mnoho úrovní, než se rozpomenete a pochopíte úplnou podstatu prvotního Zdroje. Když projdete Portálem, a spojíte se svým Vyšším Já, budete rezonovat s některými vyššími frekvenčními kanály, ale ne se všemi.

My Denní Strážci v nefyzické úrovni se nacházíme na frekvenci nebo v dimenzi těsně pod Archanděly. Pracujeme s Bílým Bratrstvem a několika Vyššími Radami a dohlížíme na zkušenosti na Zemi. Takže máme mnohem větší obraz a přístup k informacím na vědomé úrovni, než vy. V žádném případě to neznamená, že jsme lepší než vy, nebo že Archandělé jsou lepší než my. To jednoduše znamená, že každý je na své zvolené cestě.

Je naším přáním tyto informace s vámi sdílet, abyste lépe porozuměli interdimenzionálnímu cestování. Mnoho z vás se snaží cestovat do Sfér, kam je v současné době pro vás nemožné vstoupit. Mnozí mají pocit frustrace a ztrácí důvěru ve své schopnosti dosáhnout vyšších úrovní.

Pokud máte pocit, že děláte něco špatně a trávíte mnoho času zjišťováním, jak se dostat tam kam chcete, je to stejné, jako když se protáčí vaše kola v blátě. Chcete se dostat ven z bláta na suchou zem, ale vaše kola se stále točí dokola; jsou mimo vaši kontrolu a vy se propadáte stále hlouběji. Pokud chcete dostat radu nebo podporu na nejvyšší úrovni, zavolejte Archanděly, Serafiny a Elohimy. Nemůžete jít už výš, protože za nimi jsou vibrace vysoké a neslučitelné s jejich frekvencí.

Archandělé mají přístup do některých vyšších dimenzí, protože jsou na mnohem vyšší úrovni, než vy. Přestože mohou, jsou velmi moudří, milující a trpěliví, nejsou to žádní Bohové. Nejsou lepší než vy, jen prostě zvládli Lásku a radost a rozhodli se překonat fyzickou Sféru na Zemi. Mnoho vašich současných Mistrů se rozhodlo pro pobyt ve vaší Sféře, místo jejich postupu na vyšší úroveň, protože chtějí pomoci a být v interakci s vámi. Pokud by byli mnohem více dál, ztratili by kontakt. Mnoho z nich bylo součástí původního Týmu při vzniku Země a chtějí vám i nadále pomáhat v době Přechodu.

Když se modlíte nebo meditujete, požádejte Vzestoupené Mistry, kteří vám pomohou vyřešit vaše problémy. Vzhledem k jejich rozsáhlým znalostem o Vesmíru, jsou schopni vám pomoci s nesčetnými problémy a situacemi. Někteří z vás chtějí zažít splynutí s původním Zdrojem při meditaci. I když se dostanete do stavu nirvány, nebudete mít přístup k moři Jednoty. Po sloučení s Jednotou přestanete existovat jako jednotlivec. Ve svých meditacích máte přístup k tzv. Stromu Života ve věčné prázdnotě. Je ideální dosáhnout tohoto stavu, abyste získali jasnější představu o svém Já. I když je tento stav velmi hluboce milující, zdaleka to není dokonalá Láska, kterou vyzařuje Stvořitel.

Bez ohledu na to, kam cestujete ve svých meditacích, vždy požádejte Průvodce o ochranu, abyste se vrátili zpět na Zemi. Je mnoho lidí, kteří byli svedeni různými bytostmi s méně než čestnými úmysly a zjistili, jak těžké je vrátit se zpátky do své časové periody a dimenze. Na Druhé Straně nejsou žádné ukazatele, jak se dostat zpět. Šamanské cesty se zvířaty je jedinečný a inspirativní způsob, jak navštívit Sféru podsvětí. Tyto Sféry se obvykle nachází na Zemi, je tam mnoho cest a obvykle vedou mimo tento svět. Stále buďte se svými Průvodci, protože se v této Sféře nachází mnoho bytostí, které vás rády polapí.

Portály jsou otevřeny všem, kteří rezonují na vyšších vibracích. Na takové Portály můžete narazit při pěší turistice, v mediaci nebo během vašeho každodenního života. Můžete nečekaně vidět bytosti z Druhé Strany, a když se s nimi setkáte, přivítejte je s Láskou. Jsou součástí Přechodu. Věky čekaly na tento okamžik a těší se na setkání s vámi s velkým očekáváním

Buďte opatrní, jakmile se přiblížíte k nějakému Portálu, všechny nejsou stejné. Mají různé frekvence. Můžete onemocnět, pokud frekvence není kompatibilní s vaší. Všechny Portály mají Strážce nebo Anděly nebo Ochránce, kteří monitorují, zda můžete projít.

Hodně jsme v posledních dnech mluvili na toto téma a chtěli jsme osvítit ty z vás, kteří se snaží o přístup do Sfér nad svůj aktuální limit. Vybírejte moudře, kam chcete cestovat ve svých meditacích a vždy požádejte své Vyšší Já před každým vstupem do Sféry, která je pro vás neznámá. Vyhledejte skutečné Šamany, neboť jsou to Mistři těchto Sfér a dobří průvodci. Mnoho lidí se snaží používat psychedelické drogy, aby získali přístup do těchto Sfér, ale to není nutné a často jsou škodlivé, pokud nevíte, jak je používat. Buďte moudří a mějte jasno, naučte se vděčnosti za to, kolik času na Zemi máte. Touha být někde jinde je znamení, že jste ještě nedosáhli Osvícení.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Znalosti, léčení, aktivita….
Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení – být pravou rukou Boha - dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost dnu MANIK. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MANIK je rovněž doporučován těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

úterý 25. dubna 2017

TZOLKIN 25.4.2017 4 CIMI kin 186

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok.

Spojte se s vaší rodinou a předky; s těmi, co žijí i s těmi před vámi. Pochopíte cestu, po které teď chodíte. Ve vaší linii jsou pohřbeny osobní postřehy, lekce a vysvětlení, které mohou objasnit víc, než si dovedete představit o událostech, lidech a situacích vašeho současného života. Poslechněte si tyto zprávy, které k vám přicházejí ze života i mimo něj a nechte stabilizační energii Kan (4) uzemnit vaši duši v základech starověké moudrosti a životních zkušenostech.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

CIMI představuje v yucatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků i naší vlastní moudrosti. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení.

Narození, smrt a znovuzrození jsou základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro CIMI přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

***

Jsem Cimi 4. Vítejte v tento velký a slavný den! I když často vaše zkušenosti a zážitky nevnímáte jako velké a slavné, kdybyste mohli vše vidět z našeho úhlu pohledu, je ve skutečnosti všechno báječné a skvělé. Dnes bychom chtěli sdílet informace o našich Hvězdných Bratrech. Vy, kteří čtete tuto Zprávu, možná nevěříte, že existují mimozemšťané a UFO, i když existuje ověřená dokumentace dokazující jejich existenci.

Bylo by dost naivní domnívat se, že v rozlehlém Vesmíru je jen malá sekce s názvem Země obývaná inteligentními formami. Vy, kteří nevěříte na existenci Hvězdných Bytostí, možná budete chtít opustit tyto Zprávy. Přesto vám doporučujeme pokračovat i nadále ve čtení v průběhu roku, protože následuje mnoho pravd a pomůcek, které jsou pro vás přínosné.

Možná jste byli svědky diskuzí na téma mimozemšťané, a jaká je jejich role. Velký počet lidí vytvořil kód přesvědčení, že mimozemšťané se blíží, aby spasili lidstvo před neodvratnou zkázou. Rádi bychom vám řekli, že to v podstatě není pravda. Jediným Spasitelem jste vy sami. Jste plně zodpovědní za to, co si vybíráte každým okamžikem. Pokud věříte v naději Spasitele nebo zachránce, zbavujete se vaší osobní síly. To není moudré.

Jste zodpovědní za všechno, co na Zemi zažíváte včetně poskytování osobní síly svým snům a nadějím. Chcete-li žít naplno, naplňte každý okamžik Láskou, vděčností, přijímáním a požehnáním, která vám jsou věnována. Požehnání je výsledkem vašich modliteb, ale mnozí je neuznáváte jako takové.

Opakovaně slyšíme modlitby, ve kterých nás žádáte o hojnost. Přesto si sami tuto hojnost blokujete, protože se sami považujete za někoho, kdo si hojnost nezaslouží. Mnozí si myslí, že peníze jsou kořenem zla nebo jsou i tací, kteří se domnívají, že budou svatí, když se zbaví všeho majetku a bohatství.

