pondělí 26. června 2017

Čas zavírání a otevírání.

Milovaní,

od Slunovratu otevírá přiliv vysokých energií nové cesty, které se stávají novou hmatatelnou zkušeností. Přechodové energie jsou každý den silnější a silnější. Existuje neuvěřitelné kvantum čištění nižších úrovní. Vesmír používá nové parametry zoomu a vyklízí život každého, aby si uvědomil své vlastní zplnomocnění hledáním uvnitř sebe a schopnost seberealizace. Chápeme mnohem lépe své vyšší úrovně a rozšiřujeme je. Je zde mnoho nástrojů a mnoho dobrých učitelů, kteří popohání vnitřní změny. Stavíme schůdek po schůdku na předchozích platformách, které používáme jako odrazový most pro další práci. Od roku 2011 jsme mnozí na plný úvazek někým, kdo ukazuje cestu – prostředníkem mezi Zdrojem a lidským posunem.

Když se podíváme dál do vyšších časových os, mnoho věcí je hotových. Přes naše rozšiřující se Světlo tyto změny downloadujeme do planetární reality. Měníme časoprostorovou dynamiku a nyní už velmi rychle. Musíme být zodpovědným Světelným vysílačem, který pomáhá překlopit planetární realitu z temných struktur. Čím čistší je váš životní proud, tím rychleji odpadávají nižší struktury temna. Tak lidé opouští starou realitu a vzestupují do vyšší.

Pro mnohé je to stále cesta rebalance s následným vymazáváním, zavíráním, vyrovnáváním, otevíráním nových zkušeností každý den, každou minutu, aby mohlo dojít k oddělení od nižších vibrací. Vymazáváním nižších úrovní a díky velmi vysokým vibracím Vesmíru se boří čas a vzniká Nové Vědomí, Nová Země, Nový Vesmír. Stará Země ukončuje svůj starý scénář. Ti, jejichž srdce zůstávají zaměřena na Lásku a bezpodmínečnou Lásku, tvoří a žijí ve zcela jiné realitě.

Pronikáme každý den do Vědomí Stvořitele, vědomě manifestujeme svůj život. Naučili jsme se dívat očima nevinnosti a hravosti, protože sám Stvořitel pojal Stvoření jako hru. Mnoho věcí, které jsme vytvořili a které jsme si před rokem 2012 nedokázali ani představit, se stává samozřejmostí. 3D věci se pro nás stávají nepochopitelné, nepřijatelné a vibračně zatěžující. 

 Paralelně existují tři základní reality 3D,4D, 5D. Vibrace lidí se nemůže změnit, dokud nezačnou měnit svůj životní harmonogram a nepřijmou vertikální cestu s mnoha horizontálními pasážemi práce čištění. Úkolem je třídit zkušenosti.

Vzestup vyžaduje mnoho tréninku. Pro mnoho lidí je duchovní cesta stále něco nepřijatého nebo vytváří výmluvy, odkládají věci, aniž by si uvědomovali, že padají do nižší časové osy. Ve 4D jsou ti, kteří mohou dosáhnout 5D nebo také ne.

Chcete-li integrovat změny a postupovat mnohem rychleji, buďte co nejvíce sami v přírodě. V září 2016 jsem strávila 3 dny a 2 noci v lese bez jídla a pití. Velmi silný osvobozující zážitek, součást práce Strážce 5D Brány při uzavírání Atlantské karmy, změnu časové osy pro posun planety do 5D a dosažení svobody. Spoustu času v samotě, zkoušky a testování strachů, zbavování pocitu nebezpečí, mnoho testů pro dosažení Vědomí Krista. Mnoho věcí z mé osobní cesty nebylo zveřejněno, je možné že v krátké budoucnosti tak bude učiněno. Některé práce pro Vzestupující budou letos ukončeny.

5D časová osa je nejvyšší. Existují zde jiná pravidla. Ti, kteří žijí v této nejvyšší časové ose, zažívají naprosto odlišný způsob bytí. Nejde vyjádřit slovy ani psychicky pochopit stavy Vědomí a změny, v kterých jsme plně ukotveni. Ti, kteří si uvědomují, že jsou hologramem Stvořitele, tvoří a manifestují svoji realitu, své vize a sny. Jsou zcela očištěni od karmy. Chcete-li být součástí Nové Země, musíte vyčistit všechna zákoutí svého života, všude, kde se nachází nepořádek, pochopit magii Tvoření a začít vytvářet vyšší vibrační realitu. Vědomě vytvářet nový život.

Pravidla 3D neobsahují uvědomění být Tvůrcem. Součástí nejnižší časové osy – reality 3D jsou ti, kteří věří Iluzi, chaosu, otrokářské hře a nakupují u prodavačů starého paradigma. Pokud si neuvědomí, že mají uvnitř sebe schopnost manifestovat, budou vysazeni ze hry.

My všichni jsme se rozhodli pro společný zážitek, tudíž my všichni jsme povinni zaměřovat se na vytváření Nové Země. Mnohem více radosti, mnohem více hravosti udělá váš Vzestup nádherným osobním zážitkem! Buďte naplněni svobodnou vůlí, hřejivou Láskou a Světlem. Miluji vás tak moc.


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a Požehnání za poskytnutí daru pro práci, která inspiruje, posiluje a pomáhá vibračně růst. Spoluvytváříme společně budoucnost.

Trecenium LAMAT kin 248 - 260

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu Třinácti Nebes řídí základní energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.

Svěží a plodné Denní Znamení přetékající energií pozitivního růstu a hojností. Lamat představuje semeno, kukuřici, sklizeň a jídlo. Je to nagual všech druhů živočišných a rostlinných semen, znamení plodnosti, úrody a prosperity. Připomeňte si co opravdová hojnost ve skutečnosti je: nejsou to peníze, není to sláva, moc, nebo vliv.


Hojnost je život dech beroucí rozmanitosti a forem.
Hojnost je nekonečné množství slunečních paprsků, vody,
vzduchu a živin v cyklech pozemské biosféry.
Hojnost je bohatá sklizeň, která přináší dostatek ovoce, zeleniny a jídla
pro další sezónu, nebo pro sdílení s vašimi sousedy.
Hojnost je nekonečně přetékající studnice radosti, dobré nálady a štěstí,
která nikdy nevysychá a nikdy se neptá: Co na oplátku?
Hojnost je ušlechtilost duše bez souzení a zášti;
duše naprosto spokojené bez toxických emocí a myšlenek.

Přemýšlejte o tom, zda žijete v bohatství a co opravdu znamená bohatý, radostný a naplňující život. Ne to, co vám reklamní agenti předkládají, že má znamenat a o co máte usilovat, ne uměle vytvářený idealizmus moderního života, o kterém se mluví v médiích a na internetu. Nedovolte, aby jed závisti, chamtivosti, méněcennosti a srovnávání vstoupil do vaší duše. Respektujte vaše přirozené hodnoty, důstojnost a obohacující život.

Užívejte si těchto 13 dnů a oslavujte hojnost ve vašem životě bez pocitu viny a bez váhání. Oslavujte to, kdo jste, co přinášíte tomuto světu a svým blízkým a co svět a vaši nejbližší přináší vám.

REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ LAMAT
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ

Vlna HVĚZDY zamyká Pátý Zámek ČASU a třetí Cyklus Geneze. Ale ČAS běží neustále. Galaktické kolo po dokončení celého oběhu znovu podává ruku prvnímu kinu.

Jako obvykle – podívejte se na všechny informace z hlediska osobního vztahu s Vlnou. Sledujte pozorně dny související s osobním kalendářem. Snažte se pochopit jejich význam v průběhu celé Vlny. Potom se zaměřte na DVANÁCTÝ Tón a dovolte minulým dnům – jako celku – ještě jednou podívat se na vás. Co bylo plně vyjasněno, co alespoň částečně. „Kulatý stůl“ vám pomůže podívat se informacím přímo do očí, bez subjektivní projekce, střízlivě a jednoznačně s Láskou.

Může se stát, že i poslední Vlna bude nucena nahrát do vašeho života dost nepříjemné energie. Přijměte je takové, jaké jsou. Nedělejte ukvapené závěry, nesuďte a nevydávejte předčasné výroky. Vyjděte s Láskou naproti tomu, co vám zde bude ukázáno. Vnímejte, jaké podněty vnesla do hry Vlna HVĚZDY z hlediska vaší nepopíratelné krásy – krásy Božské Bytosti, dozrávající v pozemském časoprostoru.

Obsah duchovního uzdravení obíhá fyzický svět kolo za kolem. A po každém otočení jsou vaše individuální výsledky prosívány přes stále jemnější síto. Tímto způsobem ČAS zachytává stále více a více „trnitých“ energií, které nepasují do vašeho Světelného Vzorce. Zkuste vyhladit všechno, co spadne do vašeho síta během 13 dnů Vlny.

Na konci posledního dvacátého období Tzolkinu je ještě třeba podívat se na celý 260denní cyklus, abyste viděli, co nového se objevilo v oblasti Vědomí; jaké procesy rozvoje a uzdravující programy byly nahrány v průběhu ČASU; jak probíhala korespondence mezi vámi a vaším Vyšším JÁ.

Porovnejte, jak jste chápali téma LÁSKA před 260 dny a jak mu rozumíte dnes. Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sami sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sám sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno.

Každý člověk je bytost hodná věčnosti. Každý z nás může využívat nekonečných darů Vesmíru. Všechno je TEĎ dostupné! TEĎ, když jste v sobě probudili dvacítku Obrů, když jste vydobyli svoji moudrost – moudrost dvaceti Pečetí - stáváte se dokonalým Stvořitelem. TEĎ můžete převzít roli ZDROJE. Možná budete sem tam vyhlazovat drobné nerovnosti. Věřte, že ČAS je vaším nejlepším poradcem na cestě.

Vlnu HVĚZDY uzavírá ŽLUTÉ SLUNCE 13, které je Galaktickým Portálem. Vyhlazuje absolutně všechno, na co na cestě narazí, proto je TŘINÁCTÝ Den Vlny pro vás nejdůležitějším dnem pozorování. Manifestuje se zde osobně vaše Spirituální Bytost – vaše BOŽSKÉ JÁ.

Není náhoda, že čteme ve starých Mayských Proroctvích, že návrat Kosmických Předků se uskuteční ve Vlně HVĚZDY stojící už nad ČASEM.

Energie Lamat se bude zaměřovat na naše spojení Nebe se Zemí, 
vynáší našeho Ducha až k nebi a obdaruje vizemi a touhami našeho srdce.

Přehled Vlny LAMAT 26/6–8/7

LAMAT 1
MULUC 2
OC 3
CHUEN 4
EB 5
BEN 6
IX 7
MEN 8
CIB 9
CABAN 10
ETZNAB 11
CAUAC 12
AHAU 13 - galaktický portál

GALAKTICKÉ PORTÁLY – Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší. Můžete sledovat kontinuitu např. se sluneční aktivitou, fázemi měsíce.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

TZOLKIN 26.6.2017 1 LAMAT kin 248

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost, pokora.

Obzvláště důležitý je v této Treceně první den. Hun (1) je silná iniciační energie, která násobí sílu Lamat a rozmnožuje všechny věci do hojnosti. Cokoliv si přejete v životě zlepšit nebo dovést k hojnosti, ať už emocionální, mentální nebo fyzické, vaší nebo někoho Milovaného, zapojte do toho Hun a Lamat ještě dnes!

Vlna HVĚZDY vás obdaruje citem pro estetiku a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy v životě.

Energie LAMAT je spojována obecně s hojností a ti, kteří si zvolili vstoupit do řeky posvátného času na Zemi a narodili se v této energii, mívají zpravidla šťastný osud, ví, jak intuitivně vytvářet hojnost. Stejně dobře dokážou pěstovat rostliny. Musí nasměrovat svoji energii ke konstruktivní činnosti.

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník, ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

***

Zdravíme vás. Jsme velmi vděční za chvíle, kdy jsme s vámi. Jsme potěšeni, že jste si našli čas obrátit se dovnitř a vyčistit zavazadla, která vás přetěžují a skličují. Jak je možné dostat se do stavu sklíčenosti v této Sféře? Negativní kódy přesvědčení působí jako magnet přitahující negativní myšlenky a názory. Věřte, že když říkáme negativní, nesoudíme tento význam, ale snažíme se s vámi navázat spojení slovy, kterým budete rozumět. Tyto negativní myšlenky se slepují k sobě a vytváří masu slepených energií, které sahají ven do Vesmíru jako antény a říkají „Tady jsem, pojďte ke mně“. Jakmile člověk začne chápat podstatu projevování fyzické reality, může začít uklízet nepořádek, jednu vrstvu po druhé dokud se nerozpustí úplně.

Jakmile je něco odstraněno, jako každé prázdné místo na Zemi se něco jiného snaží tuto prázdnotu zaplnit. Proto je důležité, abyste vyplnili mezery myšlenkami, které jsou půvabnější. Myšlenky tvoří realitu, takže si vyberte ty, které vás dovedou k výsledku, po kterém toužíte. Máte-li myšlenku, která je znepokojující nebo nežádoucí, okamžitě vyberte jinou, která vás dovede ke zvolenému osudu.

Nízké myšlenky vibrují pomaleji. Tato pomalá rychlost umožňuje interakci s fyzickou hmotou. Tímto způsobem se rodí onemocnění. Vyšší frekvenční vibrace prochází a protékají skrze tělo jako jiskřičky Světla a Lásky.

Když vyměníte nižší myšlenky za vysokofrekvenční, jako je Láska a mír, prosvětlujete v podstatě své zátěže. Letíte dnem s nižší hmotností, která vás drží dole.

Jakmile zvýšíte svůj energetický vibrační vzorec, budete k sobě přitahovat situace i lidi na stejné frekvenční úrovni. Zjistíte, že mnoho věcí z minulosti vás již nepřitahuje. Najdete zde vztahy, které jsou příjemnější a vyzrálejší a strávíte mnohem méně času s lidmi, kteří vibrují v nižší hustotě. Jak budou vaše vibrace vyšší a vyšší, vaše zájmy, záliby, práce, bydliště, kde žijete a vše, co děláte, se bude měnit.

