středa 17. ledna 2018

TZOLKIN 17.1.2018 11 BEN kin 193

Ben – Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, nebeský pilíř, talent tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v čase a prostoru, nebeský vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Ben nese intenzivní spojení s domovem a rodinou a v kontextu s Akbal symbolizuje potenciál, který všechny věci ještě prohlubuje. Buluk (11) vynáší tuto intenzitu až do nebe, podrobně mapuje a vytahuje celkově všechny aspekty vašeho domova a rodinného života. A protože Buluk si nevybírá ani jednu stranu, výsledek se může projevit jako velmi pozitivní nebo silně negativní, takže dávejte dobrý pozor, abyste neudělali uspěchaná nebo přehnaně emocionální rozhodnutí. Nechte věci vyjít ven, ale pamatujte, že vaši nejbližší, jsou vaši nejbližší.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT DOMOVU

Přestože atributem Ben je kukuřice, nebo rákos, skutečný význam symbolu je dodnes záhadou. Tento den sestoupil Bůh z Nebe na Zemi a glyf tedy znamená příchod Boha Quetzalcoatla. Být narozen v den Ben je považováno za znamení velkého štěstí. Nativní Ben působí jako pilíře tohoto světa, jsou všemi respektováni. Den Ben je dobrý pro požehnání domova a opravu domu.

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů. Význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají Nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší, co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Jsem Ben 11. Děkujeme dnes za spojení. Rádi bychom vám poděkovali za práci, kterou děláte, tím, že poznáváte svou duchovní podstatu. Děkujeme za to, že se dělíte o své znalosti a dovednosti s ostatními. Jak každý z vás zvyšuje schopnost udržet ve svých buňkách více Světla, ovlivňujete na Zemi ostatní. Ctíme vás i vaše schopnosti, které prokazujete a zvládáte v pozemské Sféře. Víme, že je to velmi náročné místo pro pobyt, které je krásné, ale také plné bytostí, které vám nedávají smysl. Tak jsme tu, abychom vás povzbudili a podpořili, abyste pokračovali dál ve svých plánech, nacházeli nadšení a vyjadřovali vnitřní vášeň, zatímco jste ve fyzickém těle. Vidíme vás jako nádherné bytosti, které prokazují obrovskou odvahu ve svém každodenním životě. Pokud by v nebi existovaly body za snaživost, mnozí z vás by tahali obrovské karavany.

Dnes bychom chtěli hovořit na téma cestování. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na aspekt Vzestupu. Je mnoho nedorozumění týkajících se toho, co tento pojem znamená. Rádi bychom to trochu objasnili. Vzestup znamená povznést se nad. Ve skutečnosti se nejedná o nějaký prostor, kam vystoupáte nebo kam sestoupíte. Sféra, ve které se fyzicky nacházíte je v podstatě iluze. Nikdo ve skutečnosti nemůže vzestoupit nebo vystoupat nad Iluzi.

Vaše Sféra je podobná sledování filmu. Když film skončí, opustíte kino a pokračujete ve svém životě. Neexistuje žádný proces stoupání, ale jen pohyb dopředu. Stejně jako Vzestup, po kterém každý z vás touží, je prostě krok dopředu ve vašem životě. Je pravda, že pro některé další krok bude krok z fyzického těla. Přesto se nejedná o vystoupání nahoru nebo odchod na jiná vyšší místa. K dispozici jsou různé dimenze, které existují na všech místech, některé z nich jsou vrstvené v oblasti, kde v současné době pobýváte. To je možné, protože frekvence lidí žijících v těchto dimenzích nejsou mezi sebou v rozporu. Jakmile se vaše frekvence začne zvyšovat, může nastat situace, kdy budete vidět skrz nebo za Závoj. Není to žádné stoupání, nebo že byste museli vykonávat nějaké skutky nebo potřebovali nějakého spasitele pro dosažení těchto míst.

Vaše Vyšší Já má na starosti kam máte jít, jakmile opustíte tuto rovinu. Poté, co opět spojíte vaše Já s „Vy“, které je nyní ve fyzické formě, už „Vy“ nebude existovat, ačkoliv jsou esence, které zůstávají. To jsou vaše vzpomínky a zážitky. Emoce a myšlenky jste nechali za sebou, ale data a vzpomínky jsou evidovány v Akášických Záznamech, kde je vaše Vyšší Já může znovu kdykoliv najít.

To je, o čem vaše Vyšší Já rozhoduje, co chcete zažít a kde bude dál vaše Podstata. Před fyzickou inkarnací se musíte zúčastnit v rámci přezkoumání Recenzní Rady. Toto Představenstvo pomáhá řídit provoz na různých místech, takže rovnováha vtělení není narušována. Jinými slovy populace ve fyzických sférách musí být pod kontrolou. Průběh života, který si vybralo vaše Vyšší Já, musí být upraven ještě před získáním souhlasu Rady.

Před inkarnací vaše Vyšší Já rozhoduje o hlavních věcech - požadavcích a zkušenostech, po kterých toužíte, vybírá správné rodiče, kteří jsou vám nápomocni při plnění cílů v této realitě. Bytost, kterou jste „Vy“, vstupuje do Bytí někdy před, někdy během, někdy bezprostředně po porodním procesu. Jakmile mají fragmenty Vyššího Já lidskou podobu, není to každopádně způsob, který lze považovat za jakýsi sestup, rozhodně ne z pohledu Ducha. Je to prostě přání mít zážitek, který si přeje vaše Vyšší Já zažít. Proto, jakmile se znovu spojíte se svým Vyšším Já, není to Vzestup. Je to prostě návrat neboli další krok na cestě.

V normální lidské řeči Vzestup znamená, že vystoupáte na vyšší úroveň Vědomí. V určitém slova smyslu je to pravda, protože jakmile se znovu spojíte se svým Vyšším Já, získáte své rozšířené Vědomí. Přesto se nestalo vůbec nic s Vyšším Já, že by vystoupalo nad nebo blíže k Bohu.

Doufáme, že jsme vám udělali trochu jasno. Tyto pojmy je velmi těžké popisovat pomocí lidského jazyka. Věřte, že jste perfektní, vždy to tak bylo a bude. Věřte, že nemusíte dělat žádné skutky nebo si zasloužit cestu do Nebe. Nemusíte provádět žádné specifické úkoly nebo dělat cokoliv jiného pro Vzestup. Není žádné místo, kam vystoupáte.

Jděte vpřed a relaxujte s vědomím, že není místo, kam budete muset jít, není nic, co je třeba udělat nebo hledat někoho, kdo vás spasí. Dopřejte si svobodu být a vychutnávejte si plody své práce!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…
Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze Nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět – Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit. Nesuďte lidi, kteří vám ublížili. Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je. To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA, to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit. Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.

JEDENÁCTÝ TÓN – ROZHODNUTÍ
Změny jsou nezbytné v procesu přizpůsobování novému. Energie Buluk (11) je síla dynamických akcí, které pomáhají změny přinášet, vše zjednodušit a zlepšit. JEDENÁCTKA má velkou sílu a velkou moc – není to síla ani negativní ani pozitivní, ale neutrální. JEDENÁCTKA přináší obrovský tvůrčí potenciál. Nechte uvolnit všechno, co potřebuje být uvolněno.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

úterý 16. ledna 2018

TZOLKIN 16.1.2018 10 EB kin 192 galaktický portál

Eb – Člověk, Cesta. Síla spirituálního Vědomí, svědomitosti, odpovědnosti, loajality, mimosmyslového vnímání, mezilidských vztahů, vrozené moudrosti, emocionality, důvěryhodnosti, svobodné vůle.

Cesta, po které se pohybujete během dne, není ta samá cesta jako v noci. Otevřete své srdce pro jednoho, otevřete své srdce pro všechny. Buďte vedoucím Světlem těm, kteří teprve začínají na své cestě, protože oni mohou vést vás. Pozvěte ty, kteří jsou vám nejdražší, aby cestovali s vámi, a váš obzor se otevře až k nebi. Čím více cest můžete navzájem propojit a spojit se s ostatními, tím více cestujících může jít spolu a vzájemně se obohacovat. Někteří si vyberou osamělou cestu, ale i osamělý cestovatel může najít útěchu ve společnosti přátel a blízkých, bez ohledu na to, na jak krátký čas se jejich cesty zkříží.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO UŠLECHTILÉHO PRO SPOLEČNOST,
ABYCHOM POZVEDLI ROZMĚR SVÉHO LIDSTVÍ.

Trecena AKBAL nás zalévá bohatstvím představ a otevírá cestu ke zralosti. DESÁTÝ den ukazuje, že životní moudrost získáváme na cestě zkušenostmi, přijímáním zodpovědnosti za naše slova, myšlenky a činy.

Význam Energie EB znamená vylézt na vrchol pyramidy, představuje cestu života vedoucí po posvátné spirále. V symbolice starověkých Mayů je Eb Tvůrce, který sestoupil z Nebe na Zemi. Je to energie, která je ve starověkých kulturách nazývána Chi, Qi – Esence života. Energie, která je k dispozici v celém Stvoření jako životní síla, která řídí Vědomí.

Pro nativní EB je život přirozeně duchovní cesta. Mají vrozenou moudrost. Často se zapojují do duchovních aktivit, hledají přirozenou krásu a harmonii. Nehoní se za slávou celebrit, ale dávají přednost jednoduché službě ve jménu života.

