sobota 24. března 2018

TZOLKIN 24.3.2018 12 CAUAC kin 259

Cauac – Bouře. Energie Cauac přináší moudrost pozitivních změn, geniální řešení, očištění, aktivitu, svobodu, přeměnu, inovaci a odvahu.

Zamyslete nad vaší dosavadní cestou a životními zkušenostmi v klidu a míru. Nesuďte, jednoduše uvažujte a zvažujte, abyste mohli rozpoznat, jak nejlépe upravit svou životní cestu a nasměrovat ji k vašemu žádoucímu horizontu. Dnes si můžete vybrat kvalitu Bouře, kterou chcete nebo potřebujete: tvrdý pohánějící cyklón, který spláchne permanentní negativní myšlenky, zvyky nebo vzory; měkký déšť pečující o nově zasazená semena nebo možná smyslnou tropickou Bouři, která rozhýbe vaší tvůrčí šťávu. Energie Cauac má nekonečnou sílu a nekonečnou možnost, použijte ji plně a použijte ji správně.

Vlna LAMAT nás obdaruje smyslem pro estetiku a pomůže zharmonizovat bouřlivé procesy v životě. DVANÁCTÝ den nás naplní Duchem obnovy a odhalí, kde leží chybné myšlenky.

Symbolika představuje bouři, déšť, blesky. Čištění, aktivaci, dynamickou sílu i vzájemné působení lidí v celém pozemském prostředí. Cauac je také symbolem komunity, která se někdy nazývá „Universální Společenství“ nebo „Nebeský Domov Bohů“. Je to Znamení Božského Ženství, což je velmi často spojováno s porodními asistentkami a porodem (vnitřní bouře, která přináší život).

Nativní CAUAC mají silný soucit s ostatními a jsou hypersenzitivní. Přecitlivělost jim dává velkou představivost a vznešené srdce. Umělecké vyjádření je často způsob, jak směrovat svoji přecitlivělost.

Požádejte o harmonii v rodině, doma i ve všech dalších vztazích. V tento den se hluboko uzdravují vztahy se ženami a vše co nese ženské energie.

***

Zdravíme vás! Jsme velmi vděční za každý okamžik, kdy vědomě zarovnáte vaši pozornost s námi. Víme, jak moc se toužíte připojit ke Zdroji na hlubší úrovni a také, že mnozí z vás si přejí vrátit se Domů. Přesto bychom vám rádi připomněli, že domov je tam, kde jste. Není třeba toužit po budoucích událostech, protože v jednom momentu můžete být tam, kde chcete, možná ne s vaším tělem, ale vaším srdcem ano.

Na Zemi probíhá velká Transformace. Mnozí cítíte, že je něco velkého na spadnutí. Nechoďte do strachu ani nenechte svou mysl bloudit k těm, kteří se zaměřují na zlo, stísněnost a zatracení, neboť to není pravda.

Země prošla mnoha cykly a toto je jen konec dalšího. Nový cyklus září jasně všem, kteří se rozhodnou to tak vidět.

Všechno, na co zaměřujete svoji pozornost a přesvědčení, se stane realitou.

Pokud se rozhodnete věřit, že Země se rozpadne a že vy jste odsouzeni k destrukci, pak je to na určité úrovni to, co zažijete. Nezáleží na tom, protože pro vaši roli tělesnosti je to jen kapka v moři Času. Můžete si vybrat, co chcete zažít, takže proto je třeba dělat a vybírat si jen jak chcete žít.

Je mnoho lidí, kteří věří v existenci pekla, kde existuje jen pláč a skřípění zubů. Pro mnohé je to realita už nyní na Zemi, zatímco jiní se obávají osudu a smrti. Jsou to kódy přesvědčení zavedené těmi, kteří chtějí mít masy pod kontrolou. Vypadá to jakoby životodárný Bůh, který má kontrolu nad VŠÍM, nechal takové věci dojít k nevinným dětem. Jste nevinní, když neznáte Boží slova? Jestli je váš Bůh VŠECHNO, CO JE LÁSKA, pak to nemůže být jinak ani v oblasti Jeho myšlení. Dokonce i pozemského otce, který je schopný dávat a přijímat Lásku jen velmi málo, by nikdy nenapadlo poslat své dítě do věčného zatracení.

Toto všechno říkáme jen proto, abychom vám připomněli, že máte dávat pozor na své myšlenky a přesvědčení. Mnozí se obávají, že „Konec Času“ přinese jen tmu a strach. Pobývejte ve svém srdci, udržujte pocity míru a klidu bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě.

Tím, že se zaměříte na Lásku za všech okolností, vám žádné zlo nemůže ublížit. Těšte se z Přechodu, který je zde, protože je opravdu požehnáním pro všechny, kteří se chtějí povznést nad chaotickou povahu světa a uměle vytvářenou společnost.

Nedělejte si starosti o druhé, pro všechny je všechno v pořádku. Neexistuje žádné peklo, žádný trest. Každý půjde na místo, kde může i nadále prožívat to, co si vybral. Je moudré sdílet, co víte s ostatními, ale nedělejte si starosti o jejich blaho. Nakonec se všichni sjednotíme se Zdrojem a můžete si být jisti, že své blízké uvidíte znovu, možná v jiném životě na jiné planetě. Hmmm..…. nezní to tajemně?

Buďte šťastní, buďte spokojení, buďte milující, Milovaní!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Obnova, nezávislost….
Dny BOUŘE se mohou projevit úzkostí a neklidem. Síla jejich dopadu může vyvolat výrazné změny ve vašem životě. Jako vždy, tak i v tomto případě je jediným účelem CAUAC velká přestavba. Abychom přivítali NOVÉ, je třeba nejprve odsunout z cesty ZASTARALÉ. Čím více STARÉHO je třeba odstranit, tím silnější bude impuls CAUAC. Způsoby řešení mohou být velmi nepříjemné, často bolestné, ale nesmíte se nechat unést emocemi – nenegujte změny, i když jsou bouřlivé. Pokud se vaše Vědomí dostalo na vyšší úroveň, pokud se nadále odmítáte držet starých věcí, síla BOUŘE vám přinese geniální řešení. Bezbolestně odstraní z vašeho života nepotřebné věci a místo STARÉHO okamžitě přinese NOVÉ, zejména pokud je to nezbytné pro váš osobní rozvoj. Pokud nemáte sílu, abyste změnili v životě to, co by mělo být změněno, věnujte zvláštní pozornost Dnu BOUŘE. Zašle vám sílu a dodá odvahu udělat první krok. Uvědomte si, že každá stagnace v životě pochází z nedostatku životní energie. Dejte šanci Obru CAUAC, aby rozbil všechny překážky a převedl vás do širokých klidných vod.

12. TÓN BILANCE - SÍLA VYŠŠÍ PRAVDY
Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická pravda vyplývající z polarity. Prýští odtud síla vytrvalosti, podporující celé vaše rytmicky pulsující tělo. Žijeme ve světe polarity, kde všechno patří do jednoho velkého CELKU, uvědoměním si svých osobních vzorců. Polarita je hologram vytvořený překrytím dvou různých světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY se snaží, abyste tuto pravdu objevili. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Hledejte, kde je pevnost tlaku, kde se chováte svobodně bez ohledu na komplikace a složitost omezení. Kdy se cítíte svobodní? Použijte póly polarity k poznání pravidel, které vás omezují. Jako člen Světelné Rodiny přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly a rozšiřte duchovní obzory svého života.

ROZŠIŘTE SVÉ MOŽNOSTI
VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

V Tónu DVANÁCTÉM dosáhne každá Vlna fáze zralosti. DVANÁCT znamená jasný vhled, čistotu obrazu, možnost vhledu do uložených částí. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO tónu vám ukazuje, o co se v celé Vlně jednalo. A také, jak jste byli zapleteni karmickými vazbami. To odhaluje vyšší nadhled. Tón DVANÁCT preferuje VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přinášejí vysvětlení dříve nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů, které se objevily v předchozích dnech Vlny. Ve DVANÁCTCE je také zahrnuta SÍLA SPOLUPRÁCE podporující mezilidské vztahy navázáním nových dialogů a ukončením sporů.

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com.

pátek 23. března 2018

TZOLKIN 23.3.2018 11 ETZNAB kin 258

Etznab - Zrcadlo. Schopnost rozhodovat se, pravdomluvnost, odvaha, schopnost udělat rozhodující řez, jasnost, spirituální bojovník, meč pravdy, moudrosti a očištění, schopnost odrazu, reflexe, disonance.

Nazývejte věci správnými jmény. Neutěšujte se ve fantaziích, sebeklamu nebo zbožných přáních bez ohledu na to, jak lákavé to je. Bolestné to může být v daném okamžiku, ale pravda je jediná věc, která vás může osvobodit. Nerealistickými ideály, popíráním a únikem, si můžete koupit čas v krátkém horizontu, ale ve skutečnosti se nedá ukrást, neboť vás vrátí zpět a popíráte čas, který potřebujete pro realizaci snů. Buluk (11) posiluje Etznab energii o několik řádů významnosti, a protože je to neutrální síla, nemusí vám přinést právě růžový obrázek, v který jste doufali. Buďte silní! Někdy může být drsná pravda to, co potřebujete, abyste se posunuli v životě vpřed.

DNES JE DOBRÝ DEN PRO SEBEREFLEXI A RETROSPEKCI
ETZNAB NÁM DÁVÁ SCHOPNOST ROZLIŠIT EMOCE OD FAKTŮ
KŘEMEN ETZNAB JE ZRCADLO REALITY

Glyf představuje Vědomí duality, vysoký třpyt ostří nože a zrcadlový odraz vlevo, vpravo, nahoře, dole. Symbolem je kámen obsidián, který Mayové využívali k výrobě ostří nožů i zrcadel. Když jste si vědomi Vědomí duality, můžete si vybrat podmínky, můžete si vždy vybrat cestu. ETZNAB je spojován s obrazem duchovního bojovníka, který stojí za silou pravdy, volí vždy morální a etickou cestu.

Nativní ETZNAB mohou být často v rozporu – věci jsou černé nebo bílé, dobré nebo špatné? Jsou vynikající léčitelé, terapeuti, lékaři, pokud ve svém životě využívají Světelný Vzorec a umění rozhodovat se.