Začnete si všímat změn ve výběru potravin a způsobu života. Věci, které vás držely v zajetí, odpadnou, jakmile se naučíte uplatňovat právo svobodné vůle a metody odpočinku a relaxace. Život bude mít nový význam, hned jak uvolníte myšlenky a přesvědčení, které vám ubíraly čas i energii. Vaše vášeň a nadšení rozkvetou, když obnovíte energii a nasměrujete jí do všeho, co vám přináší radost a potěšení.

Začnete chápat, že jste Jedno s Vesmírem a jeho všemi obyvateli. Jakmile tato realita prosákne do každé vaší buňky, naučíte se s trpělivostí přijímat všechny věci. Už se nebudete starat o „co kdyby“ budoucí negativní záležitosti. Budete se více zajímat o „co kdyby“ budoucí příznivé události.

Všechny možnosti můžete odstartovat ihned. Co si přejete? Jaké kroky nyní uděláte, aby vás dovedly k dosažení vysněného cíle? Jak můžete tohoto cíle dosáhnout? Kráčejte po vlastní cestě. Odbočení na vedlejší cestu vás vždy vrátí na hlavní trasu, jakmile jste získali znalosti a zkušenosti, které vám vedlejší cesty nabídly.

Nesoustřeďte se na „co kdyby“, které smršťuje vaše energetické pole. Soustřeďte se na „co kdyby“, které ho rozpíná.

Přišel čas začít létat a užívat si život naplno!

Buďte laskaví a zdvořilí k sobě i k ostatním lidem. Věřte, že váš osud držíte v rukou jen vy! Mnoho z nás na Druhé Straně vítá každou příležitost pomoci vám, jakmile se rozhodnete odložit zátěže.

Pojďte s námi létat na věky a žít život jako Zdroj přinášející čistou Lásku pro všechny!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína….
Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.

1. MAGNETICKÝ TÓN URČENÍ - SÍLA PŘITAŽLIVOSTI
Otevřete své srdce BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE. Dovolte v sobě dokonat posvátný Akt Sjednocení. Vnímejte vibrace vašeho pravdivého JÁ. Poslouchejte puls uklidňující vibrace JEDNIČKY. Pronikněte vědomě do jejích hlubin. Vnímejte nepopsatelný žár BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Před vámi je počátek NOVÉHO.

Staňte se sami sebou. Sami sebou ve vašem pozemském vtělení, které umožňuje růst vašemu Světelnému Tělu.

Odkryjte tajemství paradoxu odděleného JÁ v JEDNOTĚ Bytí. Vy jste iniciátorem NOVÉHO. Vy jste JEDINÝ, kdo může najít cestu! Vy jste jednoznačně výchozím bodem i korunovaným koncem. Pokud se cítíte osamoceni, nebo odděleni od ZDROJE, podívejte se na sebe v Jednotě se svým Světelným Tělem. Představte si Bytí JEDNOHO SPOLEČNÉHO SRDCE.

VY JSTE TA MOUDROST, KTEROU HLEDÁTE

Tón PRVNÍ představuje PRASÍLU, což znamená, že je přiřazen ke ZDROJI, nebo též k formaci, která v danou chvíli je ZDROJEM. Síla její akce se zaměřuje na vytvoření OHNISKA, nebo jinak - na přípravu centra invokace Ducha v matérii. Tady se nachází síla počátku – začíná běh Evoluce.
Obsah související se ZDROJEM se objeví teprve po spojení Tónu se Znamením. Tón MAGNETICKÝ zde představuje PRAZDROJ – čili původní ZDROJ, z kterého vychází všechny další impulsy v poli definovaném Pečetí. V Energii Tónu PRVNÍHO se objevuje počátek nové etapy. Téma Pečeti se stane programem realizovaným během dalších DVANÁCTI Dnů Vlny.

PRVNÍ TÓN – INICIACE – POČÁTEK PRŮVODNÍCH ENERGIÍ STVOŘENÍ – PŘÍCHOD NOVÉ TRECENY
Číslo JEDNA vyjadřuje JEDNOTU a POČÁTEK. Jednička také představuje myšlenku – nápad, který se manifestuje vytvořením. Věnujte dnes pozornost každé myšlence, která tvoří budoucnost – co dnes zasejete – to zítra sklidíte. Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které se přejete manifestovat.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com. Mayské Zprávy lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

neděle 25. června 2017

TZOLKIN 25. 6. 2017 MANIK 13 kin 247

Manik – Ruka/ Jelen. Síla vůle, otevřenost, krása, sebevědomí, tanec, moudrost intuice, spirituální schopnost, oblast léčení, dosažení cíle i přes překážky, trpělivost, vytrvalost, úspěch, znalosti, silná motivace k práci, pracovní úspěchy, pevnost, rozhodnost.

Největší síla je vždy neviditelná. Jsou to skladby ve vašem srdci, myšlenky ve vaší mysli, životní sny, o kterých jste vždy snili. Kdo psal ty skladby? Kdo vložil myšlenky do vaší hlavy? Kdo maloval ty sny? Pokud nejsou vaše, někdo ukradl vaši sílu. Vezměte si ji zpět. Vezměte si zpět sílu, která je přirozeně vaše od narození až do smrti. Oviňte posvátného koyopu šňůrou energie Oxlahun (13) kolem krku Manik – velkého Jelena, jeďte vpřed a získejte znovu sílu své duše, která byla vždy vaše!

Vlna ORLA pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa. TŘINÁCTÝ den říká, jak zreformovat současný názor na svět, kde začít, a kde přiložit léčivé ruce.

Manik je podle mayské tradice spojován s Boží rukou, jsou to jedny z nejsilnějších dnů v kalendáři. V tyto dny byste se měli zaměřovat na prosby o harmonii pro všechny bytosti, službu druhým se zachováním vlastní rovnováhy. Nativní Manik, pokud jsou v rovnováze, mají přirozenou autoritu, jsou inspirativní. Mají schopnosti kultivovat veřejné mínění. Výzva je: chcete-li si zachovat pocity svobody, nezávislosti, musíte se cítit bezpečně v mezilidských vztazích. Dobrý den modlit se za budoucnost všech dětí.

***

Milovaní věřte, že jste milováni. Buďte Láskou vždy a ve všech směrech. Nastavte ji jako svoji každodenní praxi a uvidíte, jak všechny strachy i nemoci padnou na druhou kolej.

Oslavujte sami sebe a zůstaňte ve spojení s Božským Zdrojem, který umožňuje všem požehnáním proudit skrze vás. Lze toho dosáhnout nejlépe prostřednictvím pozitivních myšlenek, slov Lásky a činů stejného druhu. Všechno ostatní vás odděluje od Zdroje, vašich bližních a není hodno vašeho času ani úsilí.

Vyjděte dnes ven a nechte vaše Světlo zářit ven na všechno, s čím se setkáte.

