středa 26. října 2016

Tón a Znamení - puls Galaktického Srdce


Posvátný Mayský kalendář není to, co obvykle lidé považují za kalendář. Nedá se pověsit na zeď, nedá se nosit v kapse, neslouží ani jako plánovací kalendář. Není statický, vázaný na čas ani založený na hmotných tělesech. Slouží pro objasnění pravdy. Percepce je obrovská.

Základní matematikou je 13 tónů a 20 piktogramů – denních Znamení, které dohromady tvoří 260 singulárních energií. Tento kalendář se používá k popisu energie dne tzv. kinu. Kin je veličina mikrokosmické stupnice v makrokosmickém měřítku.

Pro moderní mysl je to nelineární a velmi neznámé území. Moderní mysl se domnívá, že všechno se řídí mechanickými zákony. Tento názor je víc než dogma – svatý grál, který nemohl být v trojdimenzionální sféře zpochybněn. Snad jen některé zákony pomohly lehce překlenout propast mezi vědeckým myšlením a pozemsko-nebeskou dynamikou.

Tím, jak se na energie naladíte každý den, zjistíte, že Tóny jsou něco víc než hudba – představují vlastnosti Mysli Universální Inteligence a totéž se dá říci o Znameních. Mayové byli hluboce ponořeni v Mysli Universální Inteligence.

MK pracuje na energetické úrovni, nikoliv na logice. Naladěním se na denní energie jste otevřeni a schopnosti objevovat, otevřít se a růst. Neustále pulzujeme, stěhujeme se do vyšších aktuálních energetických úrovní, to je transformační růst. Buďte stateční při pohledu do svého nitra. Napojte se na Zdroj, který je uvnitř každého z vás. Žádní dva lidé nezažijí energii kinu dne stejným způsobem. Dokonce ani dva lidé narození ve stejném Tónu a Znamení.

Mayové jako první civilizace začali používat nulu, nemá to nic společného s počtem. Nula v mayské perspektivě znamená NULOVÝ BOD, NEUTRALITU, CELISTVOST, ÚPLNOST. Je v ní obsaženo všechno, celý Vesmír.

Vzhledem k tomu, že z pohledu hmoty nic neobíhá něco za 260 dnů, nemá kalendář Tzolkin pro současnou vědu žádný význam. Vyjadřuje tok spirálních energií, cyklů v Čase a Prostoru zahrnující neustálou evoluci života.

Tzolkin otevírá velký potenciál, jak žít ve vnitřní harmonii. Přistupujte k němu jako k hlubokému a pevnému základu, jak synchronizovat svůj život s vlastní vnitřní pravdou. Je to konstrukce, která pomáhá používat kalendář okamžitě, sladit svůj život s život měnící denní energií Světelné Inteligence Zdroje a dávat si pozor na pohyby těchto energií ve vlastním životě. Jakmile postupujeme podle Tzolkinu každý den, váš smysl pro čas se mění, tyto změny jsou kumulativní. Stačí přečíst a pozorovat, co se ve vašem životě děje.

Tento základní cyklus se neustále opakuje, avšak každé kolo na vyšší spirální frekvenci. Energie dne načítá konkrétní téma do sféry vašeho bytí. Každý den na Zemi dorazí určitá energie z jádra Galaxie ve formě frekvenční spirály, která podporuje probuzení skutečné pravdivé duchovní Podstaty. Je to léčba a pomoc, jak harmonicky vyrovnávat svůj život. Cílem je transformace Stínových nefunkčních kódů přesvědčení a rozhodnutí, zda chcete žít podle hodinek nebo jít s Božským proudem.

První 4 dny třináctidenní periody Vesmír předloží každému z nás „osobní pracovní plán“, což nemusí být vždy příjemné. Energeticky nejnáročnější je tzv. hřeben Vlny pozice 6,7,8 a 11. den - den velkého vnitřního úklidu. Validace probíhá 12. den.

Jakmile začne do jednotlivých oblastí vašeho života proudit vyšší vibrace, tělo může dočasně pociťovat vnitřní tlak. To je jednoznačně normální. Nezapomeňme, že máme co do činění se silným procesem uzdravení. Energie splachuje sedimenty, které jsou větší/menší potence a čas od času se objevují v podobě dramatických životních zvratů.