Udělejte si dnes čas na odpočinek, sebereflexi a sebepozorování. V tento den je dobré vyrovnat všechny spory. Skvělý den pro vše, co souvisí s uzdravením, skoncovat s disharmonií na všech úrovních – v rodině, komunitě. Naučte se být upřímní, pokud jde o peníze, sex.

***

Toto je poslední Poselství Etznab v tomto cyklu. Nemůžeme dostatečně zdůraznit, jak je důležité vyčistit vaše tělo od toxických látek, mysl od toxických myšlenek, které nejsou zaměřené na Lásku a prostředí včetně vztahů, činností a chování, které jsou méně než laskavé.

Věřte, že máte sílu vybírat si vždy co je pro vás nejlepší. Je mnoho znamení, které vám umožní poznat, jestli jste na nejlepší cestě vedoucí k tomu, co jste si vybrali a zda jsou to volby vědomé nebo nevědomé. Patří mezi ně pocit, že všechno do sebe zapadá, jasnost a zářivost (kdy se zdá, že věcí září), husí kůže, mimořádné události, shody okolností, synchronicity, atd.

Vybírejte Lásku ve všech situacích. Pokud se zdá, že je Láska mimo váš dosah, zaměřte se na laskavost k sobě i k druhým.

Mějte stále radost.

Vyhledejte radu těch, kteří zvládli to, s čím se potýkáte vy. Udělejte si čas na meditaci, otočte váš život do jedné nepřetržité modlitby, díků a vděčnosti. Dívejte se na všechny věci pozitivně. Dělejte to, co přináší nadšení vašemu srdci a zvyšuje vášeň pro věci, které máte rádi.

Život na Zemi se chystá k dramatické změně. Mnozí z vás to tak cítí, někteří jsou naplněni hrůzou, zatímco druzí jsou plni vzrušení. Výsledek, s kterým se setkáte, bude ovlivněn tím, jak se cítíte v tomto okamžiku a v každém dalším…..

Vyberte si pocit vzrušení, protože to, co je za ním, je krásnější a kouzelnější, než si dokážete představit. Buďte připraveni sdílet své naděje a poselství Lásky s těmi, kteří jsou ochotni naslouchat. Ty, kteří nejsou připraveni, zkrátka držte s Láskou ve svém srdci, protože to jsou pocity na úrovni, na které jsou schopni ji přijímat.

Všechno je v nejlepším pořádku. Nikdo neví, v který den a v který čas nastane konec Času Není třeba se ničeho obávat nebo na to zaměřovat svou pozornost, protože je to mimo vaši kontrolu. Nicméně žijte v radosti a zaměřeni na radost, Lásku a mír, protože to máte pod kontrolou, a to je také klíč k otevření dveří vašeho Vzestupu.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Identita, pravda, reflexe….
Pečeti ZRCADLA připadá zvláštní role – role NEJVYŠŠÍHO ORGÁNU KONTROLY KVALITY. Vše bude opět dáno pod lupu a pečlivě zkoumáno, zda je to vhodné pro svět, pro Kolektivní Vědomí, ale především pro další stupeň Evoluce.
Proto by se neměl nikdo cítit uražen, bude-li podroben ZRCADLEM opět osobní kontrole. Kromě hodnocení nejdůležitějšího, bude prosvíceno i to, co je vedlejší – a v případě potřeby vráceno zpět k opravě. Dny ETZNAB silně zdůrazňují všechny rozdíly, všechny myšlenkové chyby. ZRCADLO je naprosto důvěryhodné, protože svůj odraz v zrcadle nemůže nikdo popřít. Na příkladu jiných lidí nám ETZNAB ukazuje naše přednosti, nedostatky, slabé stránky, které si nechceme připustit. Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný – jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby odrážel naše vlastnosti. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. Porozumění, pochopení a přijetí této reality je první krok k pochopení nových dovedností jako například telepatie. Dny ETZNAB nám tímto přinášejí neocenitelnou pomoc. Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení – Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto ETZNAB zní: „JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU.

11. TÓN OČISTNÉ SÍLY – SÍLA ROZPOUŠTĚJÍCÍ NAPĚTÍ
JEDENÁCTKA to je proces rozpouštění, proces, který vymývá všechny staré vrstvy, až na živou Bytost. JEDENÁCTKA, to je síla přinášející SVĚTLO do VŠEHO, CO JE, transformující zastaralé vzorce a struktury, uvolňující věci, které neslouží pokroku. Dovolte jí rozdrtit všechny komplikace. Dovolte proměnit je v požehnání jednoduchosti. Síla JEDENÁCTKY vynáší do vašeho Vědomí falešné učení víry, favorizované ideály a mylné představy. Podívejte se na ně zblízka, zda jsou vhodné, důkladně testuje a v případě potřeby zreformujte. Zjistíte, co je ve vašem životě disharmonické, co neodpovídá, čím se hodně trápíte. Pokuste se to zastavit! Podívejte se s nadhledem do svého života. Přijměte lekce disharmonie bez odporu a jejich vyhodnocení, pak se křehké vnitřní stěny zhroutí samy. Cesta výzev, životních úskalí a omezení vás zavede do rovin vyšší moudrosti. Vy sami jste tím, co vás v životě omezuje. Otevřete se moudrosti Vesmíru. Očekávejte odpověď. Buďte připraveni na změnu.

TAK, JAK SE BOŘÍ STARÉ FASÁDY A HROUTÍ SHNILÉ ZDI,
TAK SE PROJEVÍ ČISTOTA PRAVDIVÉHO SMYSLU BYTÍ

V JEDENÁCTÉM Tónu do hry vstupuje OČISTNÁ SÍLA. Tento vzorec může vyvolat řadu turbulencí, protože musí odsunout z cesty toxický odpad nahromaděný za posledních 10 dnů Vlny. Výsledek konání (cíl), je odvozen z pole napětí. V Tónu JEDENÁCT se shromažďují síly disponující LÁSKOU ZDROJE. Ve spirituálním smyslu je LÁSKA tím nejušlechtilejším duchovním darem, jelikož osvobozuje od karmických břemen skrze spásné pole Lásky. V každé Vlně jsou dny s Tónem JEDENÁCT velkým uspořádáním. Slibují čištění, uvolnění a celkovou neutralizaci odpadů. Ale nezapomeňte, že síly mohou způsobit radikální obrat a mohou vstoupit i násilně. Pokud byla doba bohatá na události, bude mít JEDENÁCTKA intenzivní kurz. Prostřednictvím energie JEDENÁCTÉHO Tónu bude značná část odpadu vyhozena do koše. Díky této znalosti můžete maximálně využít dny s Tónem JEDENÁCT k jarnímu úklidu ve Vědomí, a zejména v emocích a myšlenkách.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com

čtvrtek 22. března 2018

INTEGRACE TMY DO SVĚTLA

Jeho Veličenstvo Slunce
Milovaní,

v současné době zažíváme hlubokou transformaci, jedná se o proces integrace Hvězdné esence do naší lidské bytosti. Na tento proces nemá nikdo vliv, takže ho můžeme prožít jen díky svým vlastním pocitům a zážitkům. Je to proces nových emocí, které jsou nepopsatelně hluboké a krásné. Do našeho těla přinášíme nové Vědomí. Tento nový proces vyžaduje trpělivost a soucit s lidskými protějšky, které mají snahu se tomuto našemu procesu postavit. Přesto z pohledu Vesmíru je to zcela přirozený proces.

Březen je velmi silný měsíc, na planetě jsou kotveny nové kosmické proudy, které ovlivňují fyzické tělo. Staré je spáleno solárním ohněm a očištěno. Vše je přeměněno a my se dokážeme přizpůsobit novému frekvenčnímu toku. Čím jdeme hlouběji do toho, co nazýváme Vzestup, tím více nás zajímá to, co zažíváme, spíš než nějaké duchovní intelektualizování.

Na úrovni esence se držíme na současné frekvenci tak, že se projeví jako nová životní síla, tentokrát s krystalizací do nové formy. To znamená, že jsme bytosti, které hluboce cítí soulad s harmonickým planetárním posunem. Všechno se stává Světelnější a jasnější. Mnozí se katapultovali do vyšších stavů inteligence, jak se zapínají další úrovně DNA.

Světlo se někdy může projevit tak silně, že působí i skrze temnotu neboli to, co nazýváme opozicí. Světelné bytosti nejsou a nikdy nebyly na této planetě dobře přijímány. Co s tím? Existují síly temna, které nyní tlačí proti Světlu přes manipulaci a kontrolu ve všech oblastech života v celé lidské populaci. Můžeme vidět větší obraz toho, co silně vystupuje na povrch a co je nyní odhalováno, protože Světlo se prosazuje, rozšiřuje a osvobozuje. Mnozí vystupují ze svých rolí oběti do Světla pravdy. Tím, že osvobozujeme, pomáháme osvobodit utlačovatele, protože jim to umožňuje vystoupit z těchto rolí. Děláme to vše z vlastní Lásky a Universální Lásky.

Poskytovat Službu neznamená dělat, ale jde spíše o ztělesnění určité esence a přenesení do světa jako vlastní příklad. Kdykoliv se věnujeme něčemu, co je krásou a milostí pro všechny bytosti společně se všemi bytostmi, nemůže vzniknout nic jiného než Láska. Tím, že se soustředíme na Avatarské srdce, ovlivňujeme každou skutečnost.

Ty bytosti, které jsou součástí Vzestupu, budou procházet vlnami cyklů, které jsou součástí jejich procesu, budou inspirovány tvořit. Budou probíhat radikální vnitřní posuny, což bude vyžadovat spoustu trpělivosti, soucitu a pochopení, abychom k nim neustále cítili spoustu bezpodmínečné Lásky. Cesta Světla není oddělena od Stínů. A Stín nemůže být oddělen od Světla. 

Mnoho dobrovolných duší zažívá velké turbulence, není to nic jiného, než odraz lidského kolektivu. Nikdy se nesmíme identifikovat s vnějším světem, který má tendence diktovat. Existuje rozdíl mezi vnitřním zvládnutím života a jeho popíráním, stále se zaměřujeme na všechno, co je založeno na separaci a falešnosti. Pro každého je vše absorbováno na úrovni, kterou dovoluje jejich duše – to, co je právě potřeba. Expanze duše je vždy přirozená.