Někteří Pracovníci Světla poskytují služby, mají mnoho talentů a nepřijímají platby, protože se domnívají, že je to dar Ducha. Přesto platí vysoké ceny za zdravotnické služby poskytované odborníky, kteří mnohdy vytváří více problémů, než řešení. Když se podíváte kolem, všechno je dar Ducha, ať už poradenství, perfektní nehty nebo intuice. Všechno jsou to cenné věci. Proč si myslíte, že nemůžete požadovat peníze za vaše služby? Podívejte se hluboko dovnitř sebe a najděte kořeny, které vám brání přijímat peníze.

Vrátíme-li se k tématu mimozemšťanů, rádi bychom vám připomněli, že téměř každý kdo je na Zemi, žil kdysi jinde, v jiné inkarnaci, takže každý z vás je v podstatě mimozemšťan. V důsledku sci-fi hororů, knih o mimozemšťanech či negativních setkáních, to vyvolává v podvědomí lidí pocity znepokojení. Všichni jste Jedno s celým Vesmírem, všichni pocházíte z jednoho Zdroje. Pokud se chcete překlenout přes negativní konotace o UFO, budeme na ně odkazovat jako na vaše Bratry, i když někteří jsou ženy a někteří jsou androgynní.

Země byla vytvořena velkou skupinou vědomých bytostí, včetně skupiny, kterou je Země sama. Než byla Země vytvořena, miliardy let už existovalo mnoho jiných planet a Galaxií. Když se skupina bytostí rozhodla, že chce vyzkoušet nový experiment, scházely se spolu a vytvářely tuto Sféru. Většina parametrů této Galaxie již existovala v jiných Galaxiích, ale kombinace parametrů na Zemi je unikátní.

Jedním z pravidel při vstupu na Zemi je dočasná ztráta paměti na duchovní kořeny. Obyvatelé planety mohou jít hluboko do ne-lásky, až do stanovené lhůty, která nyní končí. Bylo dáno nezasahovat těmi z vyšších dimenzí, jen pokud by došlo k ohrožení struktury Galaxie např. jaderními hlavicemi. Existovalo mnoho experimentů, které byly některým Hvězdným Bratrům dovoleny a mnoho lidí se podílelo i na těchto zlých úmyslech. I oni mají svobodnou vůli, mohli dělat, co se jim zlíbí, přesně jak to dovolovala pravidla. Často si člověk v lidské podobě nepamatuje žádné vzpomínky, které i přesto jsou uloženy v podvědomí a ve fyzickém těle. Stejně jako při jiných zážitcích, učení vychází z poznávání. I když nebyla předurčena žádná zášť a zloba, existovaly legitimní důvody, proč k těmto zážitkům docházelo.

Je mnoho Hvězdných Bratrů, kteří dělali zlomyslné věci s úmyslem způsobit trhliny a získat moc nad ostatními. Také přišli na Zemi se svobodnou vůlí a rozhodnutím, které jim umožňovalo dělat hodně z toho, co si přáli, pokud to spadalo do pravidel této Galaxie.

Jak Země zvyšuje své vibrace, stává se nekompatibilní s těmi, kteří mají zlé úmysly. I když se některé tyto bytosti inkarnovaly na Zemi nebo žijí v lodích v blízkosti Země, jejich schopnost způsobit katastrofu už není možná. Akty bezcitnosti mají nízkou vibrační úroveň. Vzhledem k tomu, že vibrace Země stoupá, dochází k propastnému rozdílu mezi těmito dvěma frekvencemi. Takže žít na nižší frekvenci je stále obtížnější. Výsledkem je, že lidé na nižších frekvencích začnou ztrácet sílu, moc, zdraví a životy.

Přichází bod zlomu, kdy se opět Světlo stává silnější, než temnota. Tak to bylo, když byla Země ve svém původním stavu. Vše se čistí, jak lidé opět vytváří Rajskou Zahradu na Zemi a dělají volby na základě vyšších frekvencí. Není to poprvé, co se to děje. Váš svět běží v cyklech, každé kolo je podobné, i když s odlišnými parametry. Cyklus, do kterého jste nyní vstoupili, umožňuje plnou vzpomínku na Duchovní Já, zatímco jste i nadále ukotveni v lidském těle. Existuje mnoho Galaxií, kde se to vyskytuje také.

V zemské kůře je mnoho vysoce vyvinutých bytostí, s kterými mnoho lidí komunikuje v Lásce a harmonii. V této Sféře je mnoho bytostí, které se vrací na své planety. To jsou ti, kteří vstupují na své vesmírné lodě a nikdy nejsou opakovaně vidět na Zemi. Ti, kdo pilotují tyto lodě, nejsou vaši Spasitelé, ale jsou to vaši Bratři, kteří jsou zde jako odpovědi na vaše modlitby.

Nebojte se, když na tyto Hvězdné Bratry narazíte, nicméně bychom vás rádi varovali, že existují i někteří v rouše beránčím. Je to stejné jako se mnoho lidí vydává za vaše přátele, ale jejich výchozí úmysl je podvod. Žádný z nich nemá moc ukrást vaši duši, nicméně vás mohou přesvědčovat, abyste následovali jejich vedení. Pokud jste pilně pracovali na odblokování kódů přesvědčení a na korespondenci s vaším Vyšším Já, nikdy nebudete podvedeni. Budete mít přístup k Akášickým Záznamům a poznání VŠEHO, co existuje.

Ti na nižších frekvencích ukořisťují ty, kteří jsou příliš důvěřiví a žijí s tendencemi oběti. Mnoho zážitků umožňujících urážlivé motivy se nyní hroutí. Jedna věc, s kterou nepočítali, je obrovský přístup k internetu, kde se masivně a včas uveřejňují jejich skutky. Už nemohou vydírat a zabíjet, protože počet informátorů je příliš velký a informace snadno dostupné.

Konec ČASU je prostě konec jednoho cyklu a začátek dalšího. Není potřeba hledat Spasitele. Jste to vy, kdo tvoří Nový svět. Představte si svět, ve kterém můžete tvořit pomocí myšlenky ihned, co si přejete. Jednejte, jakoby to už byla pravda a uvidíte, jak rychle se budou vaše myšlenky manifestovat a sny plnit. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba zbavovat se strachu a kódů přesvědčení, které vám umožňují zůstávat ve stavu bezmoci. Postavte se strachům čelem, změňte svůj systém přesvědčení a žijte život svých snů.

Pokud se vám nelíbí systém, který lidé vytvořili, podnikněte vlastní kroky a udělejte změny. Převezměte zodpovědnost za své činy a myšlenky a vydlážděte si cestu ke všemu, co si jen přejete. Věřte, že chamtivost a kontrola nad ostatními již není kompatibilní s vysokými frekvencemi Země a pokud se jedná o věci, které si přejete vytvořit, už víte, že se oddělujete od těch, kteří si přejí pokračovat na nižších frekvencích, jak přichází čas Vzestupu.

Oddělte se od věcí, které se vám nelíbí. Rádi bychom vám také řekli, že slovo Vzestup znamená zvýšení vibrační úrovně a rozhodně není třeba soudit ty, kteří preferují zůstat v nižších úrovních. Každý má vždy možnost výběru, co si přeje zažívat. Nebuďte znepokojeni, co se týče záchrany duše, duše není nikdy v nebezpečí života. Nicméně podělte se o své znalosti s těmi, které to zajímá a možná budou schopni zvyšovat své frekvence a budou schopni připojit se k vám. Mnoho Pracovníků Světla si vybralo fyzicky zůstat s těmi v nižších frekvencích, budou jejich průvodci, kteří se rozhodli naučit je, jak zvýšit svou schopnost milovat a vzestoupit v lidské formě. Mnozí z vás, kteří rezonují na vysokých frekvencích, budou moci přecházet na Druhou Stranu a také udržovat kontakt s těmi v nižších frekvencích, kteří fyzicky zůstávají na Zemi.

Obejměte své Hvězdné Bratry. Milujte všechny bez ohledu na to, po jaké cestě chodí. Když budete milovat své nepřátele, zvýšíte svou vlastní vibrační úroveň a schopnost žít v Ráji. Buďte vděční za všechny příležitosti a zkušenosti, přijímejte a sdílejte dary, kterými jste obdařeni, bez ohledu na to, jak velké či malé se vám mohou zdát.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Rovnováha, minulost, změna…..
Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli – ale nemůžete odtrhnout.