Díky aktivované vysoko vibrující energii se rozpouští všechny zpolarizované vzorce minulosti přímým způsobem, trochu bolestným, ale bez zavázání Gordických uzlů. Zpočátku tento proces probouzení může být spojen s problémy, jelikož frekvence vytváří tlak, takže můžete také narazit na dávné karmické části nebo zavadit o staré nezahojené rány. Tímto způsobem vás energie vrací k myšlenkám, že se v tomto sektoru nachází cosi, co léta čeká na rozvázání. Čím dříve se řeší staré části, tím snesitelnější je proces Vzestupu.

Datum narození přináší podle Mayské filozofie velmi odlišný pohled na vztah mezi námi a Vesmírem, není založeno na hvězdách, planetách či nějakých pevných tělesech. Je založeno na tom, kdy jste vstoupili do posvátného proudu řeky Času. Kosmologie je matkou všech věd a její původ není pozemský.

Osobní kalendář slouží jako inkarnační kompas. V den narození je každý člověk spojen s Energií dne, jejíž nositelem je po celý život. V průběhu inkarnace vzniká určitý tlak na přepracování konkrétního obsahu nebo nevyřešených záležitostí. Pokud znáte svůj účel a pozadí vtělení, máte základ pro práci v této inkarnaci, čili klíčové téma, kterému budete čelit po celý život.

Každý kin narození obsahuje dva kódy: Moudrost Světla umožňující dívat se na sebe z jiného úhlu, opravit, změnit co je třeba a uvědomit si, že předchozí kódy přesvědčení byly jen iluze. Moudrost Stínu: co se nachází v nevědomí, nemůžete vidět. V aspektech Stínu najdete podvědomé obavy, strachy, nedokončenou práci, pochybnosti, soudy, iluze, všechny ignorované a potlačované otázky a všechno to, co stojí v cestě k usmíření se sebou i s druhými. Pokud začnete vědomě pracovat se svými Stíny, vaše frekvenční vibrace se zvýší.

Při dokončování návratu k sobě, jako k Božskému člověku, máme k dispozici každý den energie, které nám mohou mocně pomoci posílit a zaktivovat naše skutečné pravdivé Mistrovské Já.

(C) Lenka Sykorova www.mayskykalendar.blogspot.com.

středa 19. října 2016

Harmonizace globálních změn

Milovaní,

přidejte se k největší celosvětové meditaci. Meditace pomáhají harmonizovat a vyvažovat zesilující proces Vzestupu pro lidstvo přes spojení našich srdcí. Harmonizace probíhá přes naše Kristovské Já, Vyšší Já a vnitřní klid. Je to také způsob, jak se setkat se svým skutečným pravdivým Já.

Pochopit, kdo jsme, a najít pravdu o sobě, vyžaduje neuvěřitelné množství introspektivní práce a hledání uvnitř sebe – minimum času hledání venku, maximum času hledání v našem jádru. Meditace trénuje mozek a otevírá Vědomí. Meditace ve stavu théta umožňuje prozření, probuzení, pochopení, prohlubuje se intuice a schopnost rozpomenutí na své kořeny. Meditace se záměrem manifestace umožňuje stavět svůj vlastní svět na vnitřní energii a na tomto základu stavět vnější svět. Je to způsob tréninku mysli se samoléčebnou silou, kdy se do těla vlévá Světelný proud ambrózie, klid a radost.

Z vyššího pohledu na aktuální změny je praktikování společných meditací vyžadováno. Naše Bohoslužba přispívá k urychlení Vzestupu a ve vývoji lidské Evoluce, a to je také důvod proč jsme teď a tady. Srdečně vás zvu na největší pravidelnou celosvětovou meditaci. Meditace pomáhají urychlení Míru na planetě a kolektivu procházet změnami s lehkostí. Vyšší časové osy kotvíme přes vyšší čisté Vědomí. Spojme se se všemi lidskými srdci, jádrem Země, Sluncem galaktickým centrem a čistým Zdrojem přes srdeční centrum každou neděli pro nejvyšší dobro všech zúčastněných pro dosažení co nejhladšího průběhu změn, aby nedocházelo k dimenzionálnímu rozkolu a posouvali jsme se jako jedna skupina. Světlo procházející fyzickou strukturou mění uhlíkovou strukturu buněk na krystalickou. Spojujeme se ve dvou 30 minutových vstupech během dne, v 17:11 SELČ a 20:11 SELČ. Je to celoplanetární aktivita mnoha komunit, časy jsou v našem časovém pásmu takové, jaké jsou.