Buďte vděční za každou příležitost, hledejte ve všech věcech požehnání. Některé věci může být těžké přijmout jako požehnání, nicméně je to dar, co vám to vždy přináší. Dávejte pozor na všechno, co se děje kolem vás a je to méně než příjemné, přemýšlejte, jak se těmto věcem v budoucnu vyhnout, protože díky Zákonu Přitažlivosti jste stále přitahování k určité úrovni.

Zmocněte se Vědomí, že Bůh sídlí uvnitř vás,  není to subjekt, který je třeba prosit. Věřte tomu, že máte schopnost každým okamžikem tvořit svou budoucnost.

Vybírejte všechny zážitky a zkušenosti moudře a přijměte jako pravdu jen to, co vám přináší laskavost, Lásku, hojnost, radost, klid a naději pro vás i od vás.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Znalosti, léčení, aktivita….
Většina lidí pracujících s Mayským kalendářem odkazuje na Znamení MANIK s velkým respektem. Za tímto symbolem se skrývá velká energie, jejíž úkolem je LÉČENÍ. MANIK má nejvíce plné ruce práce, protože to on nás nejčastěji volá, abychom uzdravili nejen tělo fyzické, ale také tělo jemnohmotné. RUKA působí především na naši emocionální stránku a na nervový systém. Každé emocionální léčení je velmi bolestné, přinejmenším první fáze tohoto procesu. Každý, kdo dosáhl vysoké úrovně duchovní zralosti a nemá mnoho k vyléčení ve svém Středu, toho MANIK obdaruje zázračnou mocí. Rčení – být pravou rukou Boha – dostane nyní pravdivý význam. Tento vzorec poháněný silnými impulsy směrem k uspokojování zvědavosti nasměruje tohoto člověka do roviny spirituální vědy a duchovního poznání. Od této chvíle budou všechny Dny MANIK násobit motivaci vzdělávat se a zároveň zvyšovat povědomí o umění léčit. Těm, kteří chtějí probudit svého vnitřního léčitele, je navrhováno, aby věnovali zvláštní pozornost Dnu RUKY. Na druhé straně ti, kteří mají zdravotní problémy, trpí nespavostí, podrážděním ze stresu bez ochoty jednat a nejsou schopni dotáhnout věci do konce, se doporučuje kontakt s Obrem MANIK. MANIK je rovněž doporučován těm, kteří chtějí získat hlubší přístup k informacím na téma tajemství umění léčit.

13. TÓN TRANSFORMACE – SÍLA POHYBU UNIVERSA
TŘINÁCTKA se vás dotýká rukama neviditelných sil, zodpovědných za radikální změnu. Tón TŘINÁCTÝ uvádí do pohybu vše, co se brání změně, co je strnulé, co vypadlo s pod vaší kontroly. TŘINÁCTKA může spustit cokoliv, co změní běh vašeho života. Věřte ale, že se vás dotýká Nejčistší Energie Universa, a nová sebeidentifikace, pomáhající vám otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení vyšších standardů vašeho Esenciálního JÁ. Přemýšlejte, o jak velký pohyb běží z hlediska vaší důvěry lidem a v přirozené procesy života. Věnujte pozornost běhu okolností, které se náhle objeví před vaším duchovním zrakem. TŘINÁCTKA má moc pohybu úrovní a změn četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, vytváří nové možnosti. Staňte se Nebeským Poutníkem. Buďte upřímní a flexibilní. Dovolte nepříznivým situacím stát se vašimi dynamickými spojenci!

OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI,
KTEROU VÁM NABÍZÍ POHYB UNIVERSA
POD VAŠÍM VEDENÍM!

V Tónu TŘINÁCTÉM pulzují Energie, jejichž podstatou je SÍLA TRANSFORMACE čili SÍLA PŘEMĚN A ZMĚN. Bez nich by nic NOVÉHO nemohlo vzniknout. Pokud jste v minulosti měřili čas v rytmu 12:60, to znamenalo, že jste se mohli točit pouze dokola, ať jste dělali cokoliv správně a rychle – nic podstatného z toho nemohlo vzniknout. Číslo „13“ je často nazýváno BOŽSKÝM FAKTOREM. Jiné školy mluví o 13 jako o čísle osudu.
Dny s Tónem TŘINÁCT jsou často přetíženy svým obsahem, který umožňuje přeměnu energie, která se může jevit pro člověka velmi zdrcující. Proto může vzniknout pocit lenosti, nesoustředěnosti, nebo pocit něčeho NOVÉHO, co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že TŘINÁCTÝ Tón vzniká spojením Tónu PRVNÍHO, který vždy ohlašuje něco nového. Tón TŘINÁCTÝ se váže s fází přechodu – opuštěním STARÉHO a připojením se k NOVÉMU – čili SÍLU TRANSFORMACE.

TŘINÁCTÝ TÓN – VZESTUP, DOZRÁVÁNÍ
Jedná se o posun na vyšší úroveň – do vyšší dimenzionální reality. Oxlahun (13) podporuje a pohání síly a úsilí vyzkoušet něco nového a začít znovu. Číslo TŘINÁCT je dokončení pohybu, procesu. Má zvláštní vztah k nadpřirozeným schopnostem, zvýšené citlivosti a intuici. Je spojováno s 13ti velkými klouby lidského těla. V den s vysokým číslem Mayové nepořádali žádné rituály ani obřady vzhledem k intenzitě energií, ale protože všude existují výjimky – konali zvláštní obřady poděkování za prosperitu, která jim byla dána, a pokorně žádali o další.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

sobota 24. června 2017

TZOLKIN 24.6.2017 12 CIMI kin 246

Cimi – Spojka. Vnitřní smrt, odpuštění, pokora, vůle bojovat, přeměna, transformace, uvolnění starých návyků, uvolnění minulosti, vytrvalost, pokrok

Životní zkušenost může být utrpení stejně jako extáze; může to být snadné, může to být neskutečně obtížné; může přinést bolest, stejně jako může přinést radost. Nejedná se o opačné strany ani o to, že by byly v rozporu, jsou to jen různé projevy jedné tváře. Musíte je všechny procítit a prožít, abyste pochopili, co to znamená žít tak, že můžete zemřít a znovu žít budoucí život. To je moudrost našich předků a duší Starších, kteří nás vedou na Druhou Stranu a s nimiž nás dnes Cimi spojuje.

Vlna ORLA pomáhá rozšířit planetární Vědomí a pocítit zodpovědnost za osud celého světa. DVANÁCTÝ den pomáhá uvolnit se od falešných myšlenkových forem, utopických představ a autorit založených na energii strachu.

CIMI TO JE CYKLUS NAROZENÍ, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může uvolnit z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli – ale nemůžete odtrhnout.

CIMI představuje v yucatanském jazyce smrt, ale jedná se o vnitřní smrt. Je to význam pro moudrost předků, kteří nás vedou transformací, vnitřní smrtí ke znovuzrození. V těle je CIMI spojována s korunní čakrou, jejíž prostřednictvím dosahujeme Osvícení a získáváme vědomí moudrosti našich předků.