Podstupujeme hlubokou transformaci. Nechávám se vtahovat do vlastního zrození. Zažívám nádherné stavy prázdnoty, kde se soustředím na fyzické tělo. Vím, že nejsem jako většina lidí, nežiji to, co většina lidí na této planetě. Kotvit hluboké proudy Vesmírných energií, zažívat sladké osvobození s aktivací Hvězdného Já, mě přesouvá ke zcela novému způsobu Bytí. Děje se toho tolik, tolik nádherných bytostí zažívá Nanebevstoupení, které je tak reálné jako moje lidská zkušenost. Srdce se rozšiřuje a září, vytváří nový jiný život. Jako lidské bytosti, všichni hledáme Lásku a pochopení, každý chce být skutečně milován. Ten, kdo cítí hluboce, není nikdy špatný člověk, protože Láska neodděluje.

Pomáhat zvyšovat kvocient Světla na této planetě je v souladu s harmonickým velkým Božským Plánem prostřednictvím integrace polarity. Nezáleží na tom, co v současné době vnímáte jako výzvy, protože jsou součástí poznávání zkušeností. Náš život se prezentuje bez očekávání a podmínek. Dokud není dosaženo vnitřní rovnováhy – vnitřního alchymistického svazku, přitahujeme zážitky oddělenosti.

Božské spojení našich vnitřních polarit není něco, co můžeme udělat, ale je to něco, co může být prožíváno uvnitř nás pouze ve stavu vnitřní Jednoty a promítá se do všeho, co děláme. Všechny stíny a falešnosti musí být integrovány. Nanebevstoupení není něco, co lze získat. Je to stav bytí ve fyzickém těle a buď ho žijeme a existuje nebo ho nežijeme a neexistuje. 

Nikomu z vnějšího světa není dovoleno narušovat naši rovnováhu. Nic, co nepatří k našemu autentickému jádru. Jsme kanály pro čistou tvůrčí životní sílu. Nacházíme se v čase, kdy musíme uplatnit moudrost vědění, jak nastavit svůj posvátný prostor, protože zde existuje tolik energetického zkreslení a filtrace informací. Je stále důležitější umět se odvolávat na vnitřní Světlo uvnitř nás.

Žádná zkušenost nemůže být nikdy donucena, protože proces intelektualizace procesu Vzestupu neexistuje. Ve starověku používaly mystické školy jak teorii, tak používání praktických uplatnění a poznatků prostřednictvím mnoha zasvěcení. Tímto zasvěcením se znalosti stávaly moudrostí, a tak se měnilo krystalické tělo. Všichni Mistři vždy probudili svou esenci a podstatu ve fyzickém těle.

Mnoho Bytostí stále nerozumí významu získávání zkušeností, takže se srovnávají nebo porovnávají s druhými. Máme uvnitř sebe navigační systém, který nás přesune skrze vlastní zážitek. Nikdo jiný nemá stejný zážitek. Jakmile si dovolíme vnímat kontrast mezi Světlem a Stínem, přineseme do života více Lásky. Pokaždé, když jednáme ze stavu Lásky, zvyšujeme Světelný kvocient a dosahujeme Osvícení. Člověk dívající se na Osvícení lineárníma očima, není schopen pochopit, co je Osvícení a mluví jen plytká slova. Jakmile člověk začne ovládat svoji osobní realitu, je vždy požádán, aby přispěl celku s tímto novým poznáním a pocitem sebeovládání. Pak se toto dosažení stává součástí celku, a tedy mnohem větším obrazem. Jedná se o velmi náročné časy, kdy slova Láska a Světlo nejsou samozřejmostí, ale stáváme se podstatou těchto slov.

Věci přichází vždy v pravém Božském načasování a může se stát, že na některé musíme čekat i několik měsíců, dokud vše zcela nedozraje. Společně ve spolupráci s mými Milovanými Průvodci mám rozpracovaných mnoho témat, které čekají na ucelenost, aby byly správně interpretovány. 

Dokud neintegruji ve svém světě každý krok Vzestupu, nesdílím nic, dokud to není ucelená informace vlastního zážitku, aby byly dokonale pochopeny a zapadaly do rámce směřující k nejvyšším Evolučním výrazům a pro nejvyšší dobro všech. Musí to být moje osobní jistota sdílet cokoliv pro nejvyšší dobro všech. 100 % integrovaná věc, jinak jsou to falešné informace. Nejdřív pracujeme na svém osobním životě, abychom mohli dělat poradenství, léčitelství pomocí technologií Světelného těla. Je to obrovské pozorování cesty po vlastní časové ose s potvrzením – ano, jsem připravena podávat informace. Žehnám všemu, co přichází do mého života, protože všechno jsou to neuvěřitelné zkušenosti.

Je to docela náročná doba, protože ti, kteří jdou cestou odhalování, jsou velmi exponováni. Cesta vyžaduje odvahu a sebe popohánění a je vždy založena na vlastním zážitku a zkušenostech, které s bezpodmínečnou Láskou sdílíme.

Ve skutečnosti přinášíme sami sebe což je úroveň Krista, jehož podstatou je otevřené srdce. A protože se nacházíme v čase integrování polarity, nemůžeme mluvit jen o Světle.

Na mnoho z nás, je nyní kladen tlak temné strany a osobně to svým způsobem zažívám mnoho let a nikdy jsem to neřešila, nesdílela jsem tyto věci, ale z vyšší perspektivy vidím, že je potřeba sdílet tyto útoky veřejně, protože to pravděpodobně někteří z vás zažívají fyzicky nebo i na dálku, protože všichni jsme součástí on-line světa. Je mojí povinností o tom mluvit, protože chci chránit sebe a skupinu lidí, kteří sledují moje stránky a je to součástí Vzestupu.

Stali jsme se silnými jedinci. Ti, kteří udělali spoustu vnitřní práce, se stali velmi silní. Jsme pevně zapuštěni v rozšiřující se realitě, takže jsme součástí této reality, kde sdílíme své osobní zkušenosti. Nemůžeme pomoci s něčím nikomu, pokud se nám to samotným nestalo. Za druhé, nemůžeme infiltrovat náš osobní prostor. Chráníme sebe a to, co děláme. Není náhoda, že jsme prošli tuny zkušeností, protože někdo to udělat musel. To znamená, že projektujeme naši vlastní realitu do mnoha vrstev Vědomí, jsou to vždy jen naše osobní zážitky a zkušenosti. Snažíme se vnášet neustále čerstvou energii, aby bylo osvobozeno mnoho nejasností. Naše poznání obsahuje Světlo a mnoho Stínů.

Nezabývám se pomáháním někomu, kdo se trápí drogovou závislostí nebo je posedlý. Nejsem exorcista. Snahou je udržovat nejvyšší možnou cestu. Nemohu se pohybovat na tak nízkých vibracích. Nemohu pomáhat, pokud necítím bezpečí pro mé vibrace, a to je jeden z mnoha důvodů, proč nedělám žádná setkávání, přednášky, necestuji a nedělám spoustu konzultací a proto také všichni dobrovolníci žijí sami. Jsme zodpovědní za naši energii a ztělesnění. Mnozí si myslí, že nic neděláme. Pracujeme 24/7! Žijeme v čistotě Božské Lásky, a proto jsou všechny velké integrační cykly na nás. Pomáháme dosahovat vysokého Světelného kvocientu druhým tak, aby se cítili v bezpečí a postupovali bez strachů. Ale to neznamená na osobní úrovni nebo přes skype.

Naší přirozenou podstatou je Světlo, a chceme-li dělat tuto práci, pak je to vysoká svítivost, která zvyšuje svoji úroveň, což přirozeně přitahuje mnoho napětí temných záměrů a čelit všemu. S touto silnou aktuální vlnou Světla přichází vysoká integrace tmy do Světla, protože spousta z nás pomáhá osvobozovat lidstvo. Jsme zde jako klíčoví hráči, abychom dokončili jednu velkou etapu Stvoření. Doposud docházelo k oddělování, zatímco my jsme na počátku návratu slučování, sjednocování zpět do JEDNOTY. Jsme v polovině obrovského návratu zpět do Zdroje. Země je experiment, kde je možné integrovat tolik Světla a tolik temna, jak možné to jen je a věcí, které nebyly dokončeny nikdy nikde v jiném Hvězdném prostoru.

Vysoké Světlo přináší vyšší úroveň. A každá nová úroveň přináší poznávání sebe sama a vyžaduje nové sebeovládání, protože jakmile dosáhneme vyšší úrovně, musí jí být použito pro nejvyšší dobro všech,  jinak není dosaženo vůbec ničeho.

Ti, kteří jdou jako první vždy pracují samostatně se svými osobními věcmi, aby mohli pracovat s druhými lidmi, s kolektivem a planetární energií. Je to velké množství sebepozorování ve vlastní časové ose, a především nacházení cest, odpovědí, řešení.

Otevírá se velká vlna informací. Spousta témat, která pomohou přeprogramovat systém přesvědčení tak, aby byl v souladu s vyššími úrovněmi Světelné inteligence. To se týká jak pravdy o planetě, tak zvelebování našeho osobního života – životní síly. Spousta lidí se zaměřuje jen na posun planety, nedělají ve svých životech žádné změny, takže jim chybí horizontální růst – Ženská Posvátná síla. Ženský princip není o pohlaví, je to esence uvnitř mužů i žen. Vertikální růst směrem nahoru je Mužský princip. 

Aktuálním hlavním tématem je schopnost rozlišení, a to je věc, na které mnozí vůbec nepracují, nejsou připraveni podílet se na vlastní zkušenosti Vzestupu. Je to strach a hluboká nevědomost a Stíny a temnota musí být integrovány. Každý problém musí být vyřešen a odstraněn, aby byla schopnost postupovat výš. Lidé jsou zvyklí žít ve strachu, ale strach je část, která musí být vyřešena. Podílíme se na vyřešení cyklů Stvoření, které musí být vyřešeny a cykly dokončeny, takže se musíme setkat s osobním Stínem, kolektivním Stínem, planetárním Stínem směrem k Universálním úrovním.