4. TÓN TVARU A MÍRY - SÍLA VIZE CÍLE
ČTYŘKA symbolizuje čtverec, základnu pyramidy, velmi stabilní základnu. Je čas na dokončení vašich zářících snů. Dávejte pozor na vaši přirozenou logiku a smysl rozpoznávat. Tyto dary podporuje tichý hlas vašeho tvořivého Ducha. Vy jste Mistrem, který uskutečňuje své sny a přání. Otevřete dveře a přivolejte svět ČTYŘKY. Odkáže vás na vyšší rovinu Bytí, která přinese uzdravení a probudí vaší tvořivost ještě v tomto životním cyklu. Přivoláním ČTYŘKY k vám přichází pomoc pochopení Universálních Zákonů, kterými se řídí život na Zemi. Využijte moc ČTYŘKY, zkuste splynout s časem i prostorem a materiální formou. Vezměte do dlaní to, co je NEVIDITELNÉ A NEOMEZENÉ. Osvoboďte se od dotčení.

KREATIVITA A KONSTRUKTIVNÍ MYŠLENÍ,
VYZÝVAJÍCÍ SÍLA PRAKTICKÉHO PROVÁDĚNÍ

Tón ČTVRTÝ odpovídá světu tvaru, formy a matérie ve fyzickém světě. Každý duchovní obsah potřebuje Energii ČTYŘKY, aby se mohl projevit ve světě hmoty. V této hodnotě se také uzavírají symboly karmického kola. Tón ČTVRTÝ vytváří základ, zjišťuje proveditelnost Vlny. Zde se uzavírají tzv. Zóny načítání Programu, tady se schvaluje finální vzorec. S ohledem na kalendářní dny, každá Vlna potřebuje ČTYŘI DNY, aby vymezila téma a dala mu definitivní podobu. Dny ČTVRTÉHO Tónu poskytují důležité informace o osobních záležitostech, které budete muset vyřešit během aktuálně běžící Vlny. Následující dny, v závislosti na otázkách stupně problémů a sporů, se mohou objevit nečekané změny v osobních záležitostech (dle doporučení ČTYŘKY). Pozorování těchto dnů může být velmi zajímavé. Dozvíte se zde v jaké oblasti a jaká oblast odhalí problémy Vlny definované aktuálním Znamením.

ČTVRTÝ Tón – STABILITA – STÁLOST – ZÁKLAD
Energie Kan (4) určuje parametry pro stanovení limitů (svoboda a hranice) potřebných k vytvoření pravidel hry, práce, vztahu. ČTYŘKA znamená CELISTVOST.

Copyright © mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 24. dubna 2017

TZOLKIN 24.4.2017 3 CHICCHAN kin 185

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla kundalini energie, intimita, sexualita, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Čistý potenciál nenese žádné hodnocení. To není pravda, to je špatné, černé, bílé….... Dnes rodový oheň Chicchan zapálí semena Akbal a rozlomí je v oslňující výbuch možností. Raději udržujte odstup, protože Ox (3) přináší velmi proměnlivý vítr, který může rozptýlit tyto brilantní jiskry v každém směru. Vše, co je svazující, se může obrátit k horšímu, stejně tak, jako se to může podařit. Pokud můžete, odložte všechna významná rozhodnutí nebo aktivní plány a udržte si sílu dnešní energie pro jiný den.

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.

Solární symbol HADA zosobňuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.

Nativní Chicchan mají dar vidět věci pod jejich povrchem, obdařeni intenzivní sexuální energií, což jim dává přirozené charisma a jsou silní fyzicky i psychicky.

***

Jsem Chicchan 3. Děkujeme dnes za připojení. Jsme opravdu vděční za každý moment, kdy jsme s vámi vědomě spojeni. Existuje mnoho způsobů propojení. Energeticky jsme ze stejné podstaty. Když jste si vědomě vědomi nás a touhy pracovat společně, vzniká mezi námi frekvence vysoce nabitých energií.

Je to podobné jako elektrické vedení. Všechno elektrické osvětlení v domácnosti je vždy napojeno na jeden stejný zdroj, stejně jako všechny spotřebiče. Když se rozhodnete v místnosti rozsvítit, stačí stisknout vypínač a prostřednictvím tohoto vodiče proudí energie. Je to podobné, jako když budete chtít mít interakci s námi nebo zážitek s jinými Bytostmi.

Existuje nesčetné množství možností, ale jen ta, na kterou soustředíte svoji mysl, se uskuteční. Takže si buďte vědomě vědomi toho, co si přejete, protože máte uvnitř sebe sílu, aby se to stalo. Mnoho věcí, po kterých ani nemusíte toužit, se také projevuje tímto způsobem a existuje mnoho důvodů, proč k tomu dochází.

Vzhledem k tomu, že žijete ve světě s více jak sedmi miliardami lidí, nastane chvíle, kdy jste prostě přijímač něčeho, co nebylo určeno speciálně vám. Je-li něco, co je silně proti vašemu paradigmatu, budou vám vaši Průvodci posílat zprávy, které vám pomohou vyhnout se tomuto scénáři. Je jen na vás, jestli se naladíte na jejich frekvenci, rozpoznáte a vyberete si, jestli chcete sledovat vedení svých Průvodců.

Když se dějí přírodní katastrofy, neštěstí, nehody nebo někdo ovlivňuje nevhodným způsobem ostatní, můžete být upozorňováni, abyste nechodili do oblastí, kde se tyto věci dějí. Spojením s vaším Vyšší Já a Průvodci pravděpodobně budete akceptovat jejich rady a zůstanete tak v bezpečí. Mnoho lidí přišlo o život nebo psychicky či fyzicky trpěli, protože nenaslouchali svému vnitřnímu hlasu.

Když na osobní úrovni zapnete spojení s Vyšším Já a Průvodci, kontrolky svítí a proud teče. Častokrát vám přinášíme dárky a radosti podle vašich přání. Chcete-li, aby mezi námi energie volně proudila, musíte odstranit všechny bloky. Jakmile máte strach a myslíte negativně, je to jako dát vypínač do polohy OFF, průtok je blokován. Po uvolnění kódů přesvědčení a návyků, které vás drží ve strachu, přepnete spínač do polohy ON.

Jak se udržet v proudu dění? Obraťte se dovnitř sebe a vědomě proveďte změny potřebné k překonání strachu a nežádoucích zvyků. Jestli máte myšlenky, které škodí vaším cílům, přinuťte sami sebe myslet jinak. Pokračujte v tom, dokud se zvyk/návyk nezmění. Zjistíte-li znovu, že upadáte do starých zvyků, po kterých netoužíte, zastavte to a vyberte jiné. Může se to zdát těžké, ale je to opravdu velmi jednoduché. Jen to vyžaduje sílu vůle, odvahu a vytrvalost.

Máte v sobě schopnost udělat všechny změny a k tomu máte pomoc vašeho Vyššího Já, Průvodců a těch, kteří na Zemi bezpodmínečně podporují ostatní. Vyhledejte tyto pomocníky a požádejte je, aby vám pomohli. Jděte s odvahou a vytvořte pro sebe život snů!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Instinkt, vitální síla…..
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.

3. TÓN PODNĚTŮ - SÍLA IMPULSU
TROJKA před vámi otevírá cestu do pozitivních změn a umožňuje vám navrácení do přirozeného toku života. Poslouchejte v sobě impuls, který vás dovede k NOVÉMU. Dovolte její síle ponořit vás do řeky života všeho, co je zdánlivě ztracené, oddělené, nepřístupné nebo očím neviditelné. Pokud máte sklon být roztržití, soustřeďte se na jednu zprávu, jeden případ konkrétní změny. Seberte sílu dát výraz Pravdě. Přichází čas na velké mystérium, které se projeví prostřednictvím vaší osoby.

DOVOLTE VAŠÍ TVOŘIVOSTI VYJÁDŘIT SPIRITUÁLNÍ POVAHU

Impuls ZDROJE (•) mířící na ZEMI (••) spouští perpetuum mobile Bytí. V TROJCE se rodí síla tvořivého Ducha. V Tónu TŘI spočívá výchozí podnět Evoluce neboli síla přinášející rozvoj. V souvislosti se Znamením Dne se stává vysoce kvalitní hnací silou v každé Vlně. Tón TŘETÍ dokončuje nezbytné opravy a připravuje programy určení. V odkazu na kalendářní Den s Tónem TŘI se ukazuje velmi vysoká aktivita konání. Přímo ovlivňuje nervový systém, způsobuje hyperaktivitu, u citlivých jedinců neuralgii nebo podobné příznaky. Na druhé straně působí na motoriku nervů, může vyvolat velký zápal do práce a tím přispět ke zvýšení produktivity.