Narození, smrt a znovuzrození je základním kamenem středoamerických mýtů. Jako je pro nativní Akbal přirozené spojení s nižšími světy, je pro Cimi přirozená ženská jemnost a cit pro vyjádření slovem. Výzva: Nebuďte oběť a neobětujte se příliš mnoho. CIMI je energie, která nám dovoluje komunikovat s jinými světy.

***

Zdravíme vás! Jsme potěšeni, že s vámi můžeme sdílet tento čas. Děkujeme vám, že integrujete naše slova, která s vámi rezonují. Na Zemi je už hodně Světla a vzrůstajících frekvencí, protože se mnozí ladí na svou skutečnou duchovní povahu a zvyšují schopnost milovat. Je to stejné jako se vlní vlnky, když hodíte kámen do rybníku. Tyto frekvence Lásky pochází od vás. Láska je energie – vibrace, která nezná hranice a pokračuje dál celým Stvořením.

To je ta Láska, kterou vás Bůh miluje. Děje se to přes vibrace Lásky cestující v každém okamžiku celým Stvořením a umožňuje všem být v neustálém kontaktu se Zdrojem. Temné myšlenky se slepují navzájem jako lepkavá hmota, na rozdíl od volně plynoucí podstaty myšlenek vyzařujících Lásku.

Jakmile člověk naplňuje mysl a denní aktivity nízkou energií a myšlenkami strachu, hněvu a nenávisti, jeho energetické pole se hroutí, což umožňuje velmi pomalý pohyb vpřed. Tyto myšlenky se drží uvnitř energetického pole člověka a necestují daleko od něj. Lidé, kteří žijí v tomto stavu mysli, přitahují ostatní, kteří o sobě smýšlí stejně. To je Zákon Přitažlivosti v akci.

Lidé, kteří tráví mnoho času pobýváním v negativních myšlenkách, jsou obecně více ohrožováni nemocemi, samotou, depresemi a řadou neduhů. Aby bylo možné vyléčit jakoukoliv nemoc, je třeba nejprve sledovat vlastní myšlenky. Už jste někdy zkoušeli pomoci někomu, navrhli mu něco a on odmítl radu? Nikdo nemůže přijmout vaši radu, pokud není ochoten změnit myšlenky a kódy přesvědčení.

Opět klademe důraz na kódy přesvědčení. Pokud máte problémy se srdcem je pravděpodobné, že máte přesvědčení mnoho let zpátky spojené s myšlenkami „Měl/a jsem Lásku, která mi zlomila srdce. Mé srdce nepracuje správně“. Možná jste zablokovali tok Lásky kvůli ranám z minulosti, což ovlivňuje tok krve do srdce.

Každá negativní myšlenka ovlivňuje vaše fyzické tělo a vede k onemocnění. Tyto negativní slepené myšlenkové formy blokují tok Lásky v těle. Nejenže tím vytváříte onemocnění těla, ale také narušujete obvody vašeho duchovního proudu. To je důvod, proč má mnoho lidí zavřenou mysl a Vědomí, pokud jde o duchovní rozhovory, takže nejsou v souladu se vzorcem, který jste vy přijali jako pravdu. Toto uzavření mysli také ovlivňuje schopnost člověka naladit se jasně na Božský Zdroj, na své Vyšší Já, Vyšší Já někoho jiného nebo na Andělské Průvodce.

Tito lidé mentálně uzavřeli mysl, což znamená, že zavřeli dveře, aby se mohli naučit nové téma, které odmítají přijmout. To vede k bolestem hlavy, migrénám, mozkovým nádorům, výdutím apod. Tím, že je zablokován energetický tok, je ovlivněn fyzický chod. Východní medicína si toho byla vědoma po celá staletí. Ovlivňování toku energie jasně ukazuje působení akupunkturních jehel, které ovlivňují bloky v meridiánech těla. Když se člověk rozhodne dát přednost negativním myšlenkám, pokračuje v budování energetických blokád, mstí se svému tělu.

Všichni jste byli svědky emocionálních rozhodnutí svých i druhých lidí, kteří myslí z pozice strachu, nedůvěry či nenávisti. Jakmile je tento kód přesvědčení základem, všechna následující přesvědčení jsou na tomto základu postavena. Mluvili jsme o tom dříve a nebudeme to opakovat, jen vám připomínáme, že emoce jsou palivo.

Máte sílu být vždy neutrální, bez ohledu na to, co se děje. Aby bylo možné zachovávat rovnováhu mysli a harmonii, meditace, modlitby a čas v tichu je třeba dodržovat v pravidelných intervalech. Pokud studujete naše slova po celý rok, máte k dispozici mnoho nástrojů, návrhů a způsobů, jak to udělat.

Myšlenky, kódy víry a přesvědčení, jsou základem pro váš celkový stav
 fyzického, emocionálního, mentálního a duchovního Bytí.

24/7 dávejte pozor na své myšlenky. Pokud vás nepodporují, ničí vás. Udělejte všechno pro to, abyste změnili myšlenky na vysokofrekvenční myšlenky, tím vytváříte zdraví a rovnováhu. Sledujte sami sebe, kdykoliv se něco chystáte udělat a způsobuje to pokles vaší energetické hladiny. To zahrnuje myšlenky, slova, potraviny, místa, která navštěvujete, lidé, se kterými jste ve spojení, pracoviště, záliby a všechno, všechno, všechno, co říkáte a děláte.

OKAMŽIK PŘÍTOMNOSTI JE VAŠE BUDOUCNOST

Vybírejte moudře, jak budete tento okamžik trávit. Ups ….a každý další okamžik! Žijte plně v přítomnosti a užívejte si dar života.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Rovnováha, minulost, změna…..
Síla dopadu CIMI se objeví jako mocná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení se od starých programů, autorit a zlozvyků. Přetrhává a láme vazby se vším, co je ZKOSTNATĚLÉ. Čím silnější je ZTUHLOST, tím bolestnější je proces. I když SPOJKA často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na duchovní cestě rozvoje. CIMI nám umožňuje udělat rozhodující krok vpřed. Pokud se naučíte vědomě pustit to, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyprovodí ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.
V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok směrem k novému cíli, je další z vnitřních smrtí. Energie SPOJKY pracuje jako bílé krvinky, bojuje v organizmu s tím, co nám brání žít. Válčí se zápalnými ohnisky a odstraňuje potencionální hrozbu našeho duchovního života.
Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM, je jedno, s čím, dejte pokyn převozníku CIMI. SPOJKA je mocná podporující síla, která vás může UVOLNIT z negativních vztahů na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo každodenní špatné návyky, od kterých byste se měli – ale nemůžete odtrhnout.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU - uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami – to nám odhalí vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

pátek 23. června 2017

TZOLKIN 23.6.2017 11 CHICCHAN kin 245

Chicchan – Had. Vitalita, vášeň, moudrost těla, tělesné pocity, instinkt, síla Kundalini energie, intimita, sexualita, pevné nervy, změna způsobu života, dobré sebevědomí, nervový systém.