Jako Světelné bytosti neneseme zodpovědnost za spásu druhých ani léčení druhých zdarma, nejsme zodpovědní za to, že lidé nemají peníze, chtějí-li využít naše osobní služby. Vše podstatné je uveřejňováno zdarma. Naším úkolem není zapojovat se do mnoha věcí, do kterých se zapojovat ani nechceme, často je naše celistvost tak vysoko, že lidé ani nerozumí o čem mluvíme. Vlastní cesta je cesta poznávání a dosahování vědění. Každý musí projít vlastní zkušeností a úplnou integrací polarity.

Každá velká Vlna, která zaplavuje celou Zemi, s sebou přináší velmi ozařující Světlo, což s sebou přináší spoustu útoků lidí, zneužívání, psychických útoků, a to stále pokračuje, protože Božský Ženský hlas byl tisíce let potlačován. Boří se spodní úrovně v nižších vibračních úrovních, kde se doslova propadá energetická zem pod nohama těch, kteří hrají temnou hru. Záleží na každém, jak reaguje na temnotu, zmatek a lži. Temnotu nelze integrovat ve stavu nevědomosti. Otevírají se spodní astrální úrovně a přichází k nám hodně neharmonické informace, nová úroveň, protože spoustu lidí zažívá obrovský tlak na svůj posun a také je nyní vytvářen tlak na temnou stranu. Zažívám obtěžování, mám na mysli on-line úroveň, protože můj osobní život je velmi harmonický, šikanu přes email, zasílání malware od lidí, kteří jsou plní strachů, nejsou psychicky v pořádku.

Spoustu věcí vyjde letos na povrch, skryté bude odhaleno, všechny falešné skupiny a komunity temných. Spoustu těchto lidí není v pořádku. Jsou vulgární, trpí psychickými poruchami. Jsou plní strachu, protože temnota pracuje se strachy. Hackeři vytváří falešné facebookové profily. Roztříštění lidé vytváří falešné emaily, falešné účty, falešné profily, sledují na mých stránkách každý můj pohyb, snaží se zjistit, kde bydlím. Musela jsem se trochu zasmát. Upřímně je mi zcela jedno, jestli mě lidé sledují nebo ne. Není to moje věc. Neděláme nic, abychom sledovali zpětnou vazbu. Všechno, co směřuje do Jednoty má nejvyšší ochranu – Božský ochranný štít!

V podstatě každý, kdo vytváří něco velkého, vždy zažil určitý stupeň zneužití, obtěžování a Světlo, které je čisté, vždy přiláká pozornost a pro mě osobně je všechno zkušenost. Je doba, která vyžaduje intenzivní pravdivost, mít odvahu říkat pravdu a vy, kteří mě znáte osobně, víte, že jsem velmi energická. Cítím Lásku ke každému, ale ctím svůj osobní prostor a hranice. Naše Světlo je už tak jasné, takže vytváří pozornost. Je umění dovolit si být zranitelní. Síla, která skrze nás prochází je mnohem silnější než ego.

Rok 2018 je rok velké integrace polarity, naučit se rozlišovat co vytváří umělá inteligence a temná strana. Integrujeme přirozenou organickou cestu v souladu s fyzickým a psychickým zdravím a přírodou. Někteří sdílí na svých stránkách informace o přípravě na přistání. A potom bude následovat co, bez integrace osobního Vzestupu? Jestli chcete být někde ve Vesmíru, tak hodně štěstí! Mám velký soucit s každým takovým člověkem. Nevědomost je krásná blaženost.

V současné době existuje zvyšování něčeho, co nazýváme psychické nemoci. Jsou to velké výzvy pro lidskou psychiku včetně různých závislostí. Duševní nemoc nebo porucha je zpráva o tom, že se duše touží sjednotit, a protože existuje spousta vrstev fragmentací, projevuje se to jako psychická nemoc. Duše se touží naladit na Zdroj, ale západní společnost o něčem takovém neví, nebo to popírá, což způsobuje další a další oddělenost a spoustu mentálních nemocí, protože to není řešeno. Lidé v depresi si často pořizují domácí zvíře, aby mohli dávat Lásku. Deprese není sociální nemoc, je to způsob života. Jako lidé jsme odděleni od sebe navzájem, bojíme se ukazovat svoji přirozenou krásu.

Duše je ve skutečnosti čistá. Není temná duše nebo Světelná duše. Každá duše je Láska. Duše může být pouze fragmentovaná. Jsou to zkušenosti mnoha inkarnací, co způsobilo karmu a v současnosti nedostatek informací, co způsobuje tolik pomýlení. Existuje rozdíl na úrovni esence duše. Duše s podstatou čistého Světla reprezentuje člověka anděla, duše fragmentovaná vytváří zkreslení, drama, pomluvy a lži.
Dochází ke spoustě testů, jakmile začnete jíst živou stravu nebo se rozhodnete cvičit, zvýší se váš imunitní systém a v tom se ve vašem prostoru objeví nějaký temný aspekt, někdo, kdo pracuje s temnotou, protože vám pomůže integrovat věci na další, tedy vyšší úroveň. Integrovat nový systém. Jste novější a novější člověk, více krystalický. Temnota slouží Světlu. Když se rozhodnete například neužívat antibiotika, ale důvěřovat svému tělu, pak podporujete přirozený tělesný proces. To samé se děje s integrací temnoty. Jak se stáváme silnější osobností, celý lidský kolektiv se stává silnější.

Je to skvělý čas pro očistu těla a wellness. Není lepší způsob, jak se přizpůsobit planetárním změnám než pozorovat přírodu. Pak se naše esence nachází v rozkvětu a rozvíjení.

Srdečně děkuji za Lásku vám nádherným Světelným bytostem. Děkuji za vaše zářivé srdce a každodenní tvrdou práci na společném posunu. Jsem poctěna, že navštěvujete mé stránky. Božské požehnání, harmonii a vesmírnou hojnost v čisté esenci Bytí. Buďte v Lásce! Miluji vás!


V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

© Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com 22/3/18
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

TZOLKIN 22.3.2018 10 CABAN kin 257

Caban – Země. Síla odpovědnosti, spolupráce, mezilidských vztahů, spolutvůrce, planetární energie, síla krystalové energie, zkoušky/testy.

Povzbuzena vyživující energií Lamat a hřejivými lidskými vztahy symbolizovanými Lahun (10), nás dnes Caban povzbuzuje, abychom se těšili ze společnosti našich přátel a Milovaných, dokonce abychom se zamysleli nad těmito vztahy v celé jejich rozmanitosti a bohatosti. Čím méně egem a emocemi zabarvíme naše myšlenky, čím větší Láskou naplníme naše vnímání, tím hlubšího pochopení a jasnosti můžeme dosáhnout.

Vlna LAMAT vás obdaruje citem pro krásu a harmonii a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy v životě. Desátý den ukazuje, co je potřeba uzdravit v mezilidských vztazích, aby zavládl vnitřní mír a řád.

CABAN JE STRÁŽCE POZEMSKÉ ZAHRADY PŘINÁŠEJÍCÍ HLUBOKÉ SPOJENÍ S PŘÍRODNÍMI CYKLY A ENERGIEMI ZEMĚ, DÁVÁ SÍLU TVOŘIVOSTI A PAMĚŤ STARODÁVNÉ MOUDROSTI

Symbolika CABAN znamená doslova Země a představuje tvůrčího Ducha a vitální sílu planety, pozemský rytmus a u člověka srdeční rytmus. Tato životní síla a posvátný oheň se nachází uvnitř Země. CABAN také představuje pohyb na planetě a pozemské rytmy např. zemětřesení, sopečnou činnost, záplavy a potopy.

V den CABAN žádejte Vesmír, aby vás obdaroval kreativitou ve všem, co děláte a inteligencí k nalezení řešení ve všech životních výzvách, kterým čelíte. Je to skvělý den pro přemýšlení a hledání východiska.

Lidé narození v den CABAN mají spíše jangové chování, velmi tvořivé myšlení, jsou považováni za osoby činu, mají veškerou energii potřebnou k dosažení jakéhokoliv záměru a kreativitu umožňující dostat se vždy k cíli.

***

Zdravím, jsem Caban 10, zaměstnanec života. Požádejte mě kdykoliv se potřebujete opřít o mé rameno.

Ve vašem vnitřním prostoru leží všechny odpovědi na jakýkoliv problém nebo situaci, na kterou narazíte.

Věřte, že nepotřebujete nikoho, aby vám řekl, co máte dělat nebo co je pro vás nejlepší.

Věřte své intuici a svému vedení.

Všichni jsme tu, abychom pomáhali a podporovali jeden druhého, ale konečný výběr, co je pro vás v každém okamžiku nejlepší má hodně co do činění s preferencí, kterou se rozhodnete zažít.

Nejlepší řešení může být zakaleno strachem a kódy přesvědčení blokující rozhodnutí, která vám mohou přinést radost.

Čistěte tyto bloky na denní bázi, spojujte se se svým Vyšším vedením a vyberte si vždy, co je pro vás to nejlepší.

Pokud je Vzestup na vyšší úroveň Lásky neboli Evoluce vaším přáním, pak je to rozhodnutí, které přináší vaší duši radost.

Buďte laskaví k sobě i k druhým vždy a ve všech situacích a obracejte se denně do svého vnitřního prostoru, pomůže vám to udržet rovnováhu ve všech oblastech života.

Posuďte ještě jednou včerejší Poselství a realizujte tyto návrhy ve svém životě.

Žijte život naplno. Jakmile jste na Zemi ve fyzické formě, čas běží rychle, protože je pomíjivý.

Snažte se rozveselit, pokud vás něco zatěžuje fyzicky, emocionálně, mentálně i duchovně.

Jakmile budete celiství, budete žít život jako Avatar a to stále, v klidu, v každém okamžiku své existence.

Obavy z minulosti nebo budoucnosti se rozplynou, jsou to jen pomíjivé vzpomínky v paměti, které nemají nic společného s tím, co si vybíráte TEĎ a TADY.

Budete-li žít život v okamžiku přítomnosti, nebudou vás zajímat činy minulosti nebo prohřešky.

Budete vědět, že vaše budoucnost je zajištěna rozhodnutími, které vytváříte v přítomném okamžiku.