Tón TŘI – AKCE - POHYB – KOMUNIKACE. V přeneseném slova smyslu – KLÍČENÍ NOVÉHO. Energie TŘETÍHO Tónu je velmi výmluvná ve všech formách projevu. Cílem komunikace většinou bývá vytvořit konsenzus mezi bodem A a bodem B. Což se může právě dnes stát nelehkým záměrem. Vzhledem k tomu, že dnešní energie je vysokovibrační, buďte vědomě ve svém Středu. Pohyb je základní vibrace v celém Vesmíru. Udržujte dnes rytmus přirozeně s tempem přírody. Jedině tak lze předejít rozrušení, nejistotě, přetížení.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

neděle 23. dubna 2017

TZOLKIN 23.4.2017 2 KAN kin 184 galaktický portál

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Jakýkoliv nástroj, záměr nebo koncept může být použit pro dobro nebo zlo. Nůž může krájet zeleninu nebo může zabít, peníze mohou poskytnout potřebné zdroje nebo mohou kazit, podplácet. Soutěživost může vést ke zdravému vývoji nebo může ničit vztahy. To jsou vlastnosti duality všech věcí ve všech aspektech. Co dělá ten rozdíl? Záměr. To je výzva Kan a Ka (2) pro dnešní den. Takže budete používat síť Kan tak, že můžete poskytnout ryby celé vesnici nebo je budete hromadit jako pojistku pro sebe? Budete se osvobozovat od lidí a situací, které vás drží, nebo budete trpět dál? Odpověď se může zdát zřejmá na papíře, ale v reálném životě nemusí být zas tak lehké to udělat. Vybírejte moudře!

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY

Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti.

Energie KAN podporují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Květina, když dozraje, nabízí nádherné květy, tak jako zralý člověk okouzluje moudrostí svých slov. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost. Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná, musí proto být dobře řízena.

***

Jsem Kan 2. Děkujeme za spojení s vámi. Jsme rádi, že jsme součástí sjednocování Já s Duchem, které se v současné době na Zemi rozrůstá. Je to pro nás ta největší pocta pomáhat vám v této době Přechodu.

Dnes bychom vás chtěli povzbudit, abyste šli ven nadýchat se čerstvého vzduchu. Pokud žijete v oblasti, kde je znečištěný vzduch, naplánujte si, jak se dostat z města do přírody, kde pro vás stromy a rostliny vytváří kyslík.

Až budete v přírodě, můžete zůstat v úžasu a být svědkem krásy, která vás obklopuje. Na několik okamžiků se podívejte na zem, zjistíte, že jste obklopeni hmyzem, kterého jste si nikdy nevšimli. Když sledujete tyto malé bytosti při práci, nevěnujete pozornost sobě. Když je budete provokovat, budou se snažit utéct. To jsou pro vás skvělé metafory.

Zpočátku jste si nevšimli, že tam jsou, dokud jste nezaměřili pozornost na zem. Jakmile vaše Vědomí obrátilo pozornost na tuto malou oblast, začali jste si všímat nových věcí. To je skutečnost v každém okamžiku vašeho života. Můžete si všimnout jen toho, kam směřujete pozornost.

Pokud se soustředíte na negativní věci nebo špatné věci, které by se mohly stát, vaše zážitky, zkušenosti, rozhovory a lidé vám to budou odrážet. Ti, kteří se zaměřují na šťastné myšlenky a výsledky, nebudou zatíženi tím, že by došlo k nějakým špatným věcem nebo událostem. Vzhledem k tomu, že považují život obecně za dobrý a šťastný, dokáží ve špatných situacích najít to dobré, protože vidí ve všem dobré.

Druhá lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit, se týká pracovní činnosti. Bez ohledu na to, jak je člověk obrovský nebo stojí velmi blízko, budou tyto malé bytosti pokračovat ve své každodenní rutině. Nezastaví se a nezapojí do nečinného tlachání. Nedělají si nároky na místo, kde stojíte, nesoudí vás a nehodnotí; jednoduše pokračují ve svém bytí. Jak často se necháte rozptýlit, když je někdo ve vaší blízkosti? Chtěli byste být schopni udržet zaměření na to, co si přejete dělat? Cítíte potřebu zapojit se a bavit, když je někdo blízko vás?

Další lekce, kterou se můžete od hmyzu naučit je, jak budete reagovat, když vás někdo provokuje. Budete se bránit nebo utečete? Myslíte si, že je třeba bránit vaše jednání a rozhodnutí? Možná bude chtít zjistit, proč jste si vybrali tuto volbu.

Každá volba, kterou uděláte, je vaše věc a vždy budou existovat lidé, kteří s vámi budou souhlasit a kteří nebudou souhlasit. Postavit se s odvahou za svá rozhodnutí, aniž byste se museli bránit, je známkou zralosti člověka.

Utečete, když vás druzí konfrontují tváří v tvář? Jsou chvíle kdy utéci nebo prostě odejít je ve vašem nejlepším zájmu. Ale velmi často se stává, že lidé dostanou strach a nejsou schopni se postavit za svoji pravdu. Je pro ně nepohodlné zůstat stát, takže raději ustoupí. Pokud zjistíte, že je to váš zvyk, obraťte se dovnitř sebe a podívejte na důvod, proč dovolíte ostatním, aby vás zastrašovali?

Najděte si čas poznat sami sebe a mějte odvahu stát se tou osobou, kterou chcete být. Naučte se říkat NE požadavkům, které nejsou pro vaše nejvyšší dobro. Když vás ostatní provokují, učte se, kdy je nejlepší opustit jejich přítomnost nebo jim říci pravdu, co si myslíte. Mnoho lekcí se můžete naučit, když si sednete v přírodě a budete ji pozorovat. Udělejte si často čas pro odpočinek v přírodě a rozmlouvejte s těmito vysoce inteligentními bytostmi.

Naplňte dnešní den zázraky a úžasem! Těšíme se na příští mítink.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Cíl, schopnost, příležitost….
Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost tím, že nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné ZRNO. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává své poslání, spatří ve dnech ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že je jejich síla výrazně snížena, doporučujeme věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší dny označené symbolem KAN. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažená v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi, nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

2. TÓN VÝZVY – SÍLA POLARITY
Polarita je tkalcovský stav, na kterém jsou tkány pozemské vzorce duchovních témat. V zrcadle polarity najdete mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje vaše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde zůstala zauzlována vaše duchovní nit. Přijměte znalosti, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Podívejte se také na polaritu mužské a ženské části v sobě i ve vašem partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte ve svém vztahu naplnění a naplňujete vy svého partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Zkoumejte v něm oba póly, přirozené návyky, zvyky a objevte moudrost, která z nich vychází.

Všechny výzvy jsou určeny k tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

Dny s Energií POLARITNÍHO Tónu představují také téma Vlny mezi pozemskými póly. Znamení stojící vedle Tónu DVA nastavuje scénu akcí ve vašem životě. V těchto dnech běží proces rozpoznávání vlastních úvah (vzhledem k polaritě), což způsobuje, že můžete vnímat silné nervové napětí, obzvlášť jste-li osobně spojeni s polaritní energií, např. přes kin narození.

DRUHÝ Tón – POLARITA – Najděte cestu k usmíření, shodě a vnitřní harmonii. Nehodnoťte ani události, situace, ani lidské chování, vaší přirozenou touhou je CELISTVOST. Zvažte všechna pro a proti a postupujte ke změnám pomocí vyvážených rozhodnutí. Spojte vše, co bylo rozpojeno v jeden nádherný CELEK.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

sobota 22. dubna 2017

Trecenum AKBAL kin 183–195

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto energií a umožnit, aby se projevila

Tato Trecena začíná Akbal - Noc/Oheň, Introspektivní čas snění. Tma. Svatyně. Chrám. Zrození nových nápadů. Cesta do podsvětí hledáním moudrosti. Dům Temnoty. Nositel Úsvitu, který přináší Nové Slunce pro objasnění a osvícení cesty životem.

Akbal je Strážce Úsvitu a Strážce Soumraku – dvou magických přechodů, kdy se tma stává světlem a světlo tmou. Je to dobrý den požádat o objasnění cesty, požádat o nové příležitosti, obnovit svůj život, aby bylo přineseno světlo do tmy. Je to skvělý den požádat o stabilitu a najít si novou práci.

