středa 19. října 2016

Harmonizace globálních změn

Milovaní,

přidejte se k nám při pokračování kolektivních meditací. Meditace pomáhají harmonizovat a vyvažovat zesilující proces Vzestupu pro lidstvo přes spojení našich srdcí. Harmonizace probíhá přes naše Kristovské Já, Vyšší Já a vnitřní klid. Pomáhají urychlení Míru a Jednoty na planetě a kolektivu procházet změnami s grácií a lehkostí. Gatekeepers drží Brány otevřené pro další časové osy Vzestupu. Připojte se k Lightworkers, Gridworkers a Gatekeepers. Vyšší časové osy kotvíme přes vyšší čisté Vědomí. Spojme se se všemi lidskými srdci, jádrem Země, Sluncem, Alcyonem a čistým Zdrojem Světelné Inteligence Vědomí přes naše srdeční centrum každou neděli pro nejvyšší dobro všech zúčastněných pro dosažení co nejhladšího průběhu změn, aby nedocházelo k dimenzionálnímu rozkolu a posouvali jsme se jako jedna skupina. Světlo procházející fyzickou strukturou mění uhlíkovou strukturu buněk na krystalickou.

Spojujeme se ve třech 30 minutových vstupech během dne, v 17:11 SEČ, 20:11 SEČ, 02:11 SEČ. Je to celoplanetární aktivita, časy jsou v našem časovém pásmu takové jaké jsou. Nevyhovují-li vám, zvolte si vlastní, ačkoliv společné meditace mají větší sílu.

Budiž dosaženo Míru, pravdy a Jednoty. Požehnání za vaši účast. Držíme Božskou frekvenci Světla a Lásky pro všechny Bytosti. Děkujeme za vaše připojení ke globální meditaci.