Vybírejte vědomě, na co chcete myslet, co chcete říkat, co chcete dělat a vychutnávejte si zážitky, které vám přichází do cesty s uznáním, že jsou vaším požehnáním.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

CABAN: Souznění, rozvoj, spolupráce….
V energii ZEMĚ se nachází zóna kontroly individuální úrovně Vědomí. Zde je testována užitečnost a škodlivost individuálního JÁ pro CELEK. Všechny pocity v den CABAN, by měly být posuzovány z pozice osobní Rezonance s CELKEM. CABAN kontroluje také vztah ČLOVĚK – PŘÍRODA, protože jako pozemský kolektiv přebíráme zodpovědnost za osud světa. Pamatujte, že rovnováha v přírodě je daleko více narušena než mezilidské vztahy. Kdo se naučil vidět sám sebe jako součást CELKU přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. Mohou zde nastat různé konflikty, nejen v kruhu rodinném nebo v kruhu přátel, ale i v pracovním prostředí.
V takových případech se stává síla navigace CABAN Strážcem svým pozemským zástupcům, nenechá své studenty na scestí, ale na každém rozcestí pro ně nastaví osobní majáky. Pokud chcete připojit ke svému duchovnímu JÁ všemocnou energii CELKU, zaměřte se na den ZEMĚ, ale nikoliv proto, aby posílil vaši pozici či vás posunul na první místo, ale proto, aby vám pomohl vyřešit problémy ve vašem okolí. Socializace je důležitým krokem k duchovnímu růstu, tzn., že každý jednotlivý aspekt Vědomí, musí dosáhnout plnohodnotné formy, aby mohl být přijat do CELKU.

10. TÓN MANIFESTACE – SÍLA UPŘESNĚNÍ
DESÍTKA vám otevírá brány do tajemných sil realizace. Čeká zde na vás mnoho možností. Spojují se zde dva světy – duchovní a fyzický. Pamatujte si, že klíč k uskutečnění vaší Božské Podstaty spočívá v čistotě vašich úmyslů. Myslíte na to, co byste chtěli zrealizovat svým srdcem?

Pokud jste bezprostředně spojeni s DESÍTKOU, měli byste se podívat na její základy. Zamyslete se o jaké struktury a systém přesvědčení se opírá vaše realita, váš přístup k životu? Jakými se řídíte zásadami a co ovlivňuje vaše rozhodnutí? Nyní můžete vytvořit nový stabilní základ pod jednou podmínkou: musíte chtít ztělesnit vaší Hvězdnou Podstatu ve všem KDE A KÝM JSTE na Zemi. To je klíč k nalezení vaší pravé identity.

POKUD JSTE V HARMONII S VESMÍREM,
VAŠE MANIFESTACE NEVYTVÁŘÍ ŽÁDNÝ ŠKODLIVÝ ODPAD,
ALE POUZE VEDLEJŠÍ PŘÍRODNÍ PRODUKT

V DESÁTÉM Dnu dosáhne každá Vlna bodu manifestace. Všechno, co vzlétlo v impulsu Zdroje v PRVNÍM Tónu, v Tónu DESÁTÉM dosáhne nakonec cíle. Co se stane viditelné na pozemské scéně života, předznamenává Znamení stojící vedle Tónu DESET.

Den s Tónem DESET je charakteristický jedinečnou silou výrazu. To se týká jak karmických procesů běžících v této Vlně, tak spirituálního rozvoje. Tento den je nesmírně důležitý neboť ukazuje propojenost karmické rodiny a životního prostředí.

LAHUN (10) - ZODPOVĚDNOST.
Tón DESET znamená výzvu a změnu skrze konflikt, ale symbolizuje také manifestaci a má zvláštní význam v oblasti spolupráce, vazeb a vztahů. Dnešní energie vám pomáhají léčit strachy, všechny vztahy a zodpovědně přistupovat nejen k našemu životu, ale životu všech bytostí

Copyright © 2018 www.mayskykalendar.blogspot.com.

středa 21. března 2018

TZOLKIN 21.3.2018 9 CIB kin 256

Cib – Bojovník. Síla spojení intuice s rozumem, překonání strachu, síla vnitřního hlasu, duchovní vedení, telepatie, moudrost, schopnost kontaktu s Vyšším Já, inteligence, operativnost, odvaha, síla vítěze, analytické myšlení.

Existují určité posvátné energie, které nemají žádné hranice, žádné limity, žádná omezení. Odpuštění je jednou z nich. V kontextu s Trecenou Lamat pulzuje Cib velkou mírou odpuštění a pochopení. Pokud budete hledat propuštění nebo odpuštění viny vyplývající z vaší role, nezapomeňte, že je třeba odpustit sobě jako první. Přítomnost Bolon (9) zajišťuje pozitivní odezvu ze strany vašich předků a starověkých energií, které jsou přítomny ve vašem životě.

CIB TO JE NEJSTARŠÍ STAROVĚKÁ MOUDROST,
VNITŘNÍ MOCNÁ SÍLA TOHOTO GLYFU NÁS VYZÝVÁ K TICHÉ INTROSPEKCI, ABYCHOM SAMI ODKRYLI OBLASTI, KTERÉ OBSAHUJÍ MOUDROST CENNĚJŠÍ, NEŽ JAKÉKOLIV NÁLEZY ARCHEOLOGICKÝCH POKLADŮ.

Význam glyfu znamená moudrost a karmickou očistu, v yucatanském jazyce představuje světlo svíčky - světlo moudrosti, které pohlcuje tmu. Význam je zrození moudrosti a smrt starých vzorců myšlení. Glyf je spojován se supem, velmi respektovaným ptákem, který čistil svět od všech zbytečných věcí.

Lidé narození v den Cib se podílí na energetické očistě planety, proto jsou často vedeni z jedné akce do druhé. Cib znamená překonávání životních výzev, je to dobrý den zapálit svíčku a odpustit všem živým i mrtvým.

***

Požehnání, Milovaní! Jak se pomalu uzavírá tento cyklus, a připravujeme se na další, vítáme Lásku, kterou vysíláte. Jakmile otevřete své srdce, jste jako anténa schopná vysílat a přijímat jasné emise Lásky, radosti a všechny ty další emoce, které jsou na Zemi unikátní. Jsme vděční za každou chvilku, kdy se vědomě rozhodnete být s námi.

Dnes bychom chtěli sdílet více informací na téma emoce. Mnozí se na Zemi snaží udělat všechno proto, aby otupili své emoce, kterým říkáte negativní. Nicméně vám doporučujeme, abyste přijali všechny emoce, protože v nich spočívá nalezení pravého štěstí.

Když jste smutní, přijde čas, kdy řeknete: „Dost bylo smutku, změním své chování a postoj, takže budu moci zažívat štěstí“. To znamená, že smutek vás vede k vašemu vytouženému cíli zažívat štěstí. Občas je dobré vyjádřit zármutek nebo bolest, protože pomocí těchto emocí se spojujete na hluboké úrovni s těmi, jejichž základ je Láska. Doporučujeme dávat pozor na všechny vaše emoce. Je to vzkaz, že máte něčemu věnovat pozornost? Je to znamení, že máte vyjádřit Lásku sobě nebo ostatním.

Soucit se projevuje činy Lásky a vytváří pocity radosti. Zármutek je emoce hlubokého smutku. Ačkoliv to má své opodstatnění, je to vnější spektrum, které může způsobit nerovnováhu. Lidé se velmi často ponoří do smutku, protože nemyslí za sebe a zaplétají se tak celé roky. Jakákoliv emoce může být hnána do extrému, ať negativní nebo pozitivní. Klíčem je rovnováha, protože pokud je člověk ve svém Středu, má vše pod kontrolou. Jestliže se rozhodnete zůstat ve stavu extrémních emocí jako je smutek, nenávist nebo zármutek, snadno můžete ztratit kontrolu nad realitou a odbočit na vedlejší cestu.

To je dobře vidět na někom, kdo užívá drogy, aby se dostal z deprese. Droga mu přináší pocity euforie a on udělá všechno co je v jeho silách, aby se dostal z jednoho emocionálního stavu do druhého. Ačkoliv se může nacházet ve své vysoké integritě, než se dostane do deprese, teď bude krást, lhát a vraždit, jen aby se jí zbavil.

Proto je důležité řešit problémy hned, jak se vyskytnou. To znamená také zdravě se stravovat, odpočívat a cvičit. Pokud je vaše tělo v dobrém zdravotním stavu, jste schopní mnohem lépe zvládat stres. Tím, že udržujete emocionální rovnováhu na své každodenní cestě, budete moci lépe zůstat ve svém Středu, když se potýkáte s problémy, které by váš klid mohly snadno narušit.

Vaše emocionální, fyzické a duševní zdraví je propojené. Jakmile je jeden aspekt mimo rovnováhu, ovlivňuje to celek. Udělejte všechno pro to, abyste udrželi rovnováhu ve všech oblastech.

Najděte si čas meditovat o způsobu, jak udržet svou rovnováhu bojovníka v různých situacích. Například, pokud u vás v práci dělá někdo něco, co se vám nelíbí a jeho přítomnost vás rozčiluje každý den, najděte způsoby, jak můžete změnit chování a postoj, abyste neztratili rovnováhu.

Nacvičte si předem, co řeknete a co uděláte, jakmile na tohoto člověka narazíte. Pošlete mu spojení od srdce k srdci, i když to na první dojem cítíte falešně. S praxí přijde okamžik, kdy tohoto člověka budete přijímat bezpodmínečně. Není neobvyklé, že se tyto vztahy rozvinou v hluboké přátelství, protože jste se spojili na úrovni duše, což je za hranicí kritiky a rozsudku. Dávejte pozor na své emoce, protože jsou vaši nejlepší učitelé!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)


CIB: Strach, obavy, inteligence….
Ve Znamení BOJOVNÍKA jsou zakódovány energie probouzející INTELIGENCI TVŮRCE. Zde se dosahuje nejvyššího stupně zralosti inteligence, přičemž podmínkou k dosažení duchovního stropu inteligence CIB je spojení třech předchozích úrovní (Poutník, Mág, Orel). Protože lidská inteligence je dvoupólová tzn., skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování. Ti, kteří úspěšně přešli předchozími úrovněmi (Poutník, Mág, Orel) se přestanou zabývat triviálními věcmi, začnou myslet perspektivně s inteligencí BOJOVNÍKA, mohou odkrýt mnoho skvělých objevů a dosáhnout mnoha úspěchů. Na této úrovni je aktivován nejen racionální rozum, ale hlavně pravá mozková hemisféra – operativní intuice. Pokud vám chybí síly, otevřete své Vědomí moudrosti BOJOVNÍKA. Nezapomínejte na tři předchozí vznešené úrovně, a především aspekt Lásky a čistoty záměrů MÁGA. Síla srdce je základem zdravého vývoje – fyzického i duchovního. Na úrovni BOJOVNÍKA zmizí jakékoliv OBAVY, STRACH i VÁHÁNÍ. Zde se začíná manifestovat Vyšší Vědomí čili duchovní moudrost vašeho Vyššího JÁ.