Akbal vládne sféře noci – velké hluboké prázdnotě, kde neexistuje nic, ale přebývá veškerý potenciál. Je to místo, kde začíná vše; kde začínají všechny cesty a kde všechny myšlenky klíčí. Zde se koupají základní buňky vznikajícího života; všechno se leskne a houpe ve vnitřním klidu. Není zde konec ani začátek, ale podíl všech možností, které se mohou stát a všechno se zde nachází.

Všechno je opravdu otázkou volby, přijetí a propuštění. Vyberte si, kterou cestu budete v životě následovat, směr života a které aspekty vaší duše necháte rozkvést. Přijměte volby a zodpovědnost, která s nimi přichází. Přijměte tyto volby plně a kompletně. Respektujte je a respektujte sebe, a především pusťte všechny toxické emoce, touhy a postoje, které rozlamují cestu, kterou jste si vybrali. Už víte že:

NAPLNIT SVŮJ POTENCIÁL JE NEJTĚŽŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ VĚC,
KTEROU BUDETE KDY DĚLAT

Buďte sami sebou.
Buďte tím, kým chcete být.
Ctěte posvátné semínko, které leží ve vaší duši. 
Ponořte se do hlubokého těhotného ticha
 a pusťte veškeré pozemské napětí, tlaky a termíny.
Zde nevládne čas.
Zde prostě všechno JE.

V této Treceně se postavíme čelem všem úskalím duše, našemu osobnímu podsvětí, kde umírá ego, aby se mohlo znovu zrodit v jiné formě. Jak půjdeme touto Trecenou a budeme hledat vnitřní moudrost, pamatujte že oheň víry vás povede tmou, aby se mohla znovu zrodit duše do Světla. Využijte energii Akbal k introspektivní cestě do vašeho osobního domu temnoty. Objevte svou vnitřní moudrost pro znovuzrození duše, aby se mohlo rozšířit Vědomí na cestě životem.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ AKBAL
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlna NOCI vás zalévá bohatstvím fantazie a otevírá cestu ke zralosti, otevírá kanály intuice a ukazuje cestu k moudrosti, která je skryta uvnitř nás.

V důsledku oddělení od prvotního Zdroje jsme zažili v temném období mnoho křivd a utrpení. Omezení a nedostatek se staly samozřejmostí ve světě ILUZE. Od té doby byla NOC jediným spojencem s naší transcendentální realitou. Vzhledem k mezerám ve Vědomí jsme se stále více vzdalovali od Světelných Programů. Proto v temném věku, pulsujícím „nebožskou“ energií, bylo možné spustit vedlejší kanály ILUZE, kterými našli různí „ trenéři–tvůrci“ pohodlný přístup do našeho nitra.

"Nebudete mít jiných Bohů mimo nás", bylo jejich největší výzvou. Mnoho z nás podlehlo jejich pokušení a ponořilo se do temna slepé uličky. Je proto zcela přirozené, že TEĎ po připojení k původnímu Programu tzv. Galaktickému Programu Uzdravení, se pseudosvěty začínají rozpadat stále rychleji. A ještě dříve, než úplně zmizí ze Země, nám ještě nejednou ukáží svoji tvář.

V lineárním průběhu velkého 26 000 letého Cyklu ve Vlně NOCI byl proveden před 6 600 lety fatální řez, po kterém následoval příchod ČASU a do každodenní hry vstoupil řád > 12:60 < nazvaný později Babylonský Program. Dal nám ty nejhorší plody této doby jako chamtivost, touhu po moci a zotročení pozemskými zákony.

Jak moc jste zapleteni do tohoto temného období, vám ukáží výsledky těchto 13 dnů. Doporučujeme, abyste se DVANÁCTÝ den podívali zblízka na své pocity a reakce na určité události. Podívejte se pozorně na osvobozující impulsy této Vlny.

Vlna NOCI umožňuje demaskovat ILUZE všech nedostatků. Nedostatek je ve skutečnosti lidský výmysl. Měli byste dát pod lupu příznaky všech nedostatků. Nedostatek je ztracená část bohatství nabízeného Zdrojem. Vlna NOCI specifickým způsobem ukáže vaše nedostatky: nedostatek Lásky, nedostatek peněz, nedostatek svobody a nedostatek všeho, co si myslíte, že je nedostatek.

Tři galaktické portály spojují kanál NOCI s nejvyšším Zdrojem. KAN 2 poskytuje vhodnou příležitost k překlenutí napětí vyplývající z chybných přesvědčení a nízkých úmyslů ega. MULUC 7 přináší na Zemi Božský Program; zaktivuje tento vzorec ve vašem podvědomí, osvěží vaši paměť a ukáže, co potřebujete a co ve skutečnosti máte.

Zamyslete se, jak daleko jste se vzdálili od vašeho Praobrazu. Portál EB 10 dokončí nezbytné úpravy ve sféře zodpovědnosti za celkový stav věcí, což se může ukázat velmi nepříjemné. Stanete tváří v tvář tomu, co jste vědomě vytvořili. Čistota úmyslů a vědomých činů jsou ve Vlně NOCI předmětem důkladné zkoušky.

Přehled Vlny 22/4–4/5

AKBAL 1
KAN 2 galaktický portál
CHICCHAN 3
CIMI 4
MANIK 5
LAMAT 6
MULUC 7 galaktický portál
OC 8
CHUEN 9
EB 10 galaktický portál
BEN 11
IX 12
MEN 13

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com

TZOLKIN 22.4.2017 1 AKBAL kin 183

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny

Ctěte dnes svůj spánek. Spánek je čas, kdy se vaše tělo, mysl a duše regenerují, osvěžují a omlazují. Pokud tento den připadne na víkend, spěte tak dlouho, jak je to jen možné. Osvěžte sladkým odpočinkem celou svou bytost. Pokud se jedná o všední den, můžete vstát dříve s úsvitem, s jeho prvním nádechem, abyste neměli pocit další práce, ale pocit prvního polibku dne, který je plný potenciálu a příslibu. V obou případech se probudíte hluboce osvěženi.

DNES JE DOBRÝ DEN NA KONTEMPLACI O HVĚZDNÉM PROSTORU,
ODTUD PŘICHÁZÍ INSPIRACE

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL; NOC, TO JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří ve svůj Zdroj, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky. Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. 

***

Jsem Akbal 1. Jsme velmi potěšeni, že jsme součástí vašeho Vědomí a těšíme se na den, kdy budeme opět s vámi. Dnes budeme mluvit opět o dopravě. Na toto téma jsme krátce mluvili v předchozích Zprávách a rádi bychom to rozšířili. V den 180 jsme hovořili o metodách fyzického cestování, zatímco v den 182 jsme si povídali o bilokaci týkající se vaší fyzické části a duchovní části. Dnes bychom chtěli říci něco o schopnosti pohybovat se přes Portály mimo časové a prostorové omezení. Všichni máte schopnost dělat tyto věci na vědomé úrovni, i když většina z vás v současné době cestuje mezi dimenzemi během snění.

Aby bylo možné pohybovat se přes Portály, musíte začít chápat, že vše, co pozorujete na vlastní oči, není v podstatě skutečné. Ačkoliv se stůl a židle mohou zdát reálné, v podstatě je to prostě oblak energie. Vědci dokázali, že je to pravda, domorodí Starší věděli, že je to pravda od Starověku. Z tohoto důvodu je potřeba držet se strachu z nedostatku čehokoliv naprosto zbytečná. Neexistuje žádný nedostatek; vše se může manifestovat z myšlenkové formy. To zahrnuje i vaše fyzická těla.

ČAS A PROSTOR jsou výplody ILUZE a nedílnou součástí reality této planety, což umožňuje hrát tuto hru. Je to podobné jako kulisy na jevišti, mohou to být natřené stěny simulující hory, ale není to skutečná hora. Toto je velmi důležité pochopit, abyste měli schopnost pohybovat se podle svého uvážení různými dimenzemi.

Existují Vchody a Portály, které vedou do různých dimenzí, kam mohou vstoupit jen ti, kteří o jejich existenci vědí. Mnoho lidí o těchto Portálech používaných interdimenzionálními bytostmi ví. Vládní úředníci převzali tyto Portály v mnoha oblastech a uzavřeli každému, kdo by se pokusil vstoupit. Pokud jste byli na těchto stanovištích, mohli jste vidět mimozemšťany a mnoho lidí s nimi zažilo kontakt. Tajemství kruhů v obilí s těmito Portály souvisí.

Některé Portály jsou využívány výhradně jako prostředek umožňující duším (duchům) uvězněným v této sféře přejít a pokračovat po své duchovní cestě. Některé Portály jsou navrženy tak, aby mohly interdimenzionální bytosti vstoupit na Zemi se svými konkrétními pracovními úkoly. Jakmile je práce ukončena, tyto vchody jsou uzavřeny. Žádným jiným bytostem není povoleno tyto vchody používat.