Nesete starověkou sílu hluboko v sobě, ve vašem těle i duši, sílu, kterou má moderní společnost zapomenout, a na kterou ti, kteří vládnou tomuto světu, nechtějí, abychom si vzpomněli. Tato síla rozvíjí nejvyšší úroveň vašeho potenciálu, ale musíte se nejprve zbavit staré kůže strachu, úzkosti, nedostatku sebelásky a sebeúcty. Shoďte tyto vrstvy stejně, jako se Had zbavuje svých zimních šupin. Nechte znovu vzplanout svého vnitřního koyopu a vzlétnete osvěženi a oživeni z popela svého dosud nenaplněného Já do nepředstavitelné a netušené výšky!

DNES JE DOBRÝ DEN PEČOVAT O SVÉ TĚLO, O JEHO PRUŽNOST A TOK ENERGIE

Symbol HADA představuje hlubokou instinktivní moudrost, vytváří kanál mezi Nebem a Zemí. Je to energie pomoci těm, kteří tvoří prostor v srdci. HAD je síla pravdy a spravedlnosti.

Rovnováha a Jednota přináší moudrost, nikoliv velikost nebo aspekt něčeho takového jako je sláva a bohatství. S velkou moudrostí přichází zodpovědnost. Čím vyšší Vědomí, tím vyšší zodpovědnost, přiměřené hospodaření s energií a větší síla.

Chicchan je symbolem plodnosti a životní síly. Mayové říkají, že v tento den se rodí šamani. Nativní Chicchan se často stávají duchovními mystiky. Jsou velmi charismatičtí se silnou sexuální energií. Musí se naučit vědomě kontrolovat svůj „vnitřní oheň“. Mají dar vidět věci pod jejich povrchem.

Výzva pro dnešní den: naučte se rozvíjet hluboké chápaní života, zaměřte se na duchovní i fyzickou vitalitu. Dny skvělé pro modlitby a prosby.

***

Zdravíme vás, opět vám děkujeme za čas a úsilí být stále lepší, jak možné to je. Čím blíže jste k bytí v Jednotě s druhými, tím dříve planeta dokončí svůj proces Vzestupu. Je to naše velká naděje, že se všichni rozhodnu přejít ke Světlu, vzdají se potřeby kontrolovat druhé a dovolí si přijímat Lásku Zdroje. Víme, že v celém spektru není taková věc jako temnota, ale ve sféře přesvědčení existuje jako by byla skutečná, a proto to tak je.

Uvnitř sebe máte schopnost měnit sami sebe. Dosáhnete toho tím, že připustíte, že váš život je iluze. Ačkoliv se to zdá velmi skutečné, život na Zemi trvá jako mrknutí oka. Jakmile budete pokračovat v propouštění negativního myšlení a chovaní postaveného na strachu a chybných přesvědčeních, budete tomu rozumět mnohem více. Do té doby věřte, že je ve vašich silách formovat sami sebe v člověka, kterým chcete být.

Neexistuje nikdo, kdo může měnit vaše myšlenky, ačkoliv se může podělit o své názory. Pokud nejste ve vězeňském prostředí, není nikdo, kdo by vám mohl nutit, kam máte jít, kdy máte přijít a co máte říkat. Všechny tyto volby jsou jen na vás. Doporučujeme vám shodit starou kůži nedůvěry, nespokojenosti, bezmoci, srovnávání a dalších věcí, které vás drží v oddělenosti od druhých a od Zdroje. Všechno jsou to iluze, část hry, když už se o tom bavíme.

V každém okamžiku se můžete spojit se Zdrojem. Všichni jste obklopeni Andělskými Bytostmi, které čekají na vaše prosby o pomoc, aby mohly plnit vaše přání. Nikdo nemůže zasahovat do jakékoliv vaší volby. Můžeme zakročit pouze, když nás požádáte a pokud nebudete pokračovat v myšlenkách „běda mně, vždycky jsem měl/a smůlu“.

Víme, že je to volba, takže pak tuto skutečnost budete vytvářet. Můžeme vám pomoci jen s tím, co děláte s vášní. Když neustále vyzařujete myšlenky a pocity krásy, zdraví a štěstí, můžeme vás vést k těmto věcem pomocí intuice, myšlenek a synchronicit. Můžete si vybrat a věřit směru, kterému chcete. Udělejte si jasno, jak chcete žít, co chcete prožívat a dejte nám vědět, až budou vaše požadavky jasné.

Činy hovoří jasně. Jakmile vaše emoce odpovídají vašim činům a slovům, můžeme pomáhat při tvoření vize. Když měníte své chování, dbejte na to, co si myslíte a co cítíte. Udržujte své myšlenky pozitivní a nepadejte do starých vzorců „běda mně, musím dělat to či ono". Buďte veselí při každé volbě, kterou uděláte, vybírejte si jen to, co chcete zažívat.

Pokud existuje chování, které chcete změnit, buďte vděční za každý krok, který uděláte, bez ohledu na to, jak náročné či hrozné to může být. Zůstávejte vždy v okamžiku přítomnosti s vděčností a zjistíte, že chování může být změněno s minimálním úsilím.

Být si vědom toho, co říkáte a děláte je Osvícení.
Změnit věci, které vám neslouží je Osvícení.

Buďte veselí a prožívejte život naplno. Uvnitř sebe máte vše, abyste svlékli kůži porážky a negativity. Zahalte se do nové kůže a milujte každou část svého nového Já. Sdílejte s druhými, co jste se naučili, dáváte jim tak naději, že i oni mohou sloupnout chování, které je drží v oddělenosti od Zdroje.

Navždy si zapamatujte, že když jste plně napojeni na Zdroj, není to nějakým provázkem, ale každou buňkou vašeho těla. Jste součástí Boha, nejen syn Boží. Každým elementem vašeho fyzického Bytí a energetickým polem jste hologramem Zdroje. Prolínáte se s ostatními, protože jsou také částí Boha. To je Jednota, o čem tu mluvíme. Nejste jen Bratři a Sestry, ale jste Bratrem, Sestrou, ptákem, stromem…. Přemýšlejte o těchto slovech, dokud plně nepochopíte jejich význam.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Instinkt, vitální síla…..
HAD náleží k nejrychleji konající síle Prasíly. Pokud je lidské Vědomí založeno na právech duchovních, energie HADA vám nabídne vynikající fyzickou i psychickou kondici. Ten, kdo se řídí pravidly stanovenými egem, se nemůže divit, pokud ho HAD konfrontuje se skutky egoistického chování. HAD přistupuje velmi přísně k chování lidského ega, jelikož v samovůli ega vzniká nejvíce karmického odpadu. Všechny nepříjemné pocity ve dnech HADA jsou znakem nedostatku Lásky k sobě a k druhým lidem. Kdo se nachází v harmonii se svým Středem, kdo respektuje své zdraví i tělo, tomu HAD zašle životní sílu na všech možných úrovních, zejména na úrovni fyzického a mentálního těla. Doplňkovou odměnou HADA za laskavý přístup k našemu vlastnímu životu a životu všech ostatních bytostí, bude skvělá nálada. Pamatujte, že naše laskavost a skvělá nálada je poskytována všem lidem, se kterými se setkáváme. Nepřímo tak budeme obdarováni také jejich energií v podobě úsměvu. Člověk pohrdající dary života, závislostmi, špatnou životosprávou, nedostatkem hygieny nebo negativním postojem k životu, by se měl co nejrychleji spojit s energií CHICCHAN, než se objeví nemoc.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA - to je proces rozpouštění - proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející Světlo do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu!