Příjemný zážitek, den naplněný klidem a radostí.
úterý 18. října 2016


Synchronizujte své osobní plány s galaktickými energiemi

Cyklus Znovuzrození 22. 10. 2016 – 8. 7. 2017

22.10. počátek NOVÉHO 260 denního Cyklu Tzolkinu

Pravidelný 260 denní cyklus představuje mikroskopický odraz velkých energetických změn, které ovládají dlouhodobou spirální evoluci lidských dějin. Každý den má svou duchovní energii a některé dny jsou považovány za příznivější pro tvůrčí činnosti než ostatní. Právě takto je třeba také nahlížet na Posvátný kalendář.

Tvoříme na základě transmise subtilních energií nebo vibrací. Informace Posvátného Mayského kalendáře pro každý den jsou zakódované v našich emocích a pocitech, které jsou naším abstraktním jazykem. Pocity můžeme považovat za celý mechanismus řízení a v této době nám poskytují hluboký vhled. Přesouváme se do vyššího stavu Vědomí, nalaďujeme na náš mateřský jazyk, kterým je řeč Světla.

Posvátný Mayský kalendář popisuje galaktické frekvenční energie a dekóduje každý den segmenty, které mohou být během 24 hodin zcela nebo částečně uzdraveny a propuštěny, pomáhá tyto segmenty dekódovat, vyzvednout na vědomou úroveň, pomáhá vrátit paměť a najít vnitřní sílu. Na nevědomé úrovni působí stejně tak, skrze situace, které zůstávají nepochopeny.

IMIX – DRAK – symbolizuje POČÁTEK TVOŘIVÉ SÍLY

V souvislosti s blížícím se 22. říjnem připomínám možnost, pokud plánujete v nejbližších dnech odstartovat nové projekty, osobní aktivity, začít uskutečňovat sny, vize, přání… jednoduše začít žít nový život v souladu s tvůrčími kosmickými procesy, nenechte si ujít den IMIX 1 (22.10.), který může energeticky silně podpořit zrod vašich plánů.

IMIX - DRAK je vládcem 1. Trecenia Tzolkinu a podle mayské mytologie mu vládne Bůh Tonacatecuhtlii – Bůh PLODIVÉ SÍLY a bude nás podporovat prvních 13 dnů. IMIX je iniciátor a od přírody pečovatel.

Energie IMIX je energie postupu, točí se kolem materie, hmotné stránky života, potřeb, aktivit, které nám přináší obživu a rovněž otázky výživy. IMIX v sobě nese potenciál energie Božské pomoci, energie Tvůrce podporující pracovitost, nadšení, důvěru a víru v sebe.

22.10. s počátkem 1. Uinalu (sloupce) Světla můžete spustit aktivity a následně během 260 denního období sledovat ve vztahu s galaktickými energiemi, jak se zhmotňují. Cyklus Znovuzrození mayští šamani nazývají opětovným těhotenstvím.

Během 260 dnů můžete sledovat realitu vztahu energií a vazeb k vaším cílům. Určité dny v Tzolkinu mají schopnost na sebe vázat určité události, což můžeme také dobře sledovat v Uinalech, konkrétně u jejich:

počátečních Znamení (IMIX)
prostředních Znamení (CHUEN)
koncových Znamení (AHAU)

****


Mayská Poselství jsou složeným konceptem výběru z několika děl autorů: 
Theresa Crabtree,  Hanna Kotwicka, Ian Xel Lungold www.mayanmajix.com, Birgitte Rasine.

Prosím podpořte Božské dílo Theresy Crabtree - channelingy nefyzických bytostí - nákupem anglické brožované verze. Děkuji vám. 
https://www.amazon.com/Mayan-Messages-Self-Empowerment-Tzolkin-Calendar/dp/1492192864

Brigitte Rasine 
S vděčností a hlubokou Láskou děkuji vám všem. Jsme součástí společné krásné, někdy náročné evoluční cesty. Jste v mém srdci.

Copyright © Lenka Sykorova, www.mayskykalendar.blogspot.com. 2016

pátek 14. října 2016

Energetická matrice dne narození (osobní mayský kalendář). Kompas a ukazatel cesty. Poznej sám sebe.