9. TÓN NAVÁDĚCÍ SÍLY - SÍLA USKUTEČNĚNÍ
DEVÍTKA naznačuje vědomý start do vysněného cíle. Ztělesněte moudrost a Mistrovství, kterým chcete vyjádřit vaše pozemské Bytí. Uvědomte si, že JSTE, než, že byste CHTĚLI BÝT. Buďte ten, kdo ozáří svým Světlem ostatní. Vy jste přítelem lidstva. VY přinášíte nové vize světa. Ve VÁS spočívá síla dokončení. Už jste nalezli klíč k naplnění? Pokud se otevřete tomu, co je NOVÉ, automaticky se rozpustí STARÉ vzorce, které neslouží vašemu vývoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude shodovat PROSTOR s ČASEM, roztaje minulost i budoucnost. Buďte připraveni poznat velké tajemství SÍLY USKUTEČNĚNÍ.

ZAPOJTE SE DO TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTÉRIA
UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

V Tónu DEVÁTÉM se rozněcují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. SOLÁRNÍ dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace obsahuje nové podněty pro jednání a na druhé straně spaluje těžké karmické pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštním respektem a úctou. Doporučujeme využít energii tohoto Tónu k uzdravení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

DEVÁTÝ Tón – TRPĚLIVOST – VYTRVALOST
Energie přinášející nový život, pohyb vpřed. Bolon (9) umožňuje nahlédnout do realizace současných vizí, plánů a akcí. Je to velmi pozitivní číslo, den je často využíván ke slavnostem, obřadům, svatebním obřadům a rituálům. DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

úterý 20. března 2018

TZOLKIN 20.3.2018 8 MEN kin 255

Men – Orel. Vědomí cíle, týmová práce, soucit, pomoc, služba druhým, sny a vize, víra v sebe, vize budoucnosti, Kolektivní Vědomí.

Velký den vyjádřit poděkování za blaho, bohatství a hojnost a žádat o více bez viny a bázlivosti. Navzdory Západním hodnotám o pokoře a skromnosti, je to naše společnost, která uctívá bezohlednou spotřebu a materializmus, který překračuje hranice udržitelné prosperity. Na druhé straně nativní lidé, jako jsou Mayové, nemají žádný problém s bohatstvím. Pro ně je prosperita naprosto přirozenou a žádoucí součástí života. Ale oni vědí, jak vyvážit potřeby a touhy s tím, co může Země a jejich komunity poskytnout.

DNES JE DOKONALÝ ČAS VZNÉST SE PRO VYŠŠÍ PRAVDU
 K VYŠŠÍMU DUCHOVNÍMU STROPU

Jeden z nejsilnějších dnů v Tzolkinu. Tento glyf symbolizuje svobodného ambiciózního Ducha. Je to energie motivace a energie bojovníka soustředěného na svůj záměr. Mayové věří, že si mohou přát cokoliv materiálního nebo spirituálního, neboť jejich síla je obsažena v motivaci a vynikajících dovednostech. Protože nativní Men míří vždy vysoko, odděluje je to od všech slabin.

Dnes je dobrý den vystoupat vysoko a spatřit širší perspektivu, poděkovat za to, co máte a vyjádřit prosbu o mnohem více prosperity. Příznivý den pro Lásku, bohatství a analýzu mezilidských vztahů. Věnujte pozornost snům, mohou přinést významné odhalení.

***

Děkujeme za spojení v tento den. Dnes bychom vám chtěli říci DĚKUJEME, že jste se rozhodli přijít na Zemi. S touto volbou jste se zároveň rozhodli udělat spoustu věcí.

Ti z vás, kteří čtou tato slova, si vybrali cestu Osvícení. V určitém smyslu jste již dokonalí a čistí, ale na druhé straně je hodně toho, co chcete zažít, takže jste se oddělili od Zdroje.

Věřte ale, že ve skutečnosti nejste odděleni od Zdroje, protože Jednota sídlí uvnitř vás. Individuaci jste si vybrali jen na nějaký čas. Bylo rozhodnuto, že ve Sféře Země bude umožněno zažívat oddělenost. Ačkoliv se nikdo vědomě nerozhodne pro oddělenost, bylo vám to umožněno, když jste si zvolili dráhu Evoluce.

Mnozí z vás cítí, že Čas je téměř u konce, a tak poháníte sami sebe vpřed rychlostí, která v historii Vesmíru nebyla nikdy zaznamenána. Velký zájem je také ze strany Hvězdných Bratrů, kteří sledují rozvoj dění na Zemi i uvnitř vás.

Abyste byli co nejvíce úspěšní v tomto dění, zatímco máte stále lidskou formu, zvažte následující možnosti:

Odpočívejte, když jste unavení.

Jezte potraviny, které jsou co nejblíže jejich přírodnímu stavu.

Buďte laskaví k sobě i k druhým.

Často se smějte.

Užívejte si život.

Vyberte si práci, která vám přináší radost.

Respektujte rozhodnutí druhých.

Věnujte pozornost svým vlastním kódům přesvědčení.

Meditujte a modlete se.

Vnímejte vděčnost každým okamžikem.

Jedná se o deset klíčových bodů pro váš Vzestup. Rozvíjejte je v každodenní praxi a sledujte, jak váš každodenní život rozkvétá jako otevírající se lotosový květ.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

MEN: Vědomí, vize, iluze….
Energetické pole definované symbolem MEN je charakteristické nejvyšším duchovním obsahem. Žádná lidská bytost nemůže žít beze snů. Každý člověk potřebuje vizi cíle, aby mohl vyřešit chaos a uniknout ze zmatku každodenního života. Pokud vám chybí vize, honíte se za iluzemi. V nejkrajnějším případu nedostatku vizí propadáme závislosti na ostatních. Staneme-li se středně silnějšími, ztrácíme svoji SUVERENITU. Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce – do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy. Síla MODRÉHO ORLA vynese Vědomí cíle na první místo. Dny MEN jsou dolem informací spirituální vědy, sahající daleko do budoucnosti. OREL otevírá kanály vizí, jejichž prostřednictvím se plně vědomý člověk kontaktuje s vyššími úrovněmi, přestává se zaobírat maličkostmi, starostmi o budoucnost ztrácením času neproduktivními spekulacemi. Moudrost ORLA včas pošle vzkazy, jak překonat nepříznivé situace. Pokud váš život zeje prázdnotou, pokud vám chybí cíle, pokud často registrujete prázdné přebíhání, sbližte se s ORLEM a poproste tohoto Obra, aby vám pomohl postavit magický most do vizionářských světů. Bez motivace zanikne každá chuť tvořit. Dovolte MODRÉMU ORLOVI zalít vás jeho genialitou, dovolte, aby jeho energie probudila vaši duši. Dnes uvidíte, jak dalece jsme nezávislí. To, co budete dělat dnes, odráží vaši velikost. Dnes bude dán pod lupu bolestný egocentrický svět. Staňte se dnes vykonavatelem, nikoliv vykonávajícím cizí přání. Nepodlehnete psychóze strachu ani zdánlivě ohrožené budoucnosti.

8. TÓN HARMONIZACE - SÍLA SPOJENÍ
Vytvořte řeky snů a spojte je v jeden oceán Lásky Stvořitele. Otevřete všechny kanály a obdržíte posílení díky rezonanci s OSMIČKOU. Přijměte návrhy OSMIČKY, věnujte energii tomu, kde jste nepozorní, jelikož to se stane vaší jedinečnou příležitostí. Objevte přirozenou krásu v něčem jiném, úplně pro vás NOVÉM. Buďte svobodní, volní bez obav. VY držíte v ruce kouzelnou hůlku. VY spojujete fyzický svět s tím, co je neomezené. Vneste harmonii do každodenního života a do všech situací, ve kterých se nacházíte. Uvolněte se od egocentrizmu a vyveďte své ego ze slepoty.

VY URČUJETE ÚROVEŇ HARMONIE SOUZNĚNÍ SE STVOŘITELEM,
DOVOLTE ROZEZNÍT TÓNY VAŠEHO SPOLEČNÉHO SRDCE

Tón OSM vám umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou. Takže nebuďte překvapeni, pokud, jejich sílu pocítíte kolem sebe. Pamatujte si, že ve vzorci ČASU jsou také vpleteny karmické procesy. Pokud se v běžící Vlně objevuje tento proces, Tón OSM se může ukázat jako nepříjemný. Práva spirituální jsou velmi konzistentní, vymáhají jen to, k čemu jste se před narozením zavázali.

Tón OSMÝ – SPRAVEDLNOST – HARMONIE – ROVNOVÁHA – to je záměr Uaxac (8). Je to síla reorganizace. Jak nahoře, tak dole. Záměrem této energie je přinést HARMONII & ROVNOVÁHU, zvážit všechno pro a proti, aby bylo dosaženo vyvážené spravedlnosti. Tón OSM umožňuje splnění záměrů. Na této pozici se koncentruje nejvyšší síla úspěchu. Dny s Tónem OSM se vyznačují velkou aktivitou, takže nebuďte překvapeni, pokud jejich sílu pocítíte kolem sebe.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.

Jarní Rovnodennost 20/3 17:16 SEČ

Na této planetě je už tolik Světla a dokonce i ti,
kteří mohou vnímat věci z úhlu dvojího rámce - zlý, dobrý, správný, špatný, Světlo a tma,
mohou okamžitě pocítit, 
co je to zkušenost dosažení stavu Samádhi.