Výzva pro dnešní den: Nenechte se vnitřně užírat svými pocity. Dny EB jsou vynikající pro cestování, výlet nebo počátek podnikání. Skvělý den poděkovat za vaše zdraví a zdraví celé komunity.

***

Jsem Eb 10. Kdykoliv potřebujete požádat skupinu duší ohledně vašeho vedení, můžete otevřít konferenční hovor, který je často nazýván Mistrovské sezení (Coning seassion). Termín „coning“ byl původně užíván těmi, kteří viděli spirály energie ve tvaru kužele. Existuje mnoho způsobů, jak otevřít Mistrovské sezení. Udělejte vlastní výzkum různých metod a vyberte si, co je pro vás nejlepší. Rádi bychom se o tento způsob dnes s vámi podělili, aby to bylo co nejjednodušší. Metoda, o které budeme dnes hovořit, je zjednodušená verze.

Kdykoliv budete chtít požádat o své vedení, je nutné ztišit vnější svět a být ve svém Středu. Nejrychlejší způsob, jak to udělat, je několikrát se nadechnout, což vás zklidní. Je dobré nahlas vyjádřit, že si přejete svolat Mistrovské sezení. Je dobré používat termín Mistrovské zasedání nebo sezení, protože to je termín, na který jsou Průvodci a přírodní Duchové zvyklí. Když mluvíte nahlas, vaše úmysly jsou jasnější. Přírodní duchové nemohou číst vaše myšlenky obzvlášť, když je ve vaší hlavě hodně chaosu.

Stejně jako v minulých Zprávách, doporučujeme být velmi dobře hydratovaní a začít tím, že požádáte vaše Vyšší Já: „Mohu provádět Mistrovské sezení v této době? Smím provádět Mistrovské sezení v této době? Měl bych provádět Mistrovské sezení v této době“? Pokud dostanete odpovědi ANO, pak pokračujte. Pokud dostanete na některou z otázek odpověď NE, ztište své vnější i vnitřní Já a zeptejte se znovu. Pokud znovu dostanete odpověď NE, pokuste se zjistit, proč je sezení naplánováno na jiný čas.

Jakmile otevřete konferenční hovor, uveďte důvod tohoto mítinku. Pak požádejte ty, které byste rádi pozvali na návštěvu. Za prvé pozvěte své Vyšší Já. I když jste stále ve spojení se svým Vyšším Já, pozvání nahlas pomůže vytvořit silnější spojení. Pak pozvěte ostatní, které vnímáte jako vhodné. Dáme vám příklad: Dévu, která dohlíží na váš majetek, Pana, Mistry nebo Svaté, se kterými pracujete, vhodné je pozvat Bílé Bratrstvo, váš tým M.A.P. (Medical Assistence Program) – Tým zdravotní pomoci a Vyšší Já ostatních osob podílejících se na téma sezení a dále specialisty v jakémkoliv oboru jako například počítače, opravy automobilů atd.

Dialog může vypadat nějak takto: „Přál bych si otevřít toto Mistrovské zasedání, abych získal pomoc při problému, který mám se svojí šéfkou v práci.“ Volám Vyšší Já. (Moment spojuji). Volám svého Anděla Strážného. (Moment spojuji). Volám Saint Germaina. (Jestli je ještě někdo, s kým můžete spolupracovat, kdo vám pomůže změnit energii – počkejte na jeho příchod.) Volám Vyšší Já své šéfky. (Vyslovte jméno a čekejte na její Vyšší Já, až dorazí). Volám členy Bílého Bratrstva. (Počkejte, až se dostaví.) DĚKUJI VÁM VŠEM ZA TO, ŽE JSTE ZDE.

Můžete také požádat své Vyšší Já, aby pozvalo jakoukoliv bytost. Někdy je dobré oslovit každého třikrát (opakovat 3x). To vám pomáhá zaměřit svou pozornost a uvědomit si, že žádáte jejich přítomnost.

Nyní jste připraveni začít Mistrovské sezení. Uveďte problém, otázky, které byste chtěli řešit. Pokud nemáte jasnou komunikaci s bytostmi na Druhé Straně, použijte proutky, kyvadlo nebo kineziologii a požádejte o odpovědi ve formátu ANO, NE. Mějte na paměti, že není dobré formulovat více než jednu otázku.

Dávejte pozor na intuici a pocity pokaždé, když obdržíte odpověď. Pokud se při odpovědi na otázku se necítíte dobře – možná je dobré otázku více ujasnit nebo vám bylo doporučeno něco mimo vaši komfortní zónu. Například se můžete zeptat: „Mám problémy se svou šéfkou, zachází se mnou neuctivě a nikdy mi včas nezaplatí. Měl bych dát výpověď? Jsem z ní opravdu otrávený“.

V rámci tohoto dialogu položte pouze jednu otázku. „Měl bych opustit své zaměstnání?“ Pozor - to není otázka, ohledně data a měla by znít elegantně a spíše: „Je pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných, abych opustil své zaměstnání?“

Vhodnější způsob může vypadat také takto: “Mám problémy se svojí šéfkou a nelíbí se mi, že se ke mně chová neuctivě. Často se mi stává, že mi dává výplatu po stanovené době. Nelíbí se mi to. Chtěl bych poradit, jak s ní pracovat způsobem, který je přínosný pro nás oba. Chtěl bych, aby mi bylo ukázáno, jestli dělám něco, co způsobuje mezi námi rozpor. Chtěl bych dostávat svou mzdu včas a poradit něco, co by bylo pro mé nejvyšší dobro a pro její nejvyšší dobro nebo jestli bych si měl hledat jiné zaměstnání.“

V této druhé ukázce otevíráte dveře možnosti, že i vaše činy a postoje mohou být částí problémů. V opačném případě používáte postoj oběti – druzí lidé jsou příčinou vašich problémů. Můžete také požádat o radu pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných. To je velmi důležitý požadavek. Doporučujeme vám, abyste vždy žádali o řešení, které je elegantní. Máte mnohem větší šanci dostat radu, která je méně stresující.

Nejrychlejší řešení, není vždy nejjednodušší cesta.

Udržujte vaše sezení tak krátké, jak je to jen možné. Jakmile jsou všechny otázky zodpovězeny, ukončete sezení poděkováním všem, kteří byli přítomni. Pokud se během sezení objeví další otázky, udělejte si mentálně nebo písemně poznámku a vraťte se k ní, až bude průvodní problém vyřešen. Pro řešení dalších záležitostí může být nejlepší, abyste ukončili toto první Mistrovské sezení a později začali další s jinými členy.

Jakmile budete hotovi s vaším sezením, propusťte všechny, kteří byli přítomni, jednotlivě jim poděkujte a požádejte je, aby se od vás odpojili. Pokud to neuděláte, mohou přetrvávat ve vašem energetickém poli a významně odčerpávat vaši energii. To se samozřejmě netýká vašeho Vyššího Já.

Při takovýchto zasedání buďte stejně zdvořilí, jako by se jednalo o setkání lidí ve fyzické Sféře. Svolali byste mítink, uvedli problém, požádali o radu, rozloučili se a odešli. Setkání byste ukončili poděkováním všem přítomným.

Existuje mnoho článků na téma Mistrovské sezení. Nebudeme se dál zmiňovat o podrobnějších možnostech, není zde pro to místo. Naším cílem je představit vám tento jednoduchý způsob komunikace s Duchovními Pomocníky. Je nesčetné množství způsobů, jak komunikovat s těmi, které nevidíte. Vyzkoušejte to a používejte to, co vám funguje nejlépe. Užijte si krásný den a uvidíme se zítra!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Svobodná vůle, zodpovědnost, moudrost….
Zkušenosti získané v den EB se mohou ukázat velmi překvapivé, jelikož se zde jedná o naši pravou identitu. Většina z vás uvízla v karmické polaritě, často spadla do krajností a v závislosti na stupni vývoje se zastavila na extrémním strachu, nebo bloudila po poli Lásky. Odrazem tohoto stavu je chorobný sklon k vydávání soudů nebo hodnocení lidí a jevů. V takových případech v den EB dochází k čelnímu střetu našeho pohledu na svět s jeho silnou neutrální energií. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestnými záležitostmi, které přicházejí zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás budou strašit. Pokud jste jedni z těch, kteří se povznesli nad svět matérie, dny EB vás zalijí moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky tomu vám „karmické terapie“ přestanou řídit běh života, protože stojíte nad nimi. Začnete-li sami řídit svůj život, dny EB budou podporovat vaši nezávislost. Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě; na starých ideologiích či Lásce a nelásce vašich „nadřízených“, využijte vzkazy, které vám nabízí energie EB. Váš vnitřní Obr stále čeká na váš pokyn, chce po vás, abyste ho zapojili do akce, chce zavést postupně pořádek ve vašem životě. To on vám pomůže najít svobodu a nezávislost vašeho JÁ.
EB je první stanice kontroly na cestě k aktivaci vašeho Vyššího JÁ.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se - o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

******
M.A.P. - je metoda pro ty, kteří mají pocit, že jim ani alternativní medicína nestačí. Jedná se o určitý kalibrační proces, ve kterém se stáváte sami sobě barometrem. Pracujete s týmem Bílého Bratrstva - vysoce vyvinuté duše, které se věnují Evolučnímu Procesu, Universální realitě, Universálním Principům a Zákonům.