Tato doba vytváří kompresi na přepracování rámce života včetně nevyřešených karmických konsekvencí a přináší nutkání dělat změny. Mayský Kalendář ukazuje optimální směr na cestě k Universální pravdě, která je uložena v naší buněčné paměti. V této době rozpomínání a poznávání sebe sama mohou být informace užitečné, snad i nezbytné a pomoci katalyzovat osobní transformaci. Osobní kalendář může být nástroj, jak poznat aspekty sebe sama, pochopit všechna životní období, uzavírání se, a nedůvěru k lidem transformovat v každém Teď a Tady v důvěru.

Vzhledem k zóně zapomnění a nevědomí máme o sobě mnoho nesprávných představ, blokujeme si vlastní unikátnost a potenciál. V tomto ohledu může být důležité znát svůj účel, pozadí inkarnace, základnu pro přepracování, klíčová témata, kterým jsme se rozhodli v tomto životě čelit. Znát svůj kin narození může znamenat znát výchozí bod a analýzu své životní dráhy. V den narození je každý člověk spojen s energií, která tomuto dni dominuje.

Koncept osobní matrice k nám hovoří skrze MOUDROST SVĚTLA A MOUDROST STÍNU. Není to prediktivní nástroj.

MOUDROST SVĚTLA pomáhá objevit naše know-how, pomáhá podívat se na problémy a situace z jiného úhlu pohledu a v případě potřeby začít věci opravovat. Můžeme si uvědomit, že některé z našich přesvědčení byly pouhou iluzí.

MOUDROST STÍNU tlumočí věci, které nevidíme, které jsou na nevědomé úrovni. Umožňuje feedback a předkládá přehlížené položky, nedokončené záležitosti, neuzdravené věci, podvědomé strachy, rozsudky, omezení, iluzorní kódy přesvědčení, omezující představy, vše co bylo přehlíženo a ignorováno.

Všechno, co má co do činění se STÍNY je spojeno s emocemi, což se může projevovat jako ukvapené reakce na lidi nebo situace. Jejich intenzita ukazuje na něco, co vyžaduje pozornost a restrukturalizaci. To je také to, co stojí v cestě usmíření se sebou a s lidmi. Emoce jsou sekundární reakce na něco nebo někoho. Pocity jsou prvotním projevem znalosti srdce. Ukazují směr. Slouží jako kompas.

Jakmile začnete pracovat se svými STÍNY, stáváte se transparentní. Nikdo vám nemůže ublížit, protože projekce druhých lidí kolem vás procházejí bez povšimnutí, bez spontánních reakcí, bez pocitů lítosti, zklamání či bolesti. Člověk, s kterým byste mohli být v konfliktu, s vámi nebude v rezonanci.

Kombinace Znamení a Tónu umožňují nový pohled na sebe, lidi a situace, iniciují nové kvality života, vytváří most do hlubokých vrstev paměti, aktivují vzpomínky, kdo jste, umožňují podívat se na problematiku z jiného úhlu - ze všech stran, kolik je lidí na planetě.

Je to cesta sebe-posílení se zaměřováním na konkrétní oblasti života. Každá energie dne má tendenci zaměřovat se na citlivá místa, na místa zranění. Energie se zaměřují na emoce, vztahy, partnerství, postoj oběti, všechny obavy, nechci-vědět-že, nechci-vidět-že, ego-hry atd. Tato doba nás nutí učinit krok k vyřešení problému, který nás trápí znovu a znovu. Shodit masky, osvobodit se z cizích scénářů, postojů, pravd, definicí a rolí, s kterými jsme se identifikovali. Spontánní reakce ukazují, do jaké míry se ztotožňujeme s rolí druhých lidí a přitom je to jednoduché, nemusíme hrát žádnou roli. Je nutné být sami sebou.

Každému je nyní dána možnost vyladit se na vše, co obsahuje energetické pole pokroku nebo na ty, kteří nedávají svou sílu pryč, nejsou pasivními jezdci energetických polí programování. Máme možnost vyladit se na vlastní melodii.