Cesta směrem k tomuto stavu nespočívá v tom, co zasahuje naše smysly a vnímání, 
ale, co je rozšiřuje do té míry, že se nenacházíme ve stavu omezení.

Všechno přichází samo, 
když žijeme v přirozeném stavu Samádhi. 
Tento stav je stavem nejvyšší myli, která je jasná a čistá jako křišťálová obloha.

 Je čas trochu se uvolnit venku a v přírodě, protože to je stav, 
kdy cítíme, že jsme naživu.
Svoboda umožňuje vyšší kreativitu, 
kdy se uvolněná mysl otevírá vyšším stavům vnímání.

Pohybujeme se novým směrem, tam, 
kde jsme ještě nebyli a co jsme ještě nikdy nevyzkoušeli. 
Všechny nové počátky jsou v této době doporučovány a práce a víra, 
kterou vkládáme do těchto skoků, je odměňována. 

Náš osud je přirozeným ztělesněním duše. 
Když dosáhneme vnitřní čistoty a vnitřního spojení, vytváříme posvátné místo, 
které je velmi důležité udržovat a chránit před vnějšími vlivy.

Je čas naladit se na lidskou přirozenost ve všech našich Božských věcech,
opustit světský život a pracovní povinnosti a přijmout širší rozsáhlejší životní sílu,
 která se chce pohybovat skrze nás s tímto 
právě začínajícím novým cyklem Znovuzrození
 a dosáhnout toho, co nazýváme Magie. 

Jsme Zdroj a Stvoření v jednom. 

Nádherné oslavy Jarní Rovnodennosti vám všem, Milovaní. 

pondělí 19. března 2018


TZOLKIN 19.3.2018 7 IX kin 254

Ix – Mág, Jaguár. Síla spravedlnosti, duchovní podpory, hlasu srdce, poctivosti, plnění Božské vůle, schopnost předvídat, vidět do tmy, magická síla, nejvyšší úroveň individuálního Vědomí.

Zákon džungle je nemilosrdný. Někdo musí zemřít, aby druhý mohl žít. Nemilosrdný zápas o zdroj. Nekonečný závod, jak zajistit přežití svému vlastnímu druhu. Přesto je zde také dech beroucí krása, harmonie, rovnováha a velkolepá hojnost slunečního světla, vody a živin pro všechny zúčastněné. Všechno záleží na tom, jak se díváte na život. Uuc (7) vám dnes pomůže vidět věci ze všech stran a Ix vás vede k dosažení vašich vlastních cílů, v souladu s vaší intuicí, vrozenými smysly, záměry a talenty…… jak v džungli, tak i v životě.

JAGUÁR SE RODÍ Z LÁSKY, Z HLUBOKÉ LÁSKY K MATCE ZEMI, JE TO ŠAMAN HLUBOCE SPOJENÝ SE ZDROJEM MAGIE ZEMĚ, ŽENSKÁ ENERGIE, KTERÁ VLÁDNE DUCHU DŽUNGLE, ROVIN I HOR. DUCH JAGUÁRA OSIDLUJE MAYSKÉ SVATYNĚ A JE ŽÁDÁN O POMOC NA DUCHOVNÍCH I MATERIÁLNÍCH STEZKÁCH. JE TO VLÁDCE ENERGIE VDĚČNOSTI.

Jaguár je symbolem Vesmírných sil, Duch džungle, hor a Strážce magie Země. Představuje tajemství šamana, transformaci Vědomí, odhaluje naše podvědomé obavy a umožňuje jejich přeměnu.

Nativní Ix mají dary predátora, vrozený smysl pro strategii a mazanost. Stejně jako Jaguár jsou trpěliví, inteligentní, mají talent vnímat pocity druhých lidí. Pokud jdou po stezce vnitřní transformace, své dary Jaguára používají jako službu pro druhé. Jejich úkolem bývá přinést světlo tam, kde je tma. Jsou to výborní stratégové, léčitelé a terapeuti.

Den Ix je jako stvořený pro změnu všech negativních aspektů, meditaci a zkoumání sebe sama z pozice vnitřního prostoru.

***

Vítejte! Je nám potěšením strávit dnes s vámi několik chvil.

Jak se ukončuje tento cyklus Tzolkinu, velmi se těšíme na nový společně s vámi.

Mnoho z vás se velmi zrychluje na cestě pochopení a porozumění.

Pomoc můžete nacházet také v knížkách, filmech, jasnější komunikaci s Vyšším Já, Průvodci nebo s námi na Druhé Straně.

Pokud máte pocity zoufalství ze světových událostí nebo situace doma, najděte si čas být ve svém Středu.

Jakmile jste vyrovnaní, budete připraveni lépe naslouchat svému vedení a jednat, spíše než jen reagovat na situace, které vás dříve rozrušily.

To je celé naše dnešní Poselství.

Obracejte se dovnitř sebe ráno, večer a každý okamžik mezi tím, pokud vnímáte něco menšího než radost a dokonalou Lásku. Brzy se to stane přirozeností a váš život začne vzkvétat.

Užijte si tento den v radosti!

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Poctivost, spravedlnost, síla srdce…..
MÁG umožňuje udělat kvantový skok v poli Vědomí a překročit práh SVĚTA MAGIE. Za tímto symbolem se skrývá energie zodpovědná za magii tvoření. Mágem je možné stát se díky síle srdce, nikoliv s pomocí těžké hlavy. Všechny přízemní touhy člověka uvězněného ve světe dogmat mohou vyvolat jedině bolest a duchovní utrpení. U mnoha nezralých osob – osob stavějících na první místo dobro materiální dny MÁGA mohou bolestně zdůraznit bezmoc vůči nepřízni osudu. Pro toho, kdo otevřel srdce, naučil se dívat na svět prizmatem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, nikoliv racionální inteligencí, dny MÁGA navrhnou geniální řešení; zašlou duchovní pomoc a podporu k rozpletení mnoha složitých otázek. Problémy se vyřeší téměř spontánně, neplodné honění za obživou, úporné běhání, boj a strádání náhle ztratí svůj význam. Člověk, který nemá nic jiného na práci, bude připravovat půdu pro nové tvořivé síly. To je úkol MÁGA. Pokud si nejste jisti, kdo má pravdu – rozum či srdce – spojte se s polem vibrací energie MÁGA. Dny IX pulzují pozemskou moudrostí a stále hledají příjemce na Zemi. Věřte, že vaše vědomé úvahy podporují šíření BÍLÉ MAGIE v životě. Žijte Láskou a otevřou se před vámi všechny brány. Obr MÁG čeká po eony let, aby s vámi navázal spolupráci a vyvedl vás ze světa neustálých bojů. Materiální situace a neustálé honění za chlebem se automaticky vrátí do normálního stavu, ztratí na mimořádné důležitosti.

7. TÓN SPOJENÍ – SÍLA SOUZNĚNÍ
Přivolejte k sobě mystickou moudrost a připomeňte si spojení se Zdrojem. Spojte sílu všech 7 čaker a vystoupejte do výšin Božského Světla. Jestli se ptáte na užitečnost mystické síly v tomto životě, věřte, že skrze Vědomí SEDMIČKY funguje všechno v praxi. VY integrujete světy duchovní i fyzické v Novém světě. Spojte své pocity s rozumem a přeměňte hmotu v mystické Vědomí. Zůstaňte ve stavu pozemského sebe přijetí. Otevřete se přitékajícím darům.

PŘIJMĚTE SAMI SEBE BEZPODMÍNEČNĚ

Osvoboďte se od nutnosti schválení zvenčí, odhalte svojí přirozenou mystickou sílu.

Sedmička se nachází přímo ve středu 13 ti denní Vlny, je to mystický sloupec – páteř Vesmíru. Na platformě tohoto Rezonančního Tónu se nachází připojení na nejvyšší úroveň Bytí. Čím zralejší Vědomí dosáhne této úrovně, tím hlubší bude jeho objev. Šestý smysl je nejpřesnější popis toho, čím nás SEDMÝ Tón může obdarovat. Z tohoto potenciálu vyrůstá subtilní vnímání a vysoká citlivost.

Tón SEDMÝ vytváří duchovní spojení s nejvyšší energií Zdroje. Dny kalendáře s Tónem SEDM jsou zalité nejčistší energií, která proniká až do naší tělesnosti. SEDMÝ Den je dnem tankování paliva. Nedochází tu k žádným aktivním operacím či zvláštním událostem. Kdykoliv se v mystickém zápisu léčení objeví spojení kombinace Tónu 2, 7, 12, doporučujeme být ve svém Středu, abyste se nedostali do zápasů či extrémů.

Copyright 2018 ©  mayskykalendar.blogspot.com.

neděle 18. března 2018

TZOLKIN 18.3.2018 6 BEN kin 253

Ben – Rákos/Poutník. Svoboda, prolomení hranic, trpělivost, Nebeský pilíř, talent Tvůrce, vůle jednat, duchovní síla, cesta v Čase a Prostoru, Nebeský Vyslanec, mystická síla, psychická rovnováha.

Jeden z nejvíce blahodárných a bohatých dnů Tzolkinu. Ben je vsazen do výživného objetí Lamat a oba spolu jsou obklopeni silnou a stabilní energií Uac (6). Výsledná energie je o několik řádů bohatší, léčivější, kompletnější, než každá ze tří samostatně. Uzemněte svého Ducha ve vašem vnitřním domově, podstatě své duše, protože odtud z tohoto jediného elementárního zdroje mohou být všechny aspekty vašeho života uzdraveny, uceleny, oživeny a obnoveny.

DNES JE DOBRÝ DEN POŽEHNAT DOMOVU

BEN je jeden z nejdůležitějších glyfů, význam je síla, důvěra, autorita, sebevědomá síla, která pomáhá rostlinám růst. Rostliny vyrostou a jejich květy se nakonec dotýkají nebe, je to alegorie k naší kvetoucí korunní čakře.