Coning Seassion lze považovat za jednu z vynikajících léčebných modalit, která se věky záměrně schovává. V dobách Atlantidy, Starého Egypta, Tibetu a Starodávné Mayské kultury se používala pro setkání s duchovními vůdci. Je to skvělá metoda, která pomáhá vyčistit fyzické, emocionální a aurické tělo. Tradičně byla používána Mistry léčiteli. Tato metoda má velké množství modalit jak ve fyzické podobě, tak energetické. Coning je slovo, které ani v angličtině nemá přesný překlad nebo je zavádějící. Více o léčebné metodě: http://www.coningworks.com/index.htm

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

pondělí 15. ledna 2018

TZOLKIN 15.1.2018 9 CHUEN kin 191

 Chuen – Opice. Humor, nevinnost, lehkost, plná akceptace života, spirituální znalosti, flexibilita, inteligence, spontánnost, cvičení, princip Spolutvůrce

Naprosto požehnaný den pro manželství, svatby a početí dětí. Bolon (9), číslo života, vplétá životodárnou energii prostřednictvím bohaté mozaiky živého Vědomí Chuen a vytváří psychické prostředí pulsující hlubokým potenciálem. Neberte tento den jako samozřejmost. Ctěte ho a respektujte pro jeho mimořádnou posvátnou sílu. To platí i pro váš svazek v Lásce.

CHUEN, TO JE TKADLEC, NEBO JINAK NAVIGÁTOR ČASU, MYŠLENEK, NÁPADŮ ZTĚLESŇUJÍCÍ VLÁKNO A SVĚTELNÉ LINIE, A JAKO ŠTĚPY VINNÉ SPLÉTÁ JE V PLÁTNO NAŠÍ REALITY. ZDE JSOU NOVÉ NÁPADY, MYŠLENKY A VZORCE VPLÉTÁNY DO NAŠEHO ŽIVOTA.

Dnes je skvělý den začít cokoliv nového. Chuen jsou jedny z nejšťastnějších dnů. Stačí předat Vesmíru svůj jasný záměr. Výborný den pro všechny umělecké projekty. Je obecně známo, že den Chuen je nejlepší den pro svatby.

Nativní Chuen jsou jedni z nejšťastnějších – šťastné děti, šťastní rodiče, šťastní senioři…..všechny životní dary získávají bez námahy. Mezi ně patří umělci s dlouhou a úspěšnou kariérou. Chuen ztělesňuje všechny aspekty umělce, nejen velkou tvůrčí dokonalost, inteligenci a „zlaté ruce“, ale někdy i velké ego. V Energii Chuen vládne hravost, zábava, představivost, koncentrace. Zaměřte se dnes na svůj aktuální úkol a snažte se ho dokončit, dokončit to, co jste započali a zůstaňte u toho pokorní. Použijte dnes kreativitu umělce.

***

Jsem Chuen 9. Dalším nástrojem, který může být použit v mnoha ohledech, je kineziologie. Lékaři a chiropraktici používali kineziologii po mnoho let ke stanovení procedur a receptur pro nejvyšší blaho svých pacientů. Kineziologie je také způsob komunikace mezi vaším tělem a Vyšším Já.

Dnes vám ukážeme jednu pomocnou metodu. Existuje samozřejmě mnoho alternativ. Zvolili jsme tuto metodu, protože je velmi jednoduchá, můžete jí aplikovat sami a můžete jí používat, aniž byste na sebe upozorňovali např. na veřejnosti. Stejně jako používání každého nástroje, praxe dělá to, co vám přináší zdatnost.

Ujistěte se, že jste dostatečně hydratovaní. Odpojte svou mysl od tlachání, buďte ve svém Středu, jinak vaše odpovědi budou zkreslené.

Na své podřízené ruce se dotkněte špičkou palce špičky malíčku, tak uzavřete elektrický obvod na ruce. Chcete-li otestovat obvod, umístěte palec a ukazováček vaší dominantní ruky dovnitř kroužku, který jste vytvořili palcem a malíčkem své podřízené ruky. Zbývající tři prsty na obou rukou působí jako antény. Ujistěte se, že se vzájemné nedotýkají.

Položte otázku, o které víte, že odpověď bude ANO. Použijte rovnoměrný tlak a pokuste se odtáhnout palec a malíček od sebe pomocí palce a ukazováčku vaší dominantní ruky. Tiskněte vnitřní palec proti vnějšímu palci stejně jako ukazováček proti malíčku.

Vždy když bude odpověď na otázku ANO, bude těžké rozpojit vytvořené obvody a dát prsty od sebe.

Svaly vašeho těla zůstávají silné a pevné, když stojíte v pravdě. Jakmile žijete v pravdě, děláte to, co si myslíte a říkáte, držení těla je rovné, pevné, vaše vibrace je vysoká a stabilní - působíte sebevědomě, vyzařuje z vás na první pohled nepřehlédnutelná sebejistota a vnitřní síla.

Odpovědi, které nejsou pravdivé, oslabí svaly i prsty – obvody se snadno rozpojí. Prakticky to vyzkoušejte pomocí otázek, na které znáte odpovědi ANO, NE. Pozorujte rozdíl mezi pozitivní a negativní odpovědí. Všimněte si, jak svaly zůstávají pevné při odpovědi ANO a oslabené při odpovědi NE.

Tato kineziologická metoda může být použita v mnoha případech. V obchodě se můžete zaměřit na určitou položku a použitím této metody prstů se můžete zeptat: „Je v mém nejlepším zájmu, abych tento výrobek používal/a?“ Můžete požádat o množství, kolik, čeho používat atd. Zkoumání způsobů, jak využívat kineziologii a její praktikování je spolehlivý zdroj informací. Opět to není metoda pro předpovídání budoucích událostí. Vaše emoce mohou zkreslit výsledky, tzn. – vždy buďte ve svém Středu a nezapomeňte na důležité otázky: „Smím použít tento nástroj? Měl bych použít tento nástroj?“

Vaše tělo bude reagovat a odpovídat pomocí uložených dat z vašich životních zkušeností. Přirozeně ví, co je pro vás to nejlepší, takže otázky související se zdravím jsou velmi vhodné. Nicméně pokud budete pracovat na základě vašich současných kódů přesvědčení, obavy a strachy mohou potlačit to, co je pro vás to nejlepší. Takže také z tohoto důvodu je velmi vhodné uvolnit negativní myšlenkové formy a návyky, které vás drží uzamčené v omezujících vzorcích myšlení.

Bavte se, neberte sami sebe příliš vážně a užívejte si tento výjimečný den!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Humor, lehkost…..
V den CHUEN začíná proces odpálení tvořivých myšlenek. Fyzická materie se nyní přesouvá do oblasti sféry nemateriální. Dny OPICE vás zalívají impulsy pomáhajícími transformovat tíhu komplikací v jednoduchou lehkost. Pokud jste velmi silně spojeni se světem fyzické materie (majetek, postavení, autorita), dny OPICE se mohou ukázat velmi únavné. Pokud jste v životě zapomněli na hlubší smysl pro humor, CHUEN vám to připomene dosti bolestně. V případě, že jste našli svoji lehkost – svého vnitřního klauna – otevře se před vámi svět BÍLÉ MAGIE. Budete vyvedeni do reality, ze které přichází vaše tvořivost. Obtížné životní situace se vyřeší téměř spontánně, především ty, v kterých vaše staré Vědomí vidělo Gordický Uzel. OPICE probouzí vaše magické schopnosti a vynáší na povrch váš tvůrčí potenciál dřímající v podvědomí. Tady poznáte zákon Rezonance, možnosti mysli, moc slova a sílu vůle. Pokud vám chybí svoboda a lehkost, pokud stále namáhavě bojujete se životem, přijměte úvahy CHUEN. Její moudrost vám pomůže bezbolestně se uvolnit od těžkostí, s kterými se setkáváte. Zátěží je úplně všechno, co vám překáží v radosti ze života! Pokud váš klaun – váš vnitřní Obr – ještě nadále spí, pokuste se ho probudit ve Dnu CHUEN. Pomalu! Nerozčilujte se – to je motto CHUEN.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

neděle 14. ledna 2018

TZOLKIN 14.1.2018 8 OC kin 190

Oc – Pes. Bezpodmínečná Láska, věrnost, vcítění, soucit, emocionální tělo, mezilidské vztahy, přátelství, princip loajality, zbavení se minulosti, mimosmyslové vnímání, rovnováha, spirituální síla, strážce, průvodce, věrohodnost, svědomitost

Dnešek vám dává jasnost myšlení a vnímání při řešení problémů a výzev nebo chyb a špatných návyků, kterých jste si vědomi a které si přejete rozptýlit a odstranit. Energie Uaxac (8) je obzvláště příznivá pro dokončení cyklů čištění, duchovní hledání a Osvícení. Využívejte naplno a vědomě vaši vnitřní sílu.

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

OC navazuje na cyklus AKBAL a CIMI – cyklus narození, smrti a znovuzrození. OC znamená první krok do tmy. Je to věrný a loajální PES, který vede naše kroky a pomáhá nám přežít. Přináší hluboký smysl pro přátelství, smysl pro práci ve skupině, vytrvalost, oddanost, věrnost zůstat lidem na blízku v nejtěžších situacích. PES miluje radost a hravost, bavte se dnes s rodinou a přáteli.