V současné době vytváříme lidský kolektiv – zdravý model společnosti lidí, kteří jsou psychicky a fyzicky silní a nezávislí. To vyžaduje vlastní práci, odhodlání, ochotu dosáhnout nezávislosti. Vytváříme místo, kde uznáváme jeden druhého, svou individuální sílu. Místo, kde se učíme být silní. Místo, kde nikdo nemá moc nad druhým. Místo, kde každý může sdílet a diskutovat. Jednu z mnoha možností, jak se podílet na vytváření takového paradigma předkládá koncept na těchto stránkách.
Vyhotovení osobní matrice může být dobrou investicí a startem k tomu stát se vysokovibrační bytostí a naplnit vlastní potenciál. Více v sekci: MULTIDIMENZIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

www.mayskykalendar.blogspot.com
Lenka Sykorova

MULTIDIMENZIONÁLNÍ PORADENSTVÍ & KURZY TRANSFORMATIVNÍ ARTETERAPIE

Lenka poskytuje od roku 2011 vedení procesem Vzestupu prostřednictvím spirálních energií, Posvátného Mayského kalendáře, celoživotních zkušeností, intuitivního čtení a Vyššího Já. Pomáhá najít vedení, řešení a možnosti těm, kteří drží Světlo, stejně jako těm, kteří jsou zmateni. Poskytuje pomoc zaměřenou na sebe-posílení, a urychlení cesty Vzestupem, uvolnění strachů, rozpomenutí na duchovní kořeny, pohled za Závoj, uvolit z omezujících vzorců chování, pomoci posunout se k tvůrčímu životu v radosti a hojnosti.

OSOBNÍ MAYSKÁ MATRICE

Osobní energetická mayská matrice je zdroj pro pochopení a odhalení Stínů v systému přesvědčení, a také, kdo jsme, proč jsme tady, jaká je oblast našeho poslání, tvůrčího vyjádření a Světelný potenciál. Pracujete s vlastními energiemi pro dosažení vyššího stavu Vědomí.Více ZDE.

Je zpracována na základě data a času narození a odeslána v elektronické podobě od jednoho do pěti pracovních dnů (v závislosti na aktuální práci pro Vzestup). Obsahuje 10 stran informací, je součástí každodenních Poselství evoluční spirály 260 energií Mayského kalendáře.

Vyhotovení: 1 matrice 700.-
2 matrice 1200.-
pro 3 člennou rodinu - rodiče+dítě 1400.- (každé další dítě + 200.-)


REZERVOVANÉ KONZULTACE telefon / skype webkamera


Cílem je pracovat s každým na aktuálních tématech. Ujistěte se prosím, zda jste opravdu povoláni pracovat se mnou na hlubších úrovních duše. Než tak učiníte, zvažte objednání mayské matrice dne narození, která může být konceptem, jak rozšířit vědomí o sobě. Práce se mnou je vysokovibrační práce, investujete do zlepšení svého vlastního života a do své vlastní práce. Telefonní číslo je sděleno, jakmile jsou sezení zaplacena a je určeno pouze pro dobu konzultace. Konzultace 60 minut 2000.- 

 KURZY TRANSFORMATIVNÍ ARTETERAPIE - RAKOVNÍK

(osobní kurzy)

Neorganizuji přednášky ani semináře. Pracuji pouze na individuální úrovni. Tento kurz je určen pro každého, kdo se potýká s různými životními okolnostmi, stejně jako k objevení svého vnitřního umělce a Tvůrce. Získáte podporu pro zaostření, čeho chcete dosáhnout. Uvnitř sebe nosíme neviditelné aspekty pravdivého Já, které je třeba podpořit a povzbudit. Transformativní arteterapeutické workshopy jsou určeny pro harmonizaci a změnu kódů přesvědčení, uvolnit hluboko uložené emoce. Budete se věnovat vytváření vlastního meditativního obrazu jako způsobu harmonizace sebe sama. Jakmile vyjadřujeme sami sebe svobodně, cítíme se svobodní a toužíme po vlastním vyjádření mnohem více.

Kurzy jsou soukromé a individuální. Součástí je 2 hodinová konzultace. Jsou vhodné také jako oddech od logického levohemisférového myšlení, trvají 4 - 6 hodin. Začátek v 10 hod. Odnesete si svůj obraz - plátno 40 x 50. Pracujeme na stojanu s akrylovými barvami Pébéo, včetně zlatých a metalických odstínů.

Cena 5.555.- více ZDE

Termín dohodou.
Máte-li nějaké dotazy, prosím kontaktujte mě.