BEN je Mistr putující do všech stran a nových směrů a dnes rozšíří síť cest do nových oblastí a nových možností. Energie zprostředkovávající mnohem více Světelné energie, tzv. fotosyntéza na duchovní úrovni, která nás neustále spojuje od prazákladní buněčné úrovně až k multidimenzionální existenci. Tato fotosyntéza je jako kundalini energie, která stoupá přes páteř a nese to nejlepší co v nás je, zejména vášeň pro koncepci, které věříme.

Využijte dnešní energii k rozpoznání, vnímání vnitřní síly a moc autority. Nyní je čas přestoupit na vyšší vibrace a vytvářet pozitivní změny v našem osobním životě, který tvoří pozitivní život na celé planetě.

***

Požehnání, Drazí! Jsme velmi vděční za tuto příležitost podělit se s vámi o získané znalosti a moudrost. Vězte, že ve vás spočívá schopnost shromáždit všechnu moudrost Vesmíru. Nejprve musíte uvěřit, že máte schopnost vyčistit systém obvodů, které zastavují tok Lásky k vám.

Lze to provést pomocí zdravého stravování, jasného myšlení, emocí Lásky a vděčnosti. Pokud některá z těchto emocí chybí, spojení je zmatené, což ovlivňuje schopnost příjmu. Někteří mají od narození psychické schopnosti (jasnovidnost, jasnozřivost, telepatie ….), ale jejich obvody mohou být zmatené kvůli stravě a nahromaděné emocionální bolesti. To je důvod, proč je nutné vyčistit energetické pole od základů.

Každé ráno, když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke VŠEMU. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Vězte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno.

Po celý den dbejte na to, co říkáte a co děláte. Buďte laskaví k ostatním, bez ohledu na to, jak vás „školí“. Buďte opatrní, nesuďte ostatní a nepředpokládejte jejich chování. Jakmile získáte sebekontrolu a Lásku k sobě, budete vyzařovat kódy přesvědčení každým pórem a rezonovat s druhými.

Usmívejte se na každého. Spojujte se s každým, koho potkáte od srdce k srdci. Když se dostanou nevlídné myšlenky na úroveň vašeho vědomého vnímání, požehnejte jim a znovu se zamyslete. Pokud myslíte na jiné, kteří se cítí nevlídně, vyšlete jim Lásku do jejich srdce. Budou dostávat pocity Lásky, bez ohledu na to, kde se ve Vesmíru v současnosti nachází. Jakmile jste uvolnili špatné pocity vůči ostatním, můžete zvýšit kapacitu Lásky, aby mezi vámi volně proudila. Tato Láska vyzařuje vlny, které proudí celým Vesmírem.

Máte plnou kontrolu nad tím, jak se cítíte a jak budete reagovat na ostatní. Cokoliv menšího než Láska, je získaný návyk, který může být okamžitě změněn. Často tam jsou spory, které začaly před staletími, ale nenávist žije ve vaší generaci. Tyto vazby mohou být zlomeny, takže Láska může proudit mezi všemi rodinami, kulturami a rasami. Přijměte rozdíly druhých, užívejte si rozmanitost, každý z vás má co nabídnout.

Není mezi vámi nikdo, kdo je důležitější, než druhý. Uvolněte všechny pocity bezcennosti a nadřazenosti, které pronikají vaši Bytost. Mnoho lidí je pod kontrolou a snaží se zamaskovat své pocity. Tyto způsoby chování jsou nebezpečné pro všechny zúčastněné strany a způsobuje to oddělení od sebe a odpojení od Zdroje.

Každý den je ve vašich silách zůstat ve spojení s pocity Lásky Božského Zdroje. Je to vaše právo od narození, abyste byli šťastní a měli radost v každém okamžiku. Způsoby lidského života škodily tomuto spojení, ale mohou být ihned změněny. Volba je jen na vás.

Chápeme, že je obtížné žít ve Sféře, která zde existuje dnes. Přesto existuje na vaší planetě mnoho lidí, kteří vystoupali nad tlachání o nevlídnosti a v současné době se nacházejí ve stavu blaženosti. Vyhledejte tyto Avatary, ať už osobně nebo prostřednictvím jejich vlastních rukopisů a objevte způsoby, které získali konstantním spojením se Zdrojem.

Zjistíte, že každý z nich následuje svou jedinečnou cestu, každý z nich jde po stopách, které vám mohou pomoci k získání podobného osudu. Použijte svůj zdravý rozum a intuici a jděte svou vlastní cestou. Bude to vyžadovat píli dávat pozor na vše, co říkáte a co děláte a obrovské množství sebelásky, Lásky a disciplíny, abyste se stali milující s radostí v každém okamžiku.

Napadá vás něco důležitějšího ve vašem životě?

Zaměřte se na své úmysly a věnujte pozornost věcem, které vám přinášejí radost. Pak budete odrazem Boha, kterého hledáte. Neobávejte se o vaše jídlo nebo obživu, protože vše co potřebujete, vám bude poskytnuto, jakmile půjdete s proudem Lásky. Může to znít jako vzdušné zámky, nicméně je to pravda. Můžete nalézt hodně blaženosti, pokud váš životní styl a hmotné statky budou zjednodušeny. Tím nechceme říci, že bohatý člověk nemůže být blažený, ačkoliv péče o majetek může vyžadovat mnoho času a pozornosti.

Vyhledávání většího a lepšího majetku může pro mnohé znamenat úmrtí nebo se získávání majetku často může stát zbožné. Toto neustálé vyhledávání, které vyžaduje hodně času, svedlo mnoho lidí z jejich cesty radosti a rovnováhy. Ti, kteří získávají své bohatství tím, že využívají druhé pro práci, potřebují ještě více času na jejich kontrolu. Proto doporučujeme, buďte vždy laskaví k druhým a vděční za službu všem.

Pokud máte přístup služby a sdílení, vaše srdce plně expanduje.

Nemáme na mysli, abyste dbali na potřeby druhých na prvním místě, protože tak vytváříte nerovnováhu. Nicméně vám doporučujeme využívat své talenty a dovednosti pro péči o vaše potřeby i potřeby ostatních, protože tak zvýšíte vaši schopnost radovat se. Dokonce i ti, kteří zneužívají práva druhých, by měli využívat ocenění, protože postoj vděčnosti má velký význam.

Mnoho lidí hledá své poslání na Zemi. Přesto vám říkáme, že mnozí jste tu jen pro zkušenost života ve fyzickém vozidle. Jiní jsou zde, aby prožili Lásku a radost. Najděte si takovou práci, která vám vyhovuje. Dokonce i práce, která může být považována ze nedůležitou, má vysokou hodnotu, pokud je prováděna s Láskou a radostí.

Mnoho duší může být osvíceno pouhým úsměvem neznámého člověka. Nevíte, jaký vliv mají na druhé vaše činy a slova. Když opustíte tuto rovinu, půjdete před Recenzní Radu* a budete se zamýšlet nad svým životem na Zemi. Nezapomínejte na to a dělejte rozhodnutí, která zahřívají vaše srdce. Co byste změnili v tuto chvíli, pokud by měla být přezkoumána každá myšlenka, slovo i skutek?

Praktikujte Bytí člověka, kterým si přejete být v každém okamžiku. Představte si ve své mysli, jak reagujete ve chvílích, které vám v minulosti přinesly bolest a smutek. Jak budete reagovat na ty, kteří k vám byli krutí? Vybírejte laskavost a činy Lásky v každém okamžiku a váš život bude výrazně posílen.

Končíme pro tuto chvíli, i když bychom vás mohli povzbuzovat navždy, abyste poznali dokonalost, kterou jste. Jsme přešťastní, když v každém z vás vidíme záblesky přirozeného Ducha přírody. Jsme velmi šťastní, když se tyto záblesky stávají vaším způsobem života.

Je to vaše právo od narození žít každý moment život v radosti, Lásce a míru. Buďte vždy vděční za vše, co k vám přijde a soustřeďte svou pozornost na pozitivní cestu. Mnoho požehnání vám!

*Vyšší Recenzní Rada je osobní zkušenost, kde přezkoumáváte váš život po fyzické smrti. Nejedná se o žádný akt rozsudku, je to jen přehled vašich činů a reakcí v průběhu života. Všechny věci, které říkáte a děláte, jsou zaznamenány v osobním životním záznamu. Proces přezkumu je podobný jako sledovat svůj život na obrazovce. Jednu věc si zapamatujte, že při přezkumu budete vidět věci z jiného úhlu pohledu, budete zažívat i cítit vše, co všichni kolem vás zažívali a to zejména ve vašich osobních vztazích. Pokud s nimi zacházíte nespravedlivě bez laskavosti, během přezkumu zažijete to, co oni cítili jako důsledek vašich činů. Hlavním cílem této revize je zjistit, co funguje a co nefunguje. V důsledku toho si vyberete nebo můžete být přiřazeni na Druhé Straně na různá místa. Recenzní Proces je také nedílnou součástí plánovacího procesu pro ty, kteří se znovu inkarnují na Zemi nebo na podobné planety.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Zkoušky, možnosti, osobní svoboda…
Energie POUTNÍKA nám otevírá brány do Vyšších světů, pomáhá uniknout z karmických otroctví. Každá forma otroctví a závislosti se v den BEN objeví velmi drasticky. Pole napětí vytvořené mezi karmickým časem a neomezenou svobodou, přinesenou na Zemi skrze nového Ducha ČASU, se může stát velmi nepříjemné. Kdo vystoupil z karmického otroctví, ten prožije den BEN velmi příjemně. Před tímto člověkem se otevře velký Svět – Svět nových možností, úspěchů a zajímavých návrhů. Objeví se zde krása každého dne, mnohobarevnost a všestrannost lidského Bytí. Tento člověk započne novou etapu života daleko od karmických výmolů. Pokud trpíte vězením v dramatu života, je to neomylné znamení toho, že váš Obr BEN ještě spí na prahu vašeho života. Otevřete se impulsu tohoto Dne a probuďte vnitřního Obra. Po celý čas dávejte pozor na „řídící věž“ a karmické strážce. Můžete je bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ.

6. TÓN ROVNOVÁHY - SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v CELISTVOSTI TOHO, KÝM JSTE. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své SVĚTELNÉ JÁ. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské, čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy, proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se zaměřují síly na moc individuálního Ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulosti a odporu a na druhé straně se koncentrují energie harmonie odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com.