Nativní OC mají mnoho společných rysů a znaků jako pes. Jsou loajální s ochotou pomoci své „ smečce “, mají hluboký smysl pro přátelství a jsou vytrvalí. Pokud jim chybí vlastní nezávislost, zavádí autoritářství pro všechny kolem sebe. PES často zůstává dítětem po celý život, miluje zábavu a chce si dopřávat mnoho radosti.

***

Včera jsme se seznámili s přírodními Duchy a slíbili jsme vám, že dnes budeme sdílet některé způsoby, jak s těmito bytostmi komunikovat. Jsou to velmi inteligentní bytosti, snadno čtou váš energetický podpis a velmi dobře ví, jestli mluvíte pravdu. Ví, jak jste na tom s vaší celistvostí a také ví, na jaké úrovni Lásky se právě nacházíte.

Nemohou se dočkat, až se s nimi spojíte a rádi vám pomohou udržet rovnováhu na vašem dvoře nebo zahradě. Nezapomeňte, že zahrada je uměle vytvořená člověkem, není to přirozená oblast jako les nebo rokle, proto může být výbornou zkratkou učit se z části od Duchů a z části vlastním studiem. Když s nimi budete spolupracovat, vaše důvěra a přátelství porostou. Nemáte právo říkat jim, co mají dělat, a pokud si vyberete škodlivé chování, jako je používání pesticidů a herbicidů, opustí vaše prostory.

Přírodní Duchové vám mohou pomoci s každou fází zahradnických a terénních úprav, včetně toho, kam co zasadit, co pěstovat, kdy hnojit, jaká hnojiva používat, jak změnit kvalitu půdy, jak udržet rovnováhu mezi rostlinami, hmyzem, živočichy a kdy sklízet. Když se jich ptáte na rady, buďte vždy velmi konkrétní. Nežijí ve vašem světě a mohou špatně pochopit, co myslíte nebo váš smysl pro humor. Buďte při otázkách přesní. Naučte se používat nástroje jako například proutky, kineziologii, kyvadlo jako prostředek pro komunikaci. Postupně vám nástroje představíme. Proutkaření se používalo od dob, kdy člověk začal chodit po Zemi.

Proutkaření ve svém základním slova smyslu využívá neuromuskulární pocity těla. Existuje mnoho technik a sami můžete udělat výzkum a experimentovat, dokud nenajdete techniku, v které se cítíte nejpohodlněji. Můžete začít s proutky (virgulemi). Jsou vyrobeny z měděného kovu, který je výborným vodičem. Tyto virgule jsou obecně ve tvaru „L“, delší část se pohybuje volně, kratší část držíte v ruce.

Proutky jsou velmi užitečné při plánování zahrady, nebo hledání podzemních zdrojů vody. Jednou z výhod proutků je, že vás mohou zavést na místo, které potřebujete najít. Můžete se ptát: „Ukažte mi místo, kde poroste cibule a kde bude mít nejlepší šanci prospívat.“ Pak postupujte ve směru, kam proutky ukazují, dokud se nezkříží, což je tvar „X“.

Přírodní Bytosti můžete požádat o mnoho odpovědí. Můžete naprogramovat proutky, aby vám ukázali ANO křížením přes sebe, NE, když se pohybují od sebe. Důrazné NE, když se proutky pohybují od sebe rychle. Když se pohybují pomalu nebo váhají, může to znamenat MOŽNÁ, což může být znamení pro položení přesnější a konkrétnější otázky.

Řekněme, že jste se rozhodli zasadit cibuli, a místo by pro vás měli vybrat Přírodní Duchové. Vy máte v plánu zasadit ji za skleník. Můžete vzít proutky a začít klást otázky: „Je nějaké lepší místo, než za skleníkem? Je tu ještě další vhodnější místo, kde se bude dařit cibuli? Mám ji zasadit do skleníku, nebo ven? Mám udělat nějaké změny s půdou? Mám obdělat půdu?“

Pamatujte, že Přírodní Bytosti nemohou číst každou vaši myšlenku, která prochází vaší myslí. Budete je muset vyslovit nahlas nebo jasně držet v mysli. Například se tedy chystáte zasadit cibuli, bylo by dobré vědět, kolik jí chcete sklidit. Můžete říci: “Chtěl bych mít dost cibule pro svoji čtyřčlennou rodinu. Většinou používáme pět cibulí týdně. Rád bych uložil i něco na zimu. Chtěl bych se o 15 kg podělit se svými přáteli.“ Díky těmto otázkám vám mohou lépe poradit, kolik cibulek musíte zasadit. Mohou vám poradit, abyste ji pěstovali na různých místech zahrady, určitě se zeptejte na jednotlivá místa.

Pokud jde o další otázky, na které byste se mohli ptát, jsou například terénní úpravy pomocí odborníků nebo zahradního experta. Je dobré udělat výkres pozemku, zejména oblastí, které chcete využívat pro výsadbu. Pomocí proutků nebo kyvadla vám také přírodní Duchové mohou pomoci udělat výkres, kde a co byste chtěli pěstovat. Plánování je skvělé provádět na místě, ale můžete na něm pracovat, i když jste daleko od domova.

Je užitečné mít také seznam květin, bylinek, zeleniny, stromů, keřů. Přijdou chvíle, kdy budete muset zasadit rostliny, které pomáhají zrovnovážit zahradu, a nemusíte vědět, které to jsou, takže můžete položit otázku: „Co je dobré zasadit do této oblasti? Najdu informace v této knize? Měl by to být strom, keř nebo rostlina?“ Možná je to rostlina, která vám způsobuje kýchání. Zeptejte se na nejlepší volbu Přírodních Duchů.

Pokládejte otázky, na které je možné odpovědět jen ANO, NE. S praxí budete vědět mnohem více. Před použitím nástrojů se můžete zeptat, jaký máte použít, v jaké době atd. Pokud dostanete odpověď NE, je moudré respektovat odpovědi a pracovat jindy. Vždy se ujistěte před proutkařením, že jste dostatečně hydratovaní. Nikdy nepracujte, když jste naštvaní, když jste emocionálně rozladěni, mohli byste dostávat zkreslené odpovědi. To platí zejména pro otázky v oblasti, která vám způsobuje citovou nerovnováhu.

Mnoho zdrojů ukazuje, jak držet kyvadlo, ale jen v krátkosti: kyvadla jsou vyrobena z různých materiálů, mají různé tvary, velikosti. Praxe dělá to, že najdete pro sebe nejlepší. Kyvadlo můžete naprogramovat na ANO, NE, tzn. pohyby dopředu, dozadu nebo se může točit. Držte kyvadlo ve vaší dominantní ruce, ideální je na vodivém kovovém řetízku 2-4 cm od závaží.

Můžete získat celou řadu odpovědí jako čísla, procenta atd. Všechny otázky by měly být pokládány věcně a jasně. Kyvadlo vám může poskytnout mnoho statistických údajů, ale není to nástroj pro věštění a předpovídání budoucnosti. Používejte ho s úctou a respektem. Při výsledku věnujte pozornost pocitům a intuici.

Proutkaření je krásné umění a chvilku trvá, než se podaří jej rozvinout. Nepoužívejte ho pro účely strkat-nos-do-cizích-záležitostí nebo jako vodítko pro budoucí události. Je to v podstatě nástroj TADY a TEĎ, který se používá pro odpovědi ANO, NE. Při správném používání můžete ušetřit mnoho času a práce. I když jsme mluvili hlavně o zahradničení, kyvadlo a proutky mohou být použity ve všech oblastech života. Je to úžasný způsob, jak komunikovat s příbuznými, kteří přešli na Druhou Stranu s Vyšším Já a Průvodci. Stejně jako užívání jakéhokoliv nástroje, může existovat nebezpečí přílišného spoléhání.

Cílem je vytvořit vysokou úroveň energie prostřednictvím zážitků Lásky a mnohem užší vztah se všemi bytostmi. Když se lidé spoléhají na pomoc jen jednoho nástroje, ignorují další, které mají k dispozici jako např. intuici, pocity, emoce a vrozenou moudrost. Rozvíjejte váš vnitřní sluch, schopnost přijímat Lásku a inspiraci prostřednictvím Vyššího Já, Duchovních Průvodců a přírodních Duchů.

Jednoho dne nebudete tyto nástroje ke komunikaci vůbec potřebovat - to je konečný cíl. Do té doby houpejte, kývejte, otáčejte a procvičujte dovednosti proutkaření. Přírodní Duchové už na vás čekají!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Pocity, loajalita, přátelství….
Dny s energií PSA pronikají do celého našeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. PES vyvolává otázky Lásky v partnerství, prosvěcuje pole pocitů v rodinném kruhu i v mezilidských vztazích. Jak dlouho Vědomí člověka nechápe lásku vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými závody a s hlubokým rozčarováním. Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce, může brát i dávat lásku – miluje a je milován. Setkává se se souhlasem vnějšího světa, chce obejmout svět kolem ramen, je vysoce tolerantní, každý problém zkoumá z pozitivního pohledu znalostí. Jeho život se ubírá šťastně, přijímajíc všechny, nejen ty příznivé situace. Nicméně každé rozčílení či ustavičné negace jsou důsledkem nedostatku Lásky. Komu je toto pole energie blízké, měl by pečlivě zvážit zkušenosti zaregistrované v den OC. Dovolte spojit se se Světelným světem PSA. Otevřete se radosti!