Většina Portálů byla navržena proto, aby se bytosti z různých planet a Galaxií mohly teleportovat rychlostí myšlenky do zvolené destinace. Doprava, kterou používají lidé, je velmi zastaralá. Použitím lidské technologie by vyžadovalo věky dostat se z jednoho místa na druhé. Nicméně s použitím tunelů můžete cestovat miliony kilometrů za nulový čas.

Možná může být těžké pochopit tyto pravdy, pokud jste zapleteni v systému víry pojmu času a prostoru. Jakmile rozšíříte svoji mysl a uvědomíte si, že čas a prostor jsou iluze nebo prostě části kulisy zkušenosti, které říkáme život, budete vidět mnohem širší obraz.

Převážná většina fyzikální dopravy, kterou v současné době používají lidé, je velmi škodlivá pro životní prostředí. Ti, kdo věří na existenci UFO, ví, že jsou k dispozici mnohem lepší způsoby dopravy. Díky chamtivosti a touze ovládat masy lidí, držely vaše vlády technologie UFO uzamčené v tajných spolcích. Přesto existují, jsou velmi promyšlené a důkladné, nevyužívají žádný zdroj z planety a nemají potřebu doplňovat palivo každých 800 kilometrů. Dokážete si představit používat lidský způsob dopravy při cestování na Plejády? Nejenže by to trvalo roky, než se tam dostanete a náklady na pohonné hmoty by znamenaly vysokou daň pro ekologii Země.

Všichni máte v rámci svého aurického pole to, co často nazýváte Mer-ka-bah. Toto energetické pole má schopnost zvýšit vaši vibrační úroveň, takže doprava do různých dimenzí je možná v jednom okamžiku. Vysoká vibrace Lásky způsobuje, že je takové cestování možné. Brzy si všichni budete vědomi této bubliny energie, kterou máte k dispozici.

Bude existovat stále ještě mnoho lidí, kteří budou chtít využívat auta a letadla, aby se dostali z jednoho místa na druhé, ale to bude už jen čistě pro potěšení a zážitek. Mnozí jste již zjistili, že jste mentálně schopni cestovat na různá místa jednoduše pomocí vůle nebo během meditace. Tento způsob cestování nepotřebuje žádný ze zdrojů planety a v podstatě nulový čas. Můžete kdykoliv cestovat do Akášických Záznamů a kdykoliv najít odpovědi na všechny vaše otázky. Mnozí jste cestovali do vnitřní Země a setkali se s těmi, kteří tam žijí. Mnozí jste byli nebo cestujete na kosmické lodě, kde pracujete se svými Hvězdnými kolegy během snění.

Každý Portál byl navržen pro konkrétní účel, z nichž některé jsou méně než přátelské. Často byly navrženy k útěku před nepříjemným setkáním, jako například, když se jednalo o nepřátelské zajetí. Tyto Portály se nepoužívají pro Vzestup nebo k přiblížení k původnímu Zdroji.

Mnozí budete vidět tvary postav mimozemšťanů, protože se Závoje mezi dimenzemi ztenčují. Nebojte se, jsou to vaši Bratři. Stejně jako lidé, jsou někteří menší, někteří větší, ale ti se zlými úmysly jsou dávno pryč, není jim dovoleno dostat se přes Portály. Tato část Velkého Experimentu již skončila. Toto téma dnes přinášíme, abyste věděli, co se děje kolem vás. Mnoho divokých příběhů je na hranici sci-fi. Ve skutečnosti mnoho z vašich sci-fi autorů a filmových tvůrců prošlo těmito Portály a viděli mnoho věcí, které byly zobrazeny na plátně. To není náhoda. Tyto filmy a knihy byly vytvořeny, aby pomohly zmírnit váš Přechod. Až přijde stanovený čas, setkáte se s těmito bytostmi, abyste mohli být znovu v Jednotě se svými Hvězdnými kolegy.

Jak se pohybujete směrem k masovému Vzestupu, ve hře je mnoho faktorů. Mnoho z vašich Hvězdných příbuzných se zajímá o Zemi. Mnoho takových bytostí se vrátilo z budoucnosti změnit běh událostí a provést nezbytné změny Země i obyvatel. Genetické kódy byly kdysi dávno změněny, což vedlo k rase bytostí, které mají schopnost prožívat emoce. Jak šel čas, uvědomily si potřebu i účel emocí a nyní se vrací, aby byly napraveny škody, které se v současné době provádí na Zemi pomocí genetiky. Vaše historie se doslova přepisuje.

I když to zní jako pohádka, je to pravda. Zařadili jsme tuto informaci do dnešní Zprávy, protože mnoho z vás se nyní potýká s těmito Portály a chceme, abyste měli širší pohled, než do nějakého vstoupíte. Je důležité, abyste věděli, že vstupem do tohoto Portálu skončíte v jiném Čase, stejně jako jste viděli ve filmu Jurský park. Můžete se ocitnout v nepřátelském prostředí, jako jste viděli např. v epizodách Star Trek.

V zájmu vaší ochrany je nutné, abyste byli ve spojení s vaším Vyšším Já a přivolali své Průvodce, kteří vám pomáhají a chrání vás. Pokud nemáte úzký vztah se svým Vyšším Já, doporučujeme vám neudělat ani jeden krok přes nějaký Portál. Je možné, že byste se ztratili a nemohli se vrátit. Pokud jde ale o velké schéma, nikdo se nikdy nemůže ztratit.

Lidé používají psychedelické drogy, aby vyzkoušeli Portály nebo červí díry. Mnozí měli krásné zážitky, což je vedlo k závislosti nebo raději utekli prostřednictvím těchto Portálů, než aby čelili chaosu v jejich životech. Mnozí se zbláznili nebo umřeli strachy během těchto příhod. Šamani tradičně používají tuto metodu jako prostředek pro předpovídání budoucích událostí nebo, aby získali duchovní vhled.

Cestujte svým vlastním tempem. Mnoho fyzických zkušeností může být krásných v doprovodu Průvodců pro expanzi vaší duše. Jakmile budete mít zkušenost jako je tato, váš život bude mít nový smysl, budete schopni mnohem více rozumět a Jednota všech bude posílena.

Pracujte pilně na komunikaci se svým Vyšším Já, které je tím nejlepším Průvodcem do jiných dimenzí a skutků, které jsou pro vás během vašeho pobytu na Zemi nejvhodnější. Mnoho požehnání pro vás.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Přání, sny….
Dny nesené energií NOCI odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého Já. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného Já v Jednotě Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu. Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku, začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Znamením. V Energii Tónu 1 se objevuje počátek nové etapy. Téma Znamení se stane programem realizovaným během dalších 12 dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY

Číslo 1 vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku, nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost. Co dnes zasejete, to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © mayskykalendar.blogspot.com

pátek 21. dubna 2017

Rehabilitace DNA. Tzolkin, kosmický matrix.

Vzestup napomáhá rehabilitaci DNA. Při pozorování pozemské historie není pochyb o tom, že původní 12 vláknová DNA byla odpojena na aktivní 2 vláknovou. K zásadním změnám došlo navázáním kontaktu s negativními mimozemskými rasami během minulého století a zavedení pokročilých technologií genetické manipulace s cílem zničit organické signály, které udržují tělo i mysl ve stavu rovnováhy. Tyto informace jsou globálně dostupné již dlouho nejen pro ty, kteří se zabývají Vzestupem.

Pomocí elektromagnetické energie lze získat kontrolu nad duševními funkcemi těla. Tato energie může být použita jak destruktivním a škodlivým způsobem tak také k léčení. Různými chemickými reakcemi lze měnit mentální a emoční stav. Je to něco jako forma podmiňovacího reflexu, aby bylo vyvinuto naučené chování bezmocnosti (omezený režim jíst, pracovat, spát). Za pomoci určitých technologií lze vytvořit ve frekvenčním spektru nosnou vlnu (viz kmitočtová modulace), která vyvolá úzkost a citovou bolest. To znamená, že chemie mozku je pozměněna a Vědomí člověka klesne na nižší úroveň, což vytváří roztříštěné vnímání, snížení IQ, strach, vinu, agresivitu. Půjdeme-li dál vidíme, že na podobné bázi funguje mainstream, aby se lidé k sobě záměrně chovali jako nepřátelé.

