pátek 12. ledna 2018

TZOLKIN 12.1.2017 6 LAMAT kin 188

Lamat – Hvězda. Síla harmonie, souvislost se Zdrojem, čistá (jasná) perspektiva, realizace vzorce Universální Lásky s pomocí intuice, požehnání, umění, elegance, cit pro krásu, dobré sebevědomí, dokonalost, síla vyzařování, skromnost.

Noc ztělesňuje těhotné ticho, hlubinu oceánu, klid našich duší, kde začíná nový život, klíčí nové nápady, inovace, objevy, říše….. ano …..nového života. Květy Lamat se koupou v hlubokém oceánu nekonečných možností, omývány bohatými proudy potenciálu Akbal, které živí, vyživují a realizují. Ctěte posvátnost vaší Noci.


DNES JE DOBRÝ DEN PROSIT A DĚKOVAT ZA VŠEHOHOJNOST

Dny LAMAT jsou vhodné pro poděkování celé rostlinné říši. I když nejste zahradník ani zemědělec, požádejte, aby váš život vzkvétal, aby byl plný plodů a hojnosti, LAMAT je výborný den zasadit myšlenku, nový projekt, nový vztah, nový obchod – vše se bude vyvíjet slibně. Ale každý nový projekt vyžaduje péči, pozornost, osobní pracovní disciplínu a řád, který je přirozeně nejen v přírodě, ale v celém Universu. Byli jsme záměrně odpojeni od znalosti o tom, že jsme Stvořitelé. Výzva pro dnešní den: vyhněte se výstřelkům a extrémům. Udržujte sebekontrolu a dokončete všechno, co začnete.

***

Jsem Lamat 6. Děkujeme, že jste se k nám opět připojili. Dnes bychom byli rádi, abyste si dali trochu oddych.

Podívejte se na nějakou Zprávu, kterou jste zatím ještě nezvládli nebo byste o ní chtěli přemýšlet. Jděte do přírody.

Vypněte vyzvánění vnějšího světa, odpočiňte si a uvolněte starosti.

Spojte se s vaším Vyšším Já, věřte, že je to možné.

Vše, co je nutné udělat pro toto spojení, je obrátit se dovnitř sebe a požádat, aby se to stalo.

Nemusíte jít do hlubokého meditativního stavu, zpívat mantru nebo se postavit na hlavu.

Jste vždy připojeni v každém okamžiku. Zklidněte hlas ve vaší mysli, abyste slyšeli, o co se chce s vámi vaše duše podělit. Může to vyžadovat trochu praxe.

Největší obtíží je překonat přesvědčení, že se opravdu můžete spojit se svým Vyšším Já a Průvodci.

Jakmile pochopíte, jak komunikovat prostřednictvím pocitů, smyslů, intuice, budete komunikovat mnohem jasněji.

Vyberte si, co cítíte, že je pro vás důležité a integrujte tuto pravdu do vašeho života.

Ptejte se svého vlastního vedení a naslouchejte myšlenkám, které se objevují v hlavě.

Dávejte dobrý pozor na emoce, pocity a fyzické vjemy, např. husí kůže, bušení srdce.

Věřte, že jsme vždy nablízku plni Lásky a touhy být pro vás užiteční.

Dovolte si cítit naši Lásku tím, že nás požádáte o skupinové éterické objetí.

Vnímejte teplo, které přichází do vašeho srdce, tak poznáte, že jsme v blízkosti.

Požehnejte dnešní den. Naplňte své srdce vděčností za to, že chodíte po Zemi.

FREKVENČNÍ REZONANCE – aktuální sebe-určení
(galaktické energie> vlastní vibrace)

Krása, dokonalost, disciplína….
Spektrum HVĚZDY zkoumá všechno pod vlivem krásy a harmonie. V tomto pólu se shromažďují síly na kontrolu jakosti. LAMAT je jakási instance dokončující závěrečná shrnutí výsledků vašeho jednání. Všechno, co není dostatečně krásné, co se nenachází v harmonii s duchovními vzorci, bude zasláno zpět k opravě. Síla HVĚZDY je absolutně neúplatná a poměrně zatěžující pro ty, kteří ještě nezahájili, ignorovali, nebo ukončili proces harmonizace života kolem sebe. Pro ty, kteří již mají tento proces ve velké míře za sebou, bude den LAMAT velmi poučný, zvýší se pocit sebevědomí, spokojenosti se životem, stejně tak pocit zdokonalovat životní prostředí. V tomto symbolu se shromažďují síly zodpovědné za řád a pořádek. Dny LAMAT také pomáhají odstranit nedostatky v sociální oblasti a člověk začne cítit velkou úlevu, radost a spokojenost se životem. Lidem, kteří mají problém přinést do svého života řád a harmonii, se doporučuje, aby věnovali zvláštní pozornost energii HVĚZDY a dovolili jí vyrovnat způsobený nesoulad. Takže ti, kteří doposud nevěděli, že aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života, by se měli spojit s energií LAMAT.

6. TÓN ROVNOVÁHY – SÍLA VYROVNÁNÍ
Organická rovnováha má kořeny v Celistvosti toho, kým jste. Nechte kořeny svého duchovního růstu prorůst hluboko do Země, buďte schopni rezonovat se VŠÍM, CO JE. Stůjte pevně na Zemi a dovolte vyjádřit své Světelné Já. Život začíná ve Vyšším Bytí a odtud stéká na Zemi. Věřte, že i hvězdy mají své kořeny. Ty jsou základem harmonizace procesu změn. Jste svobodní a neomezení ve všem, co děláte. Vy si vybíráte, s kým chcete rezonovat. Vy rozhodujete, kdy dávat, kdy přijímat.
ŠESTKA vás volá, abyste na život reagovali s Láskou, protože jedině tak přinesete NEBE na ZEMI. Ztělesňujte v pozemských věcech to, co je Božské čili svoji Hvězdnou duši. Pouze tehdy proniknete-li do vibrace NEBE, NEBE sestoupí na ZEMI. Až se vrátíte Domů, ZEMĚ půjde za vámi do NEBE.

ORGANICKÁ ROVNOVÁHA DOPROVÁZÍ NEBE I ZEMI
DO SYMBIOTICKÉ JEDNOTY.

V Tónu ŠESTÉM vstoupí všechny přijaté programy do zóny úspěchu. ŠESTKA je přiřazena k pozemskému prostoru. Na jedné straně se síly zaměřují na moc individuálního ega, absolutní moc na podporu stagnace, strnulost a odpor a na druhé straně se koncentrují energie harmonie, odmítající pochybnosti zasláním útěchy a úlevy. Tón ŠESTÝ vysílá silné podněty k dosažení cíle. V tento den každá Vlna vkročí na cestu dokončení, což znamená počínající fázi realizace. Pokud v běžící Vlně započal osobní program (naskicovaný v prvních čtyřech dnech), doporučujeme, abyste velmi vědomě zůstali ve svém Středu. ŠESTKA vám pomůže vyrovnat se s výzvami.

Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com