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. Vy držíte v ruce kouzelnou hůlku. Vy spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jsme se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této Energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón 8 umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

sobota 13. ledna 2018

TZOLKIN 13.1.2018 7 MULUC kin 189 galaktický portál

Muluc – Měsíc. Probuzení, mystické znalosti, pravdivá identita, životní zralost, moudrost, zkušenost, Dharma, vnímavost, princip komunikace s vyššími duchovními standardy, duchovní osvícení, síla očištění, progresivita, síla změny pohledu, podvědomí.

Řiďte proudy energie a emocí ve svém životě a v srdci stejně jako kaňon řídí divokou řeku: jeden vyřezává druhý, zatímco druhý tesá následující. Proto Muluc, stejně jako jakákoliv jiná velká síla, musí být používána s velkou zodpovědností, pokorou a péčí. Uuc (7) přináší 360° možností, které můžete použít na jakoukoliv část života. Klíč spočívá ve vědění jak, kdy a kde tyto energie použít, v jakém rozsahu a na jaké úrovni. Když se budete držet svých čistých záměrů a vděčnost za vaše hluboké lekce bude upřímná, budete moci nasměrovat Uuc k vámi vybranému horizontu.

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn. Síla MĚSÍCE vyplavuje záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které na základě nepochopení minulosti nám dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem.

MULUC v yukatánském jazyce znamená vodu. Je to dešťová voda, která život dává, ale také ho bere, význam může představovat jemný déšť, ale i tropickou bouři. Je symbolem emocí, intuice, ale také vděčnosti. To znamená, že dnes je dobrý den projevit vděčnost za všechno, co jste v životě obdrželi a uvolnit všechno škodlivé, co jste nashromáždili. Přijměte pokorně všechny lekce se záměrem uvést tak život do harmonie. Odpusťte sobě i těm, kteří vám ublížili. Uvolněte všechno, co leží na vašich bedrech, propusťte a ventilujte všechny emoce, snažte se zachovat rovnováhu.

Buďte dnes v blízkosti jadeitu – je to posvátný kámen, který je spojen s Energií Muluc a s vodou. Modro-zelená barva krystalu připomíná vodu v lagunách.

***

Jsem Muluc 7. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Rádi bychom vás opět povzbudili, abyste šli dnes do přírody. Spojte se s energií nějakého stromu a zaměřte svou plnou pozornost na rostliny. Vytvořte spojení srdce s rostlinami. Pokud slyšíte myšlenky, které přicházejí do mysli, a nezdá se, že by byly vaše, víte, že komunikujete s rostlinami.

Ačkoliv se Vědomí rostlin liší od Vědomí lidí, reagují na energii Lásky. Všimli jste si někdy rostliny, která uvadala a pak rychle ožila, když dostala vodu? Stejně tak reaguje na hudební tóny, lidské city a škodlivé energie v okolí. Dokonce i skály mají své Vědomí.

Uvědomte si, že jste všichni a vše kolem vás složeno ze stejných atomů a molekul. Každý atom je plný energie a obsahuje v sobě možnost stát se součástí jakékoliv látky nebo hmoty na Zemi. Uvnitř každého atomu je holografické pole původního Zdroje, takže všechno na Zemi má své Vědomí v rámci svého energetického pole.

Emoce se liší od Vědomí. I když rostlina nebo neživý objekt mohou být ovlivněny rozdílnými energiemi jako Láska, strach nebo nenávist, nereagují emocionálně. Rostliny mohou vzkvétat, chřadnout, zemřít nebo vykazovat známky stresu, ale nezlobí se, nesoudí, nemstí se ani se necítí ublížené. Jejich naprogramování jim umožňuje vyjadřovat Lásku svou krásou a jedinečným způsobem přispívat na planetě k vytvářen kyslíku a být zároveň součástí potravinového cyklu.

Všechny rostliny mají přírodní Duchy, kteří na ně dohlíží. Existuje nepřeberné množství těchto bytostí, které žijí mezi vámi. Jejich úlohou je pomáhat rostlinám s jejich potřebami. Když jdete do přírody, kam dosud nezasáhla lidská ruka, všimněte si symbiotického vztahu mezi florou a faunou. Mezi nimi je vždy perfektní rovnováha.

Tyto oblasti poskytují dostatek potravy pro volně žijící živočichy. Počet živočichů v těchto oblastech je přirozeně dán. Stromy stíní keře, které poskytují domov a přístřeší pro menší zvířata a rostliny. Hmyz pomáhá s čistícím procesem, narušováním listů jako dokonalé potravy pro rostliny a zvířata. Hnízdí tam ptáci a včely pomáhají s opylováním.

Přírodní Duchové asistují rostlinám se vším, co potřebují. Je mnoho typů Duchů, kteří mají jména jako sylfy, skřítci, víly, elfové nebo trpaslíci. Mluví se o nich v mýtech a legendách po celé věky. Pokud máte zahradu nebo dvůr, který je dostatečně velký, vytvořte pro ně zvláštní prostor, kam nikdo nechodí a vyzvěte je, aby zde přebývali. Pokud přijmou vaši nabídku, poznáte, že tyto prostory začnou vzkvétat, avšak nenaruší-li tyto oblasti lidská činnost.

Mnoho Duchů je k lidem nedůvěřivých, protože ví o jejich nešetrném způsobu a jak se lidé chovají k rostlinám a zvířatům. Lidé, kteří mají nedostatek vděčnosti, jsou jim obzvláště odporní. Přírodní Duchové jsou rádi, když mohou komunikovat s lidmi, kteří vědomě pečují o rostliny. V této době jsou přírodní Duchové velmi otevřeni spolupráci s lidmi, protože mají velké potíže s udržením rovnováhy v přírodě v důsledku lidské neúcty.

Můžete je zavolat a dát jim tak vědět, že s nimi chcete spolupracovat. Určitě vám hned neodpoví, ale buďte si jistí, že se dívají, jak komunikujete s rostlinami a se zvířaty. Ne všichni je mohou vidět, protože jejich vibrace je poměrně vysoká. Jakmile uvolníte strachy a nahradíte je Láskou a milujícím chováním, můžete zaznamenat jejich záblesky nebo s nimi můžete plně komunikovat.

Každá rostlina má svého správce. Například jsou to Dévy sladkého hrášku, pomerančovníku, cedru….. Dévy přesně vědí, co rostliny potřebují. Jestli máte zahradu, určitě máte Dévu, která dohlíží na celý objekt a může být neocenitelnou pomocnicí při navrhování nebo zakládání zahrady. PAN je dozorce přírody a často se objevuje v podobě jako část člověka a část kozy. Je to skutečná bytost a je vám k dispozici při řešení například terénních úprav.

Když se naučíte komunikovat s Dévami vašich rostlin, výsledky mohou být ohromující. Zeptejte se jich na rady a naučte se naslouchat jejich odpovědím. Možná obdržíte odpověď, která nedává smysl, ale časem zjistíte, proč vám tento návrh daly. Když jim budete naslouchat, budou vám důvěřovat a více s vámi spolupracovat. Mnozí váhají pro jejich obecnou nedůvěru k lidem. Čtou vaše energetické pole a ví, zda jste člověk v integritě. Budou trvat na tom, abyste nepoužívali pesticidy a herbicidy. Pokud se rozhodnete je používat, odejdou. Výrazně trpí při používaní jedovatých chemikálii a se zlomeným srdcem se dívají jak rostliny a zvířata trpí.

Vaše zahradnické úsilí se bude exponenciálně zvyšovat, když začnete přinášet rovnováhu do přírody. Zítra vám navrhneme některé nástroje, které můžete používat pro komunikaci s těmito vysoce inteligentními bytostmi.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Očištění, probuzení….
Spolu se Znamením MULUC vchází do života energie prolamující blokády. MĚSÍC zodpovídá za plynulost pohybu a průchodnost všech kanálů. Chce rozpustit zóny blokád, a obvykle potřebuje zvýšit sílu tlaku, aby došlo k maximálnímu protržení energií a bylo dosaženo bodu průlomu. Dny MULUC jsou spojeny s velkou dynamikou a spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost a čistí usazeniny. Síla MĚSÍCE vyplavuje bolestným způsobem záležitosti skrývající se v poli identity, nutí nás přehodnotit naše vlastní Stíny. MĚSÍC ukončující parádu Stínů, v nás může vyvolat vzpouru nebo přinést nepříjemné vzpomínky. To ale bude velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC pouze chce pomoci nám osvobodit se od nadvlády ega, které nám na základě nepochopení minulosti dává pocit oběti nebo osoby ukřivděné lidmi či osudem. Kdo je ve shodě se svým srdcem, tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jakoby mávnutím kouzelného proutku. Čistící operace MULUC jemně, ale pevně odstraňuje zbytky kurzu a bezbolestně vyplavuje staré vrstvy z pole podvědomí. Kdo má problémy se sebevědomím, kdo neví, co chce a co v životě hledá, ten by se měl obrátit na energii MULUC. Napětí a vlny klidu proložené chvilkami zklamání je možné odstranit ze svého života díky očistné síle MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu těchto sil, jeho neúprosnosti a vysoké schopnosti. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, ještě, než MĚSÍC vstoupí do pole oprav.

7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém Světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí. Otevřete se přitékajícím darům. PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ. Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší Energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší Energií, která proniká až do vaší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

pátek 12. ledna 2018

TZOLKIN 12.1.2017 6 LAMAT kin 188

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost.

Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život, klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano …..nového života. Květy Lamat se koupou v hlubokém oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA VŠEHOHOJNOST

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

***

Jsem Lamat 6. Děkujeme, že jste se k nám opět připojili. Dnes bychom byli rádi, abyste si dali trochu oddych.

Podívejte se na nějakou Zprávu, kterou jste zatím ještě nezvládli nebo byste o ní chtěli přemýšlet. Jděte do přírody.

Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.

Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.

Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř sebe a požádat, aby se to stalo.

Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru nebo se postavit na hlavu.

Jste vždy připojeni v každém okamžiku. Zklidněte hlas ve vaší mysli, abyste slyšeli, o co se chce s vámi vaše duše podělit. Může to vyžadovat trochu praxe.

Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.

Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím pocitů, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.

Vyberte si, co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.

Ptejte se svého vlastního vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.

Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.

Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.

Dovolte si cítit naši Lásku tím, že nás požádáte o skupinové éterické objetí.

Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce, tak poznáte, že jsme v blízkosti.

Požehnejte dnešní den. Naplňte své srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína….
Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.

6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se síly zaměřují na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a odpor a na druhé straně se koncentrují energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 11. ledna 2018

Posun v oblasti energetiky. Osvícená partnerství.

Srdečně vítejte v novém roce na mém blogu a také pokud jste zde poprvé. Přicházím o něco později s pravidelnou aktualizací. Od 31/12 jsem procházela půsty a detoxikací fyzického těla s krátkou nemocí. Takové stavy nemocí Vzestupu mohou trvat dny, týdny, měsíce. Vracím se zpět po měsíční přestávce, která byla velmi náročná, stejně jako celý minulý rok a uplynulých 5 let bylo velmi unavujících. Dávala jsem ze sebe hodně, jak jsme kolektivně postupně odhalováni.
Byla jsem v klidu, střídavě spánek, krátké procházky v přírodě, většinou bez pohybu, tělo si vyžádalo klid a odpočinek, jak procházelo krátkou virózou jako součástí Vzestupu a každé zmrtvýchvstání probouzí a omlazuje tělo, abychom zvládali planetární turbulence a Světelné technologie, které putují přes naše tělo. Tělo v minulosti často procházelo otřesy, bolestí i bolestí emocionální, která je potlačena z tohoto necitlivého světa a toxických podmínek. 

Leden, únor, to je velmi silná Brána. Země vytváří novou platformu směrem k vyšším říším Vědomí. Civilizace vstupuje opět do vyšší vibrace. V předchozích letech jsme získali nový pohled na civilizaci a historii. Stále zde zůstávají různé úrovně hustoty. V podstatě balíme kufry a stěhujeme se výš. Vyšší sféry nám pomáhají stavět nové reality Nové Země a časovou osu Vědomí Krista. Takže jsou tu dvě časové osy: časová osa Lásky a časová osa chaosu. V každé z nich existují jiné zkušenosti a zážitky, je to rozdělení světů, tak aby každý mohl zažívat volbu své vůle. Každá časová osa je platforma pro osobní zážitek. Pokud je vibrace dostatečně vysoká, umožňuje to žít všehohojností naplněný život.

Je čím dál náročnější uskutečňovat nižší zážitky. Lidé začnou vypadávat ze svých pracovních činností, to jsou první příznaky Vzestupu a stejně tak jsme to zažili i my. Pokud je smlouva duše-duše určena k růstu, zůstanete pohromadě, pokud jsou výzvy silné, dojde k oddělení. Fotonické energie nás vychovávají a léčí.

Posun je v oblasti energetiky velmi intenzivní. Rezonanční frekvence roku 2018 je po sečtení 11 a všechny jedenáctky jsou vždy duchovním zasvěcením s mnoha moudrostmi a skupinovým vytvářením, stejně jako s občasným poustevnickým životem. Někdy musíme ustoupit, abychom věděli mnohem více. Na cestě je spousta zážitků, ne všechny máme rádi a nemůžeme odmítat polaritu. Spousta z nás bude v roce 2018 stažena, budeme více poustevníci, protože iniciace 11 je zahájena vnitřní angažovaností, životem v jednoduchosti, přitom v plné životní síle v souladu s přírodou. Jsem s přírodou velmi spojena, práce s vortexem každý den v tichém rozmlouvání a prožívání svatého dechu Ducha. 

Lidé budou letos muset najít spoustu odvahy a ponořit se do horního toku života tím, že začnou dělat hloubkovou práci na úrovni horizontální i vertikální (skutečná podstata kříže s Kristem). Nejen honit spiritualitu vertikální, ale být intuitivní znamená být v souladu s přírodními zákony a přírodou. Základní téma roku 2018 je život v souladu s přírodnímu zákony, přírodou, kultivování životní síly, fyzického těla (strava, pohyb), Světelná inteligence těla versus umělá inteligence.

Tento svět nemůžeme změnit ze dne na den. Přišli jsme ze Světelných světů, kde je čistá harmonie a nemůžeme se vznášet ve výšinách, ale projít spoustu hranic realit, lámat tmu a systémy a připomenout lidem návrat k přírodě. Přišli jsme pomoci ve fyzické podobě – sestoupit do fyzického těla, žít určitý komfortní styl, cítit se dobře jako člověk, což znamená vypořádat se s mnoha věcmi a dělat spoustu moudrých rozhodnutí, nejen se dívat na třpytivé slunce, plující mraky a meditovat.

Přišli jsme vyčistit spoustu hlubokých psychických problémů. Abychom mohli dělat naši práci a věnovat se našemu účelu, procházet pozemskou realitou, musíme znát svoji sebehodnotu. Děláme nezištnou službu a práce je to velmi riskantní. Nikdy nevíme, kdy si někdo objedná naše poradenství, koupí naše umění, nikdy nevíme, jestli dostaneme dar.

Stále tvoříme optimální cestu právoplatné Evoluce, kde nikdo nikoho nesoudí, protože všechno je v pořádku. Pomáháme vývoji a celému Evolučnímu procesu skrze Lásku a to bez odporu k systému a k polaritě, ačkoliv některé moderní prvky jsou s ohledem na vyšší civilizace smutné a primitivní. Osobně nechci být součástí starého systému, ale využívat svoji životní sílu na vytváření života v důstojných podmínkách bez kontroly. Nevyužívám žádné trojdimenzionální smlouvy a ani je nechci využívat. Nemáme pravidelnou mzdu ani plat a lidé si často myslí, že jsme silní a že je pro nás všechno snadné, že vše zvládáme, když čerpáme z vlastní životní síly. Jsme průkopníci a průzkumníci nových vibračních teritorií a cesta průkopníka není cesta královny.

Součástí našich schopností je velká zodpovědnost udržovat věci v pořádku a my tu nejsme proto, aby nás někdo kontroloval. Nejsme tu ani proto, abychom recyklovali staré nápady, ale vytvářeli nové v souladu s géniem nové úrovně bytí a myšlení a žít náš nejvyšší potenciál, kde meditace musí protékat všemi každodenními rozhodnutími, komunikacemi a reakcemi, protože toto ve skutečnosti určuje náš růst a naši zralost.

Jak se mění cykly, vnímáme vše galakticky, nacházíme se v jiném vibračním prostoru. Energie se zamykají a odemykají. Vše, co se stěhuje výš, musí vibrační perspektivě odpovídat. Integrujeme vlnu za vlnou. To, co začalo v roce 2012 je mnohem více viditelné, změny začínají být vidět.

Hlavními tématy roku 2018 je životní síla a život v souladu s přírodními a vesmírnými zákony a připomenutí přirozené samoléčebné síly těla. Naše těla prochází velkou rekonstrukcí, aby se udržela ve vysokých vibračních úrovních. Neustále se vyvíjí a my se budeme muset více opečovávat, abychom byli schopní přizpůsobovat se novým frekvencím. Těla musí být revitalizována a velký důraz bude letos kladen na čisté životní prostředí, cvičení pro udržení konstantního stavu vibrací. Kultivovat životní sílu, která je naší technologií a tato technologie vytváří posun – posouvá svět.  Kotvíme novou realitu a jdeme mnohem hlouběji do sebe.

Mnoho lidí vnímá Vzestup jako externí posun nebo posun planety, ale jsme zodpovědní za roli, kterou tu hrajeme. Vysoké energie nesou jednoduše život. Není žádný jiný způsob než začít kultivovat životní sílu. Pokud tělo nemá sílu, nemá ji ani náš život.

Velký důraz bude letos kladen na potraviny a produkty, které nejsou geneticky modifikovány. Nové zemědělské trhy budou muset tomuto trendu vyhovovat. Lékařské techniky se budou muset zarovnat s holistickými způsoby léčení. Velké skoky nastanou v oblasti kreativního umění. Rok 2018 – krok zpět, deset kroků vpřed. Méně práce na počítači, vypnout a být v souladu s jednoduchým přirozeným životem. Ženský prvek postavil základy. Pro ty, kteří se rozhodnou nepřijmout, nectít a nerespektovat ženskou energii, která je uvnitř mužů i žen, bude rok 2018 velmi náročný. Být, spíše než dělat. Rok velké zodpovědnosti – osobní/globální.