Jakmile pochopíme, jak funguje kontrola mysli, teprve pak můžeme odmítnout zúčastnit se této systémové víry. Protijed je spojení s naším duchovním Já, rozvíjet sebelásku, soucit a empatii, které mají vyšší vibraci. Je doba, kdy se už všichni musíme starat, co se skutečně děje na planetě. Genetická modifikace zasahuje do země, vzduchu a vody přes farmaceutický průmysl, chemtrails až po modifikované produkty, které jsou uváděny na trh jako potraviny. Tyto potraviny vytváří zmatek v metabolizmu a odpad uvnitř těla ( nadváha, celulitida, hormonální dysbalance, atd)

Mnoho lidí si stále není vědomo globálního zotročovacího programu, který zahrnuje ovládání genetické exprese lidské rasy. Mnoho se nachází v oblasti zemědělství, aby zisk byl ještě více generován. Pole jsou geneticky znečištěna a otrávena. A další důvod, proč bychom měli být informováni (Československo obzvlášť) je, že genetická modifikace je také způsob, jak zablokovat komunikační signály z vyšších frekvencí, naší duší a duchovní rodinou. Je to zásah to lidské neurobiologie, což blokuje vývoj vyššího Vědomí. Oslabuje to bio-spirituální evoluci lidské rasy a proces Vzestupu. Toto je jen jeden bod, který budou muset ti u moci vysvětlit – páchání genocidních zločinů a mučení lidstva. Zveřejňování a Odhalení nelouží k tomu, abychom dali průchod negativním emocím. Informovanost o těchto věcech slouží jako podpora Vzestupu a měníme pravidla hry. Vyšší vibrace vždycky určují nižší. Vždycky. Hodně z toho, co vidíme v dnešním světě škodí planetě, lidem a dětem, a zastavit to vše můžeme jen my, náš zdravý rozum, snížení sobectví, chamtivosti a přestat se oddělovat.

Pokud si uvědomujeme dopad této globální infekce, máme dobrý důvod poskytovat tyto informace, které jsou důležité pro uzdravení planety a lidstva a začít pěstovat a kupovat nekontaminované jídlo. Odvyknout zpracovaným potravinám se může podobat jako uzdravit se ze závislosti na tvrdých drogách - může to být běh na dlouhou trať, nicméně vysoké frekvence, které Slunce tlumočí nás mohou v naší disciplíně podpořit a jdou tomuto uzdravení naproti. Mnozí jsou nyní vedeni začít měnit stravu a životní styl.

***

Význam Mayského kalendáře, který v roce 2012 neskončil. Tzolkin je kosmická matice – modul Universální Harmonie neboli kosmograf Času. Používá (popisuje) navigační vlny galaktického centra. Jsou v něm zakódovány znalosti o Vesmíru. Mayská kosmologie bere v úvahu interakci mezi dvěma integrálními jevy – světlem a zvukem. Pátá a šestá dimenze je v rozporu s časem, což má nyní obrovský vliv na všechny na planetě. Kosmické energie mají vliv na Zemi.

Je mnohem více než kalendář, učí nás orientovat a měřit kvalitu životní rezonance. Jeho filozofie je mimo jiné také založena na sebeovládání, které je důležité pro překonání strachu ze smrti a zásadě nedotknutelnosti galaktického zákona o svobodné vůli.

V energii každý den je zakódována určitá kvalita Vesmírné Moudrosti. Třináct Tónů přináší zvláštní souvislosti se Zdrojem. Je to hnací síla. Zvláštností kalendáře je jeho universálnost, byl použit pro velké cykly (260 000 let) a teď ho používáme na 260 denní periodu. Pracuje v různých časových intervalech. Nyní jsou fraktální energie zhuštěny do jednoho dne, to znamená, že máme pocit, že změny se dějí rychlostí světla.

Nejjednodušší práce s kalendářem je porovnat naše zážitky a zkušenosti s kvalitou energie každý den. Každý den nás ovlivňuje energie, která má silný dopad na tělo i psychiku a individuální zdraví. Některé dny se neděje nic, některé dny probíhá velké zúčtování. To je hlavní pilíř konstrukčního řešení vedoucí k uzdravení. Vzhledem k tomu, že jsme v hlavním vysílacím čase Vzestupu, je nesmírně důležité vědět, co se děje. Reorganizace v myšlení a přesvědčení nám pomáhá dostat se na vyšší úroveň chápání. Takže nikdo nemusí mít pocit nejistoty, protože díky modulu Tzolkin si uvědomujeme, co se děje; nacházíme se v mnoha realitách, z nichž každá je taková, jaká je čili naprosto správná.

Na planetu se inkarnovalo do lidského těla 144 000 bytostí nesoucí kód životodárného proudu pro přeměnu na pátou dimenzi. Každý životodárný kód je závislý na dvou proměnných faktorech – rozpomenutí a svobodné vůli. Pokud chceme být v souladu se svým Já, musíme si uvědomit, že jsme darem bez ocenění. Děláme všechno a za nic. Nemá to nic společného s moderní spiritualitou. Na Zemi jsou přítomni ve fyzickém těle Mistři, kteří ještě v tomto životě projeví velké schopnosti a kteří dokáží měnit energie, aby nastal dimenzionální Přechod.

Naše horizontální a vertikální práce dostává od roku 2012 velkou podporu galaktických energií s cílem podpořit na planetě všechny změny, které se dějí. Končí cyklus, který v lineárním světe splnil svůj účel a galaktické vlny provádí opravy v dolních a spodních vibracích. Každý dostává možnost zúčastnit se Velkého Finále a vzhledem k zákonu svobodné vůle nikdo není nucen do ničeho. Končí doba vynucování si potlesku druhých, dělání něčeho pro slávu, manipulace a ovládání. Nehrajeme hru na hierarchii.

Všichni, kteří chtějí být součástí páté dimenze se stávají čistým listem papíru; musí přizpůsobit Vědomí. Mnoho lidí si neuvědomuje, že jejich osobní ego nerezonuje s harmonizačními programy. Vesmírné zákony nedělají výjimky, vztahují se na všechny bez ohledu na postavení.

Musíme počítat, že pro změny je potřeba mnoho nápravné energie. Vnitřní nesoulad je výsledkem mnoha smyček a mnoha poruch. Je spuštěn velký proces oprav a je to nevyhnutelné. Mnoho lidí je přesvědčeno, že se jim dějí velké zvraty osudu nebo psychózy, přičemž kmitočet je absolutně neutrální, záleží, kam směřujeme pozornost. My sami tvoříme svoji realitu, což má odpovídající následek/výsledek. My sami obrábíme svůj život. Každý jsme boss svého života.

Lidská bytost koncipovaná jako VĚDOMÍ, představuje tvůrčí aspekt – Zdroj – ve světě hmoty. Jak využíváme náš potenciál, určuje naši osobní a globální budoucnost. Jsme Zdroj, který je zodpovědný za vše, co vytváří, včetně kolektivních akcí. Jediný způsob, jak vyléčit Kolektivní Vědomí, je demaskovat Iluzi. Takže je nyní velmi přínosné pro každého pochopit fenomén rezonance s energiemi Stvoření. Je nutné přeladit se na intuici a mimosmyslové vnímání, což nás kalendář učí. Důležitou součástí Vzestupu je uzdravit všechny deformované aspekty našeho Já a přestat popírat svoji temnou stranu. Vstoupit do rezonance se Zdrojem vyžaduje celkově důvěru, velké sebevědomí a plné přijetí událostí na naší cestě. Jakékoliv zaváhání vytváří bariéru v kontaktu se Zdrojem.

Součástí cesty do 5D jsou tzv. zrcadlové odrazy. Při pohledu na sebe velmi rychle pochopíme, že lidé, kteří nám přichází do cesty odráží aspekty, na kterých je třeba pracovat. Dalším relevantním aspektem je zákon přitažlivosti – jsme přitahováni k lidem, kteří nám dávají příležitost k růstu. Je to poučení, které vždy vytahuje pole Stínů. Přichází lekce, které mají zpochybnit současný postoj. Cílem je umožnit hlubší prostorovou strukturu. My všichni společně jsme na této cestě a je jen na nás, jestli ji chceme podstoupit. To, co nám vadí na druhých, je vlastní slabina, a především příležitost k růstu. (Viz neutralita v minulém článku).

Naše další kroky jsou vedeny sebeovládáním, odvahou, věrností k inkarnační smlouvě a statečností. Jdeme proti proudu a boříme mnoho v masovém Vědomí. Mnozí to děláme mnoho let. Jsme vedeni přebírat zodpovědnost za kolektivní posun a náš osobní život každý den. Měnit vibrace směrem k úspěchu v oblasti zdraví, cvičení, stravování, tvoření, hojnosti a toho, jak reagujeme a komunikujeme.