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ síla. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáváním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím Energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v pocitech, emocích a myšlenkách.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

čtvrtek 22. června 2017

TZOLKIN 22.6.2017 10 KAN kin 244

Kan – Zrno. Tvůrčí síla a principy, setba, efektivita, otevřenost, síla pořádku, Vědomí cíle, pokrok, růst, nové možnosti, vrozené schopnosti, operativnost, kontrola ega, sex.

Pokud existuje něco nebo někdo, kdo negativně ovlivňuje vás nebo váš život nebo vás jakýmkoliv způsobem drží zpátky a zejména, pokud jsou tyto vlivy zakořeněny v minulosti, dnes je dobrý den na neutralizaci tohoto odpadu. Řešení bez ohledu na skryté příčiny to může popohnat, zcela zlomit toxické účinky nebo tento proces alespoň nastartovat. A na pomoc máte Lahun (10) s vrozenou rezonancí pro mezilidské vztahy a spolupráci. To znamená, že můžete zavolat těm, kteří vás milují a podporují. Nechoďte do toho sami, pokud na to nemáte.

Vlna ORLA pomáhá rozšířit planetární Vědomí a uvědomit si zodpovědnost za osud celého světa. DESÁTÝ den ukazuje, že uzdravení světa musíme začít od sebe uklizením vlastního dvorku.

DNES JE DOBRÝ DEN OČISTIT VZTAHY A NAVÁZAT NOVÉ.
ZRNO JE MAGIE KLÍČENÍ. ZNAMENÍ RODINY A SEXUÁLNÍ AKTIVITY.

Na glyfu KAN najdeme symbol semena z kukuřice, které klíčí v zemi, což představuje skrytý potenciál, dynamiku, vděčnost, která vede k hojnosti a sexuální zralost. Pozemská biosféra byla navržena jako dokonalý Ráj pro život člověka žijícího v symbióze s faunou i florou, místo plné bohatství a absolutní hojnosti.

Energie KAN podporují probuzení vnitřních pokladů bohatství, hojnosti, plodnosti, sexuality a žádají vás, abyste se stali Mistry všech umění. Je zde mnoho aspektů od schopnosti řídit svůj osud vědomě tak, jako klíčí semeno a stává se vitální rostlinou; schopnosti vytvářet vědomě životní hojnost, až po bytí v plné životní a sexuální síle. Udržujte přirozenou smyslnost, udržujte rovnováhu. Vyjádřete svůj záměr v tomto velmi příznivém dnu pro hojnost.

Nativní KAN jsou Mistři všech umění, jejich životní síla může být velmi silná – musí proto být dobře řízena.

***

Zdravíme vás, Drazí! Jak se blíží konec tohoto cyklu, těšíme se na další pokračování a spolupráci v novém cyklu. Vidíme hodně růst vás, kteří pilně pracujete na prohlubování znalostí o Vesmíru a vašem významu v něm.

Cítíte rostoucí vzrušení z toho, jak se vy i ostatní snažíte odlehčit svůj náklad a prosvítit své obvody? Cítíte radost pokaždé, když prolomíte závazky, které děláte ze strachu? Hoří vaše vášeň, když se pustíte negativního myšlení, kterému jste dovolili, aby měnilo váš život? Je vaše schopnost milovat vyšší? Máte pocity Lásky, když se s druhými spojujete od srdce k srdci?

Měníte své stravovací návyky vybíráním menších porcí jídla, které je živé a zdravé? Už jste udělali něco pro své tělo, aby bylo silnější a živější? Jsou všechny vaše vztahy vyhlazené se schopností komunikovat hlouběji a mluvit pravdu? Zbavujete se každý den věcí, které vás stahují dolů? Už jste si všimli vašeho růstu a zralosti za poslední rok?

Udělejte si čas a přemýšlejte o těchto změnách. Pro kontrolu si je můžete i psát. Když vnímáte beznaděj nebo přijdou nepříjemné chvíle, můžete do tohoto seznamu úspěchů nahlédnout a uvědomit si, že všechny možnosti jsou na dosah ruky. Vzpomeňte si, že zpočátku to bylo obtížné, ale svým úsilím jste dali své sny do pohybu, bez ohledu na změny, které byly nutné pro dosažení cíle.

Jaké jsou vaše sny v tomto roce? Na jaké oblasti života se teď zaměřujete? Jaké změny chcete udělat? Možná je můžete připsat dolů na vaši tabuli vizí, což vám pomůže udržet neustálé zaměření TEĎ a TADY na cíl. Nezapomeňte se chovat, jako by již cíle bylo dosaženo a vybírejte pouze činnost, která vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků.

Vybírejte Lásku. Obracejte se často do vašeho Středu a pohybujte se vpřed s vědomím, že vaši Pomocníci jsou s vámi a dar přítomnosti Boha uvnitř vás.

Co ještě potřebujete?

Je vám dáváno vše, jakmile věříte a vaše srdce je naplněno Láskou. Dělejte každý krok s odvahou a s vědomím, že vy sedíte za volantem a máte nohu na plynu. Bavte se dnes a užívejte si život v radosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Cíl, schopnost, příležitost….
Dny označené KAN bolestně odhalí jakoukoliv nedbalost pokud nepoužíváte vaše přirozené schopnosti, nevyužíváte životní příležitosti a jedinečné možnosti. Země je Evoluční scéna, na které musíme zdokonalit naše Hvězdné Semeno. KAN klade zvláštní důraz na všechno, co je Božské, a co nejvíce opomíjíme. Ten, kdo se honí za iluzemi a zanedbává své poslání, spatří ve dnech ZRNA bolestný odraz svých činů. Zatímco ten, kdo se řídí moudrostí srdce, toho podpoří Energie KAN zápalnou silou, nasměruje ho k cíli, ukáže efektivitu jednání a odkloní ho od karmických úkolů, které si sám vybral. Lidem, kteří zjistí, že jejich síla je výrazně snížená, doporučujeme věnovat zvláštní pozornost informacím, které přináší dny označené symbolem KAN. Díky tak jednoduché magii se před vámi otevře duchovní pole nabízející okamžitou pomoc v každé situaci. Síla KAN je obsažena v každém TADY & TEĎ, objevuje se vždy v pravý čas, vždy přináší nejvyšší energetický obsah a je nejvíce pokroková. Obr KAN vás nikdy nezklame, když jste v nouzi, nabídne vám to nejlepší řešení, ale musíte ho k sobě vědomě přivolat.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se, o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita – váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami, a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou, musíte chtít ztělesnit svou Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

TÓN 10 VIBRUJE ENERGIÍ UMOŽŇUJÍCÍ REALIZACI PLÁNŮ

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý, neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky.

středa 21. června 2017

Magický Slunovrat

Léto je čas oslav plodnosti a hojnosti. Doba uctívání životodárného Světla Slunce, projevit vděčnost a poděkování Zemi za její štědrost. Všichni jsme spojeni se Sluncem a Zemí. Přeji vám nádherný magický Slunovrat a mnoho vděčnosti, požehnání, hojnosti a Lásky. Jste v mém srdci. Lenka Sykorova


TZOLKIN 21.6.2017 9 AKBAL kin 243

Akbal – Noc. Síla hojnosti, cesta do duše, pohled do srdce, kreativita, mír, dostatek, spirituální hloubka, integrace, cesta do nitra, ticho, sny.