***
Ceny jsou uvedeny v českých korunách, zahraniční platby se řídí aktuálním devizovým kurzem, emaily jsou zodpovězeny do 24 hodin v pracovních dnech. Platba za mé služby je předem.

email : lenkasykorova.art@gmail.com, Skype : lenka.sykorova. cz

úterý 11. října 2016

Integrace NOVÝCH energií. Suverénní cesta. Svoboda.

Milovaní, 

jsme svědky vyvažování ženské a mužské energie a expanze Jednoty. Gridworkers a Gatekeepers přes vlastní životní podstatu překlápěli poslední 4 týdny staré mužské energie, energie ovládání, kontroly, chamtivosti a oddělenosti (planetární karma). Ti, kteří hrají temné role, se musí zcela přizpůsobit Světlu. Energeticky je vše hotové a pro každého z nich nezvratitelné. V realitě se projevuje vše se zpožděním. Není nikdo na planetě, kdo by nebyl těmito energiemi ovlivněn. Zcela se vymazává nadvláda staré mužské energie, která byla po tisíce let využívána egoisticky. Do Kolektivního Vědomí byla ukotvena po desetitisíci letech rovnováha, svoboda, expanze Jednoty, radosti, hojnosti. Každý z vás se unikátním způsobem podílí na vytváření zcela NOVÉHO způsobu života na planetě přes vlastní tvůrčí principy. 

Ženy i muži si nyní uvědomují nový význam svých rolí. Prioritou se stává právo na důstojný život v dostatku, svoboda, zodpovědná péče o životní prostředí, přírodu, planetu a lidskost. Lidská rasa je na pokraji neuvěřitelných odhalení. Budoucí události budou vyžadovat dobrou tělesnou i psychickou kondici. 

Od listopadu jsem otevřená občasným kolektivním setkáváním, kolektivnímu sdílení a vytváření Jednoty v době, která je náročná a kdy je tak důležitá vzájemná podpora, objetí, humor a otevřené srdce. Budu velmi poctěna a na tento nový způsob spolupráce a na každého z vás se velm těším! Přehled všech informací a poskytovaných služeb najdete na tomto blogu během týdne.

Mějte život naplněný Láskou, krásnými vztahy, hojností a zázraky! Oslavujte život! Požehnání a Lásku vám, vašim dětem a vašim nejbližším!

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova
www.mayskykalendar.blogspot.com

Sdílení článku je vítáno v nezkrácené a neupravené podobě s uvedením zdroje.

neděle 9. října 2016

Pád starých časových os. Uvolnění globální karmy.

Milovaní,

dovolte mi sdílet aktualizaci, která je více méně osobní zprávou. Brána Podzimní Rovnodennosti 2012 byla důležitým počátkem, kdy jsme se mnozí přesunuli mimo své bydliště, Milované, přátele a rodinu.

Nyní byly ukončeny všechny mé práce v procesu Vzestupu poblíž Kladna. Poslední měsíc byl nejnáročnější od roku 2011. Padala atlantská karma (Gatekeepers také pracují s karmickou mříží). Jsem vyčerpaná. Po 4 letech jsem se včera mohla přesunout zpět do rodného města. Děkuji Milovaným přátelům Romaně a Petrovi za uzdravující harmonizaci.

Součástí inkarnačního plánu Wayshowers je procházení velmi mnoha zkušenostmi, aby byli schopní učit, předávat zkušenosti a vést ty, kteří nás osloví a kteří se rozhodnou pro Vzestup do vyšších frekvenčních úrovní. Mnozí budou těmito situacemi procházet stejně tak.

Chci vám všem hluboce poděkovat, že jste součástí mého života, za mnoho nádherných emailů, láskyplných myšlenek, nabídek pomoci a zpráv. Jste v mém srdci jako má nejbližší rodina. Miluji vás tak moc.

Každodenní mayská Poselství budou pro vás nyní k dispozici opět každý den. Všechny emaily a zprávy budou zodpovězeny během několika příštích dnů. Osobní kalendáře a on-line konzultace budu poskytovat od 17. 10., osobní konzultace (město Rakovník) později.

Zůstávejte naladěni na melodii své vnitřní pravdy. Začínáme žít ve světě, kde se zázraky stávají samozřejmostí, přání se manifestují tak rychle a Láska je čistá. Bůh je ve vás. Mnoho Lásky každému z vás.

V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka

Lenka Sykorova
www.mayskykalendar.blogspot.com

Budu vděčná za podporu mé práce. Děkuji vám.