OSVÍCENÉ PARTNERSTVÍ

Jdeme mnohem hlouběji do sebe, do hlubších pocitů. Asimilujeme nového člověka, protože zkušenosti společnosti byla cesta polarity. Ztělesňujeme podstatu iniciace a povinnosti s tím spojené. Naše cesta není jen cesta pro nás, pro sebe, ale především dárek celku. Je to milující úroveň dynamické cesty Osvícení. Na této cestě je mnoho nových věcí k chápání a vyjasnění. Nyní se hodně hovoří o jednom z nejvíce fyzických výrazů, a to jsou partnerské vztahy.

Ne všichni chápou naši práci a jakým způsobem projevujeme nové úrovně bytí skrze Ducha. Všechno vychází zevnitř – vnitřní poznávání je součástí fyzického vyjádření a spousta z nás nese posvátné kódy Božství a zkušenosti z minulých životů včetně partnerského sjednocení.

Základním projevem je vědění, že dva, kteří se spojí, vytváří Celek. Tomu předchází Jednota Celistvosti každého a tato Jednota Celistvosti se rodí z polarity (Integrace polarity ZDE). My všichni máme silnou tendenci zkušenosti partnerství – žít spolu v Lásce a být milováni. Tato podstata je zakódována v biologii člověka. Na základě našich pocitů vytváříme skutečnost – to, co pro pozemské Bytí potřebujeme. Je to cesta objevování a aplikování do života. Sexualita je naší primární alchymistickou přirozeností, a to je také místo, kde se dva stávají Jedním. Tomu předchází integrace polarity a věnování spoustu pozornosti.

Sexualita je pohonná hmota Tvoření. Je zakódována v DNA – je to stav Božství. My všichni jsme přišli vyjádřit posílení této lidské zkušenosti. Setkání Boha s Bohyní na Zemi s vyjádřením pohlavního aktu. Tomu předchází dosažení určitého Světelného kvocientu a připravenost. V lidském životě dochází ke spoustě naprogramování, které jsme přišli změnit a naladit se na vnitřní kreativní bytost, než budou vznikat posvátná partnerství s posvátnou sexualitou na posvátné cestě.

Posvátná mužská energie a posvátná ženská energie nejsou dva lidé, jak o tom mnozí mluví a píší v kontextu s dvojplamenem, duchovním partnerem či spřízněnou duší, ale tyto dvě energie mají hnízdo uvnitř každého z nás. Kultivace Bytí znamená kultivace mužské a ženské energie uvnitř nás. V současné době dochází k syntéze mužské a ženské energie = Alchymistické manželství. Uvnitř každého nyní dochází k integraci a vyrovnávání těchto dvou energií. Hledáním jedné nebo druhé energie mimo sebe dochází k oddělenosti. Skutečná cesta Osvícení znamená kompletace a splynutí mužské a ženské energie uvnitř, protože teprve potom jste vnitřně celiství.

Cesta do vyšších sfér: Než jsou spojena posvátná partnerství mezi mužem a ženou, musí být dosažen určitý Světelný kvocient a připravenost, než se lidé k sobě dostanou. Tomu předchází ovládnutí životní síly, kdy je vytvářena chemie na vyšších úrovních Vědomí. Posvátné manželství dosažené Vědomím Krista v neutrální Jednotě – mužský Kristus a ženský Kristus - to je skutečná podstata Vzestupu - osvobození Země a Vzestup rovná se vyvážení maskulinního a femininního Vědomí - alchymie unifikovaných polarit čili svazek Boha a Bohyně. Sexuálnímu aktu předchází vyvážení mužské a ženské energie uvnitř. Archetyp Magdaleny byl potlačen a hluboce skryt.

Nižší sexuální zážitky ve 3. dimenzionální realitě přinesly a způsobily spoustu dezinformací a dezorientací. Zkreslená mužská a ženská energie – falešný král x falešná královna ( žárlivost, pýcha, animální chtíč, prostituce = začarovaný kruh). Toto vše musí být zastaveno každým z nás. Máme jedinečnou příležitost ovlivnit budoucí časové osy Země a snažit se vytvořit rovnováhu a sjednocení muže a ženy a jejich rovnost.

Spousta lidí tím nyní prochází. Cesta alchymistického manželství není ve skutečnosti o tom druhém, ale o nás samotných jako o Celku. Bytost, kterou hledáte, se nachází uvnitř vás. Tomu předchází celkové sebepřijetí. To je součást Božského plánu. Ti, kteří jdou v této galaktické misi první, tím musí projít a musí to zvládnout, protože to mají udělat. Je to jejich způsob chápání, protože nesou obrovskou zodpovědnost. Každý z nás je zodpovědný za dar života a s tímto ztělesněním jsme také přišli – udělat tuto službu, tuto misi. V Osvíceném partnerství nejsou dva vnímáni jako protějšky, ale jako jeden Celek. Tomu předchází pochopení Světelného těla a Merkaby, to je potřebné pro tento posvátný svazek a manželství.

Protože jdeme neustále sami, této úrovně je třeba dosáhnout v rámci každého uvnitř. Není to to samé jako puritánství nebo celibát, ale jakmile znáte svůj život a vnímáte druhou osobu uvnitř sebe, přestanete přitahovat lidi, kteří nejsou ve své Celistvosti. Není potřeba ani sexuální ani emocionální výměna energie. Dokud toho není dosaženo, stále na sobě pracujete a lidé vstupují do vašeho života, aby vám poskytli zrcadlo – úroveň vztahu, který vypadá jako karmický, musí být očištěna. Touto vnitřní zkušeností musí projít každý a toto je způsob, jak vytvořit fungování v nových posvátných vztazích v extatickém stavu. Do té doby budete stále dostávat testy. Dosažení tohoto stavu je obtížné. Skutečná povaha sexuality byla doposud špatně vyložena. 

Posvátné manželství nemůže vytvořit kdokoliv s kýmkoliv, ale jen dva jedinci kteří dosáhli Božského manželství uvnitř sebe, jejich těla jsou očištěna a čistá, vyjadřují plnost, celistvost a dokončení. Takové vztahy jsou velmi vzácné a jsou darem pro všechny. Nelze vstoupit do vztahu s někým, kdo nic nedělá, kdo na sobě nepracuje, a to v jakémkoliv věku. Integrací partnerství prostřednictvím vnitřních vztahů ztrácíte zájem o sex, a to i když jste velmi mladí. Jdete stále hlouběji a hlouběji do tohoto posvátného svazku až se dostanete do stavu, kdy se odkloníte od opačného pohlaví, protože jste dosáhli vnitřní rovnováhy. Pak může (pokud je to součástí inkarnační dohody) do vašeho života vstoupit někdo velmi speciální.

Všechno vypadá jako úžasné a krásné, ale ve skutečnosti to vůbec není pravda, každá cesta metamorfózy je obtížná. Chci ze srdce poděkovat těm málo z vás, kteří jste darovali v roce 2017 i letos v lednu tolik. Děkuji. Pocit, že jsem podporována mi pomáhá, cesta je pro mě mnohem jednodušší. Děkuji všem za podporu těchto stránek. Děkuji za dary, snažím se dělat vždy maximum i když hlavní práce probíhá v zákulisí. Všechno se vám vrátí. Mnoho Lásky & Požehnání a mnoho zázraků! S velkou Láskou a oddaností.

Celosvětové meditace se v roce 2017 staly hlavním proudem a silným nástrojem posunu a léčby. Jste srdečně vítáni, pokud se k nám připojíte i tuto neděli. Více ZDE. Jsme v tom všichni společně!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova (c) 2018 mayskykalendar.blogspot.com 11/01/2018

TZOLKIN 11.1.2017 5 MANIK kin 187

Manik – Ruka, Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnosti, oblast léčení, dosažení cíle přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Vstaňte za úsvitu a jděte o samotě uctít svou vrozenou sílu a moc. Podívejte se daleko za obzor, abyste dokázali předvídat události, které na vás budou mít vliv nebo vyžadují váš vliv, dýchejte zhluboka, abyste vnímali včas vůně věcí, které přijdou. Jízdou s Ho (5) do ranního světla zachyťte ranní výbuchy energií. Ať už je role nebo smysl vašeho života jakýkoliv, respektujte a ctěte jej dnes, svěřte své myšlenky, tělo i duši čistému záměru, ušlechtilosti ducha a síle vůle.

DNES JE DOBRÝ DEN UDĚLAT NĚCO PRO OSTATNÍ

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších léčivých dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Jsem Manik 5. Děkujeme, že jste si našli čas se k nám dnes připojit. Je nám potěšením setkávat se s vámi. Těšíme se na dobu, kdy naše komunikace bude jasnější, než jen současné omezené používání slov. Dnes bychom opět chtěli hovořit na téma transport.

Začněme pohledem na kořeny tohoto slova. Trans je latinsky prefix - předpona, což znamená nad nebo na druhou stranu. Portus je latinské podstatné jméno a znamená dveře.

To znamená, že původní význam slova transport je projít dveřmi. Nezdá se vám to zajímavé, že používání slova pro přesun z jednoho místa na druhé má své kořeny v procházení dveřmi? Může to být i používání dveří automobilu? Stále se jedná o přesun z jednoho místa na druhé? Ať tak či tak, dnes bychom chtěli diskutovat o přepravě, která jde nad rámec dveří.

Řeč je o Portálech z jedné dimenze do druhé. Začátkem tohoto týdne jsme hovořili o několika typech Portálů. Dnes bychom chtěli mluvit o různých dimenzích. Ne všichni mají přístup k těmto dimenzím, jen málo z nich je ve vaší Sféře volně přístupných. Existuje proto celá řada důvodů.