Pokud jste zasnoubení, zkuste nastavit datum svatby na dnešní den. Bolon (9) v Akbal je nejvhodnější den pro Lásku, romantiku, manželství. Bolon je nejoblíbenějším dnem Mayů pro důležité obřady. Můžete také navrhnout, aby váš partner oznámil v tento den váš závazek nebo oslavu vašeho výročí. A pokud nemáte naplánované žádné takové události nebo obřady, nemějte pocit, že jste o něco přišli, je to velký den, kdy můžete říct muži nebo ženě, kterou milujete, že tak učiníte.

NOC SYMBOLIZUJE KOSMICKOU PRÁZDNOTU, MÍSTO, KDE NIC NEEXISTUJE, ALE PRÁVĚ TAM SE SKRÝVÁ CELÝ POTENCIÁL. NOC JE LŮNO TVOŘIVOSTI. Z TÉTO PRÁZDNOTY VZNIKAJÍ NOVÁ ŘEŠENÍ, UMĚLECKÉ INSPIRACE, ROZPOUŠTÍ SE STRACHY A NEDOSTATEK POCITU BEZPEČÍ

NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny AKBAL jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří ve svůj Zdroj, může dosáhnout kosmického bohatství a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

Lidé narození v Akbal jsou obdařeni pracovitostí, trpělivostí, dokáží tvrdě pracovat. Čím více je jejich život strukturovaný, tím více se cítí v bezpečí. Zajímají se o astrologii, matematiku, vědu, magii a tyto znalosti jim pomáhají organizovat praktické záležitosti v životě. Lidé Akbal jsou velmi jemní, jak muži, tak ženy, je pro ně typická moudrost obou pólů. Jsou introvertní, milují samotu. Dnes je skvělý den sledovat hvězdy.

***

Zdravíme vás Drazí. Opět platí, že jsme velmi vděční za náš společný čas. Brzy tento cyklus skončí a začne nový, v kterém půjdeme hlouběji. To je naše naděje, že budete po zbytek Času na Zemi studovat naše Poselství, dokud zcela neuvolníte negativní myšlenky a nahromaděné strachy.

Doufáme, že se rozhodnete dále pokračovat ve spojení s Božským Zdrojem a VŠÍM, CO JE. Jakmile uvolníte zablokované elektrické obvody v těle, bude vaše schopnost naladit se na Zdroj a Vyšší Já a Duchovní Průvodce mnohem vyšší.

Věřte, že každý okamžik života jste za volantem. Máte svobodnou vůli zvolit si emoce nebo události, které chcete vyzkoušet, i když jsou poněkud ztížené vzhledem k pravidlům v celém Vesmíru či interakcím s druhými bytostmi. Přesto se stále můžete rozhodnout, jak v každé situaci reagovat.

Doporučujeme vám pilně pracovat na zvýšení schopnosti milovat všechny bytosti a zkušenosti bezpodmínečně, bez jakékoliv formy hodnocení. Dovolte prostě všemu být. Stejně jako vy si přejete vyjadřovat svou svobodnou vůli, dovolte ostatním totéž.

Dávejte pozor, abyste nesoudili volby druhých lidí, protože neznáte pravý důvod jejich volby a růstu. Pro sebe si vyberte vždy Lásku, mír a radost a vaše tělo vibračně poroste a vaše zkušenosti se budou manifestovat způsobem, který je v současné době mimo vaše chápání.

Doporučujeme vám do všech situací a emocí přinášet Světlo. Vyberte jednu z mnoha metod, kterou jsme v minulých Zprávách navrhovali nebo si vyberte jinou, která vám vyhovuje, a soustřeďte pozornost do svého nitra. Spojujte se s Božským Zdrojem, s Vyšším Já, Duchovními Průvodci, žádejte o moudrost a o to, co je pro vaše nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných elegantním způsobem.

Vytrhněte negativní myšlenky, které zabírají místo pro nové kódy přesvědčení. Vyměňte je za myšlenky Lásky, míru a radosti. Projevte vděčnost za všechny minulé zkušenosti a všechna požehnání, která dostáváte v tuto chvíli. Uvolněte bolesti a strachy z minulosti a starosti o dny, které přijdou. Opírejte se sami o sebe v každém okamžiku a buďte vděční za tuto zkušenost na Zemi.

Není třeba hledat štěstí mimo vás, nebo něco co vám přinese radost, protože Bůh sídlí uvnitř vás a vy jste součástí Zdroje. Jste propojeni navždy. Nikdy na to nezapomeňte.

Osvoboďte se od myšlenek oddělenosti. Nikdy nejste sami, nikdy jste nebyli sami, jen jste ztratili paměť. Buďte spojeni každým okamžikem s vděčností a touhou rozpomenout se na toto své spojení a Svatost, kterou jste.

Kráčejte vpřed s radostí a požehnáním za vše, na co narazíte, koupejte se v paprscích Lásky od Bytostí, které jsou schopny posílat jí vám i nám.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Přání, sny….
Dny nesené energií NOCI, odhalí velmi iracionální obrazy. Jako první ze všech světů odhalí nedostatky vyplývající z přerušení kontaktu s Božským Zdrojem. Pokud je lidské Vědomí zaměřeno pouze na materiální dobro, energie NOCI musí udělat řez, abyste skoncovali s těmito dary. Ve dnech NOCI se může objevit pocit bezmoci, malichernosti, a také silná frustrace i pocit nedostatku smyslu života. Pokud člověk najde cestu do vnitřních světů, dny NOCI v něm uvolní tvůrčí impulsy, zašlou zázračné nápady a pomohou s vynalézavostí při překonávání obtíží a nedostatkem na všech úrovních Bytí. NOC podporuje lidské úsilí v oblasti rozšiřování Vědomí a také vyprovází ze všech fyzických omezení. V tomto Znamení dřímá magická síla umožňující přístup k dosud neznámým potenciálům. Dny NOCI jsou opravdovou truhlou s pokladem, kterou posílá Božský Zdroj. Jenom ten, kdo se řídí vlastní intuicí, kdo neomezeně věří svému Zdroji, může dosáhnout kosmického bohatství, a s jeho pomocí tak rozdrtit všechny pozemské nedostatky.

9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit své pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. VY jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Dny s Tónem DEVĚT hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání, a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2017 mayskykalendar.blogspot.com. Mayská Poselství lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tyto stránky a uvedenými zdroji, včetně celé této poznámky