Velmi mnoho lidí se probouzí a my jsme na to čekali mnoho let; teď je to tady. Jsme svědky chaosu, který vytváří energetickou horskou dráhou. Mnozí se potýkají s otázkou, proč je jejich energie rozptýlená, proč si neplní své sny a proč nejsou zplnomocněncem svého života. Indicie může být skryta ve slovech strach, výmluva & eliminace. Jsme trpěliví, soucitní a plně ukotveni v neutralitě.

Čest za odvahu a statečnost všem, kterým leží na srdci dobro všech, vybrali si cestu do neznáma a trpělivě kráčí vzhůru po schodišti Vzestupu krůček po krůčku každý den. Když jsme naplněni mírem, můžeme praktikovat neposuzování. Když jsme zakotveni v energetické suverenitě, náš život je v rovnováze. Když jsme v rovnováze ve všech oblastech života, můžeme být vzorem. A tato práce čeká všechny. I uprostřed chaosu je možné žít v klidu a mít rozzářenou tvář. Je čas odpojit se od kolektivního vědomí chudoby, od omezení nižších realit, aplikovat spektrum komplexní harmonie přes náš životní proud a náš fialový plamen do duality a začít uplatňovat hojnost jako Stvořitel inkarnovaný do lidského těla. Krásný víkend, Požehnání & Lásku, Milovaní!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Zvažte poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

TZOLKIN 21.4.2017 13 IK kin 182

Ik – Vítr. Síla Ducha, inspirace, pravdy, přirozenosti, podpory, nadšení, integrace pólů, vitality, komunikace, vnitřní rovnováhy, diplomacie, disciplíny, silných schopností a sebekázně.

Oxlahun (13) posiluje Vítr Ik a řídí jeho energii s mimořádnou intenzitou. Nebojte se a nebraňte této síle. Plně jí přijměte a splyňte s ní, nechte jí posílit vaši osobní autoritu ve všem, co děláte a všude tam, kde je potřeba. Ve vaší komunitě, vaší zemi, rodině a jednoduše pro sebe!

DNES JE DOBRÝ DEN SPOJIT SE SE ZDROJEM

VÍTR, TO JE DECH DUCHA, DECH ŽIVOTA, ….ENERGIE, KTERÁ ZTĚLESŇUJE, ZASÍVÁ A ZASÍLÁ DOBRÉ DUCHOVNÍ MYŠLENKY A SEMENA …..JE TO ENERGIE DUCHOVNÍ INSPIRACE SNÍLKŮ A VIZIONÁŘŮ…...VÍTR JE ENERGIE STOJÍCÍ ZA ZMĚNAMI POČASÍ, ZMĚNAMI SPOLEČNOSTI …..EROZE

Ik je dech, který dává život a vše oživuje. V symbióze se stromy vytváří kyslík, což umožňuje všem tvorům dýchat. Vítr přináší také dešťové mraky, s nimi vláhu pro pěstování plodin. Ale na druhé straně může ukázat hněv a přinést bouři a povodně. Takže pokud dnes uchopíte Vítr za špatný konec, můžete být vznětliví, nerozhodní nebo vnímat, že nevíte jakým směrem se vydat.

Mayové považují Ik za sílu, která mění a přistupují k ní s velkým respektem a opatrností. Je to dobrý den požádat o sílu, vitalitu a odhodlání plnit úkoly. Dnešní den podporuje řešení psychických problémů spojených zejména se stavem emocionální nerovnováhy.

Nativní Ik ztělesňují dech života, jsou temperamentní, ostražití a aktivní. Mají tendenci dělat několik věcí najednou, běhají sem a tam. Mají zálibu v učení, komunikaci a v mluveném projevu. Je pro ně důležité, aby všude, kde se pohybují, mohli svobodně dýchat.

***

Jsme velmi šťastní, že jsme tento den opět s vámi. Dnes bychom chtěli více mluvit na téma doprava. Máte uvnitř sebe schopnost bilokace – být na několika místech najednou. Nezapomeňte, že hlavní část duše zůstává v podobě Ducha, zatímco další část je z masa a kostí. V podstatě jste na dvou místech najednou.

Pokud je vaše pozornost na více, než jednom místě najednou v čase a prostoru, existují věci, které pravděpodobně minete. Když například píšete emaily a zároveň telefonujete, mezitím vaříte večeři a víte, že musíte během několika minut jít vypnout zahradní hadici, jsou vaše myšlenky roztržité a roztříštěné. V těchto chvílích je pravděpodobné, že dojde k chybě nebo nehodě. Možná zapomenete na důležitou myšlenku v emailu. Když věnujete plnou pozornost člověku, s kterým mluvíte po telefonu, unikne vám jiná možnost, jakmile pozornost směřujete jinam.

Brzy mnoho z vás splyne s vaším Vyšším Já, zatímco budete i nadále žít ve fyzické formě. Dokážete si představit možnost, že se úplně rozpomenete na své čisté Já a přesto budete mít schopnost radovat se z požehnání na Zemi? Už vás nebude rozptylovat nesčetné množství věcí. Jakmile se každý plně rozpomene na svojí duchovní povahu, nebude potřeba válek, ani chamtivosti. Hojnost se projeví ve všech sférách vaší existence a budete vědět, jak vytvořit vaše přání z čista jasna.

Váš život v současné době je jako žít na dvou místech najednou, vytváří to mnoho zmatku a rozptýlení. Jakmile se spojíte se svým duchovním Já, zatímco jste plně ukotveni ve fyzickém těle, nebude existovat nic, čeho nemůžete dosáhnout. Každý z vás bude i nadále vázán základními Vesmírnými zákony. Tato pravidla nejsou libovolná, byla vytvořena jako prostředek, aby tato hra mohla existovat, jak jste hráli hru, která zahrnovala zapomnění duchovních kořenů. To bylo nutné pro zkušenosti ne-lásky. Nicméně mnoho z vás si teď obstaralo novou aktualizovanou verzi, která vám umožní hrát ve stejném herním plánu ale s novými pravidly, jakmile se spojíte se svým Vyšším Já.

Udělejte si čas na přemýšlení o těchto slovech. Dokonce, i když nevěříte, že je to možné, můžete stále hrát a předstírat verzi této hry. Ať tak či tak, žijte svůj život, jako by to už byla pravda, že prostě už máte plnou duchovní povahu a že všechno je Láska. Vybírejte si, čemu věříte. Vybírejte si pouze věci, které vám přinášejí radost a štěstí. Buďte laskaví k ostatním. Věnujte pozornost tomu, jak ovlivňujete svět. Buďte hodně v přírodě. Vyberte si práci a odpočinkové aktivity, které zvyšují vaše nadšení.

Nebe na Zemi můžete vytvořit v okamžiku, když se každý z vás rozhodne žít, jako byste byli dokonalým Božím Dítětem. Začněte hned teď a dovolte, aby se váš život rozvinul tak, jak vás nikdy nenapadlo, že je to možné. Mahátma Gándhí by každého z vás povzbudil:

Buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.

My vám doporučujeme to samé. Jděte vpřed a udělejte pro sebe dnešní den speciální!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Komunikace, inspirace…..

Dny označené symbolem IK mají velmi bouřlivý průběh, pokud se dostanou do vzorce Stínu vašeho kauzálního těla. VÍTR přináší pořadí, ve kterém jsou jednotlivé programy uzdravovány. Zkušenosti získané v tento den mohou být velmi nepříjemné. Především bude zkontrolováno, jak dalece se ego brání realizaci programů vybraných vaší duší. Obzvláště bolestným způsobem je kladen důraz na nedisciplinovanost, nepoctivost a nízké oceňování vlastního JÁ. Jelikož VÍTR víří bezprostřední energií Zdroje, u osob spirituálně pokročilých se může v tento den rozzářit síla duchovní zralosti, která nejen produchovní jejich fyzický svět, ale vyvede je z obecného chaosu. Energie VĚTRU může velmi specifickým způsobem odhalit aspekty komunikace s Vyšším JÁ a rovněž nám s přátelským úsměvem na tváři ukázat výjimečnou drsnost. V glyfu IK, který je bezprostředně spojen se Zdrojem, vibruje duchovní čistota a síla, která vás neustále vede osobním procesem rozvoje. Vibrují zde také všechny Prvovzory díky kterým můžete navázat kontakt s vyšším Vědomím.

13. TÓN TRANSFORMACE – SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká nejčistší energie Universa a nová sebeidentifikace pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle, nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo 13 je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň – do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13 velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com.