Bytosti z vyšších Sfér nemohou přistupovat k lidem jednoduše proto, že energetická frekvence není ve vzájemné harmonii. Je to opět to samé jako radiové stanice na různých frekvencích. Při otáčení knoflíkem můžete slyšet šum, dokud nezískáte čistý příjem. Pak ztratíte stanici úplně, jste mimo frekvenční rozsah. Když máte lidskou podobu, nacházíte se na nízké vibrační úrovni. Nemůžete se naladit na určitou dimenzi, protože vaše frekvence se velmi liší. Jak se stáváte stále vědomější a milující, můžete se začít nalaďovat na tyto kanály, protože se vaše vibrace zvyšuje. Zpočátku slyšíte často šum, pak začnete slyšet nesrozumitelné klábosení, až budete mít nakonec čistý příjem.

Jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, budete vibrovat na vyšší frekvenci. Budete se moci naladit na několik dimenzí, které jsou v současné době mimo váš dosah. Vyšší Já různých jedinců na planetě se nachází na různých úrovních. Každý rezonuje na frekvenci rovnající se částečce Lásky a soucitu. Není pravda, že jakmile se spojíte se svým Vyšším Já, rozpomenete se okamžitě na všechno. Stále existuje mnoho úrovní, než se rozpomenete a pochopíte úplnou podstatu prvotního Zdroje. Když projdete Portálem, a spojíte se svým Vyšším Já, budete rezonovat s některými vyššími frekvenčními kanály, ale ne se všemi.

My Strážci Dne v nefyzické úrovni se nacházíme na frekvenci nebo v dimenzi těsně pod Archanděly. Pracujeme s Bílým Bratrstvem a několika Vyššími Radami a dohlížíme na zkušenosti na Zemi. Takže máme mnohem větší obraz a přístup k informacím na vědomé úrovni než vy. V žádném případě to neznamená, že jsme lepší než vy, nebo že Archandělé jsou lepší než my. To jednoduše znamená, že každý je na své zvolené cestě.

Je naším přáním tyto informace s vámi sdílet, abyste lépe porozuměli interdimenzionálnímu cestování. Mnoho z vás se snaží cestovat do Sfér, kam je v současné době pro vás nemožné vstoupit. Mnozí mají pocit frustrace a ztrácí důvěru ve své schopnosti dosáhnout vyšších úrovní.

Pokud máte pocit, že děláte něco špatně a trávíte mnoho času zjišťováním, jak se dostat tam kam chcete, je to stejné, jako když se protáčí vaše kola v blátě. Chcete se dostat ven z bláta na suchou zem, ale vaše kola se stále točí dokola; jsou mimo vaši kontrolu a vy se propadáte stále hlouběji. Pokud chcete dostat radu nebo podporu na nejvyšší úrovni zavolejte Archanděly, Serafiny a Elohimy. Nemůžete jít už výš, protože za nimi jsou vibrace vysoké a neslučitelné s jejich frekvencí.

Archandělé mají přístup do některých vyšších dimenzí, protože jsou na mnohem vyšší úrovni než vy. Přestože mohou, jsou velmi moudří, milující a trpěliví, nejsou to žádní Bohové. Nejsou lepší než vy, jen prostě zvládli Lásku a radost a rozhodli se překonat fyzickou Sféru na Zemi. Mnoho vašich současných Mistrů se rozhodlo pro pobyt ve vaší Sféře, místo jejich postupu na vyšší úroveň, protože chtějí pomoci a být v interakci s vámi. Pokud by byli mnohem více dál, ztratí kontakt. Mnoho z nich bylo součástí původního Týmu při vzniku Země a chtějí vám i nadále pomáhat v době Přechodu.

Když se modlíte nebo meditujete, požádejte Vzestoupené Mistry, kteří vám pomohou vyřešit vaše problémy. Vzhledem k jejich rozsáhlým znalostem o Vesmíru, jsou schopni vám pomoci s nesčetnými problémy a situacemi. Někteří z vás chtějí zažít splynutí s původním Zdrojem při meditaci. I když se dostanete do stavu nirvány, nebudete mít přístup k moři Jednoty. Po sloučení s Jednotou přestanete existovat jako jednotlivec. Ve svých meditacích máte přístup k tzv. Stromu Života ve věčné prázdnotě. Je ideální dosáhnout tohoto stavu, abyste získali jasnější představu o svém Já. I když je tento stav velmi hluboce milující, zdaleka to není dokonalá Láska, kterou vyzařuje Stvořitel.

Bez ohledu na to, kam cestujete ve svých meditacích, vždy požádejte Průvodce o ochranu, abyste se vrátili zpět na Zemi. Je mnoho lidí, kteří byli svedeni různými bytostmi s méně než čestnými úmysly a zjistili, jak těžké je vrátit se zpátky do své časové periody a dimenze. Na Druhé Straně nejsou žádné ukazatele, jak se dostat zpět. Šamanské cesty se zvířaty je jedinečný a inspirativní způsob, jak navštívit Sféru podsvětí. Tyto Sféry se obvykle nachází na Zemi, je tam mnoho cest a obvykle vedou mimo tento svět. Stále buďte se svými Průvodci, protože se v této Sféře nachází mnoho bytostí, které vás rády polapí.

Portály jsou otevřeny všem, kteří rezonují na vyšších vibracích. Na takové Portály můžete narazit při pěší turistice, v mediaci nebo během vašeho každodenního života. Můžete nečekaně vidět bytosti z Druhé Strany, a když se s nimi setkáte, přivítejte je s Láskou. Jsou součástí Přechodu. Věky čekaly na tento okamžik a těší se na setkání s vámi s velkým očekáváním

Buďte opatrní, jakmile se přiblížíte k nějakému Portálu, všechny nejsou stejné. Mají různé frekvence. Můžete onemocnět, pokud frekvence není kompatibilní s vaší. Všechny Portály mají Strážce nebo Anděly nebo Ochránce, kteří monitorují, zda můžete projít.

Hodně jsme v posledních dnech mluvili na toto téma a chtěli jsme osvítit ty z vás, kteří se snaží o přístup do Sfér nad svůj aktuální limit. Vybírejte moudře, kam chcete cestovat ve svých meditacích a vždy požádejte své Vyšší Já před každým vstupem do Sféry, která je pro vás neznámá. Vyhledejte skutečné Šamany, neboť jsou to Mistři těchto Sfér a dobří průvodci. Mnoho lidí se snaží používat psychedelické drogy, aby získali přístup do těchto Sfér, ale to není nutné a často jsou škodlivé, pokud nevíte, jak je používat. Buďte moudří a mějte jasno, naučte se vděčnosti za to, kolik času na Zemi máte.

Touha být někde jinde je znamení, že jste ještě nedosáhli Osvícení.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Znalosti, léčení, aktivita….
Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení – být pravou rukou Boha – dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec – poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti – nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. RUKA je rovněž doporučována těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

5. TÓN SMĚRU - SÍLA VEDENÍ
Jen lidská dlaň může otevřít brány do vnitřního středu. Přehoupněte se přes hvězdná vrata, vzneste se vysoko a pronikněte do svého srdce. Otevřete zevnitř dveře vedoucí do středu, abyste po navrácení na Zemi mohli překročit jeho práh. Pronikněte do vašeho Kristova Srdce. Co tam nacházíte? Vidíte NOVÝ POČÁTEK? Jaké jsou vaše záměry a jaké plány má vaše srdce? Jak vypadají vaše osobní vize z pozice vašeho středu? Využijte jeho moudrost a vstupte na cestu vedoucí k pravdě, k poznání vaší Hvězdné Podstaty. Odkryjte světelnou stezku vycházející z vašeho srdce. Pokud přestanete přemýšlet, kým jste nebo kým byste mohli být, stanete se pravdivým Já. Zůstaňte tišší a pokorní. Nezabývejte se tím, co říkají ostatní.

VY JSTE STŘEDEM VAŠEHO VLASTNÍHO VESMÍRU
VY JSTE MISTREM SJEDNOCENÍ S VAŠÍM STŘEDEM

Tón PÁTÝ je autoritou Vlny, z této pozice vychází nejvážnější impulsy a obsah. PĚTKA symbolizuje CENTRUM KRISTA spojující pořádek duchovní s pozemským řádem. Shromažďují se zde všechny síly, které budou potřeba k realizaci programu předznamenaného v dalším období. PĚTKA reprezentuje harmonický pořádek ve světě fyzické hmoty. PÁTÉ pozici připadá výjimečná role. Díky ní se stane možné uskutečnění aspektů vzorce příčin. Tón PÁTÝ představuje nástroj potřebný k plnění úkolů. I když se v tento den nejedná o žádné dramatické události, sílu PĚTKY mohou výrazně pocítit přecitlivělí lidé.

PÁTÝ Tón – SÍLA – DYNAMIKA – ZPLNOMOCNĚNÍ – POZITIVITA
PĚT – Inteligentní síla, která utváří, aplikuje a organizuje komunikaci, znalosti a všechny její aspekty. PÁTÝ Tón dává všem věcem pozitivní stranu. Pátý Tón je dynamická energie ŠTĚSTÍ, takže se dnes můžete setkat s odporem lidí, kteří si neustále stěžují a jsou negativní. Buďte s lidmi, s kterými se cítíte